Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Automatizovaný systém na meranie hrúbky plastu

Spoločnosť ANL Plastics, ktorá sa zaoberá výrobou tepelne tvarovateľných plastových obalov, začala vo svojom výrobnom závode v belgickom meste Wellen využívať zariadenie od spoločnosti Hammer-IMS, ktorá vznikla ako spoločný start-up KU Leuven Univerzity Belgicko a spoločnosti LRM Belgicko. Merací systém s názvom Marveloc 602-CURTAIN obsahuje štyri snímače M-Ray generujúce milimetrové vlny, ktoré spojito snímajú hrúbku plastu vo výrobnom stroji.
Automatizovaný systém na meranie hrúbky plastu

Spoločnosť ANL Plastics vyhodnotila merací systém ako veľmi rýchly, odolný, bezpečný, ekologický a z hľadiska inštalácie veľmi jednoduchý. Technológia meracieho systému má ambíciu stať sa prelomovou pre trh plastových obalov, nakoľko riešenie spoločnosti Hammer-IMS nevyužíva rádioaktívne zdroje.

„Prelomová technológia spoločnosti Hammer_IMS presne spĺňa našu stratégiu byť lídrami pri znižovaní rozsiahleho využívania röntgenových a rádioaktívnych meracích systémov v našom sektore,“ uviedol Stefan Tielen, výkonný riaditeľ ANL Plastics.

ANL Plastics je európskym výrobcom teplom tvarovateľných plastových obalov. Táto spoločnosť s hlavným sídlom v belgickom Wellene prevádzkuje v Európe celkom tri výrobné závody, čo jej umožňuje zabezpečiť efektívnu distribúciu svojich produktov na celom kontinente.
Hammer-IMS je spin-off spoločnosť Technickej univerzity v Leuven a zameriava sa na komercializáciu systémov na meranie hrúbky a hmotnosti priemyselných produktov. Jej revolučná meracia technológia postavená na M-lúčoch bola vyvíjaná osem rokov priamo na univerzite. Vedúcim vývojového tímu bol generálny manažér Noël Deferm a technický a produktový manažér Tom Redant. Pred rokom získali finančné prostriedky na obdobie dvoch rokov od Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), aby skomercionalizovali technológiu spolu so spoločnosťou ANL Plastics ako referenčným zákazníkom. Hammer-IMS má ambíciu postupne svoju technológiu vylepšovať a povýšiť ju na štandard v širokom spektre aplikácií.

„Je obdivuhodné vidieť takéto inovácie, ktoré prinášajú lokálne start-upy,“ povedal S. Tielen. „Naša spoločnosť stále hľadá inovácie a spolupráca s Hammer-IMS je pre nás potešením, nakoľko je to ten správny win-win model. A okrem toho, že je to prelomová inovácia, sídlo spoločnosti sa nachádza vedľa nás, čo je praktické z hľadiska podmienok servisu a jazyka.“

Merací systém Marveloc 602-CURTAIN sa od ostatných odlišuje vo viacerých dôležitých vlastnostiach. Na použitie meracej technológie využívajúcej elektromagnetické milimetrové vlny (M-Rays) netreba vybavovať žiadne licencie z hľadiska vplyvu na okolité prostredie. Mnoho z konkurentov spoločnosti Hammer-IMS takéto licencie potrebujú, nakoľko vo svojich riešeniach využívajú vysokonapäťové (>5 kV) systémy s röntgenovými lúčmi či s rádioaktívnymi zdrojmi. M-Rays nie sú škodlivé, pretože nie sú röntgenové ani rádioaktívne. Dodávateľ zároveň zvyčajne nasadzuje v rámci meracieho systému niekoľko týchto snímačov, ktoré pokryjú takmer 100 % povrchu vyrábaného materiálu. Ďalšou výhodou systému Marveloc je presnosť merania, a to aj pri veľkej vzdialenosti od meraného materiálu, čím sa zabraňuje jeho poškodeniu alebo poškriabaniu. Riešenie zároveň umožňuje automaticky generovať správy z testu pre odberateľov.

Spoločnosť Hammer-IMS prešla z univerzity na trh. Systematické zlepšovanie ponuky produktov pritiahlo ďalší investičný kapitál, vďaka ktorému bolo možné financovať jej ďalší rast. V apríli minulého roku získala významnú finančnú injekciu vo výške 800 000 eur. Investormi boli Gemma Frisius Fonds KU Leuven a LRM. Obidve inštitúcie majú dlhoročné skúsenosti pri podpore high-tech start-upov.

Zdroj: Hammer-IMS delivers automated measurement systems for ANL Plastics. [online]. Prípadová štúdia Hammer-IMS. Citované 3. 7. 2017.Dostupné na: https://www.automation.com/library/case-studies/hammer-ims-delivers-automated-measurement-systems-for-anl-plastics .

-tog-