Názory


Zmena? Radikálna!

24.5.2024 | Anton Gérer
Zmena? Radikálna! O budúcnosti automobilového priemyslu sa aktuálne vedú rozsiahle polemiky. A keďže je to nielen jedna z ťažiskových tém nášho májového vydania, ale aj diskusií odborníkov, samotných...

Dva svety

24.4.2024 | Ján Lilko
Dva svety Mnohí asi poznajú rozprávku o Jastrabej žene. Je to príbeh dvoch ľudí. Ona je v noci žena a cez deň jastrab. On je cez deň muž a v noci vlk. Žijú vedľa seba, a predsa im v reálnom svete nie...

Logistika a riadenie skladov potrebujú zlepšiť „viditeľnosť“

24.4.2024 | Anton Gérer
Logistika a riadenie skladov potrebujú zlepšiť „viditeľnosť“ Úspech takmer všetkých podnikateľských subjektov závisí vo veľkej miere od efektívnych systémov riadenia dodávateľského reťazca. Preto je pre spoločnosti nevyhnutné zefektívniť procesy...

O dôležitosti dát a IOT v priemysle

25.3.2024 | Teodor Škereň
O dôležitosti dát a IOT v priemysle Ak dnes počúvate alebo čítate o rozvoji a modernizácii priemyslu, všade nájdete slová a výrazy ako digitalizácia, informatizácia, automatizácia procesov, IoT, priemysel 4.0,...

Zorientovať sa v možnostiach sa oplatí

25.3.2024 | Anton Gérer
Zorientovať sa v možnostiach sa oplatí Keď som sa pri príprave tohto vydania rozprával s jedným mojím priateľom o tom, či nevie o nejakej zaujímavej aplikácii tzv. robotov SCARA na Slovensku, tak sa zamyslel a povedal: „Máme ich...

Výzvy aj príležitosti

15.2.2024 | Anton Gérer
Výzvy aj príležitosti V ropnom a plynárenskom priemysle sa za desaťročia činnosti vytvorilo enormné množstvo informácií, ktoré by v súčasnosti zniesli moderné označenie „rozsiahle údaje“. Aby tieto odvetvia...

Exodus

15.2.2024 | František Duchoň
Exodus Slovensko má talent. Na tom sa asi všetci zhodneme. Napriek pandemickým rokom, digitálnym technológiám prekopávajúcim nielen priemysel, ale aj princípy vzdelávania, a mnohým iným faktorom,...

Ako vznikajú nápady?

29.1.2024 | Ján Lilko
Ako vznikajú nápady? Vždy ma fascinovalo, keď niekto prišiel s novým nápadom, unikátnym riešením, či vyriešil zložitý technický problém. Ako prišiel na to Mendelejev, že chemické prvky majú svoju zákonitú...

Tradične aj po novom

29.1.2024 | Anton Gérer
Tradične aj po novom Mám rád tradície. Je v nich čaro opakujúcej sa radosti. Tradične, ako vždy v tomto čase vám do začatého roku prajem zdravie a veľa dobrých rozhodnutí v osobnom aj pracovnom živote. A...

Sám so všetkými alebo sám proti všetkým

19.12.2023 | Michal Major
Sám so všetkými alebo sám proti všetkým Nie je úplne jednoduché zorientovať sa dnes v množstve biznis modelov a riešení, ktoré ponúkajú firmy, čo nás dennodenne spamujú. Nie je jednoduché rozhodnúť sa, či pôjdem s prúdom a zvolím...

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Zmena? Radikálna!)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Dva svety)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Teodor Škereň (O dôležitosti dát a IOT v priemysle)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)