Literatúra


Predstavenie zaujímavých domácich a zahraničných odborných titulov z automatizácie, údržby, manažmentu výroby a pod.; vybrané firemné publikácie a vysokoškolské skriptá.

Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI

11.5.2018
Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI

Umelá inteligencia radikálne zmení podnikanie. Ste na to pripravení? Pozrite sa okolo seba. Umelá inteligencia už viac nie je len nejakou vzdialenou budúcnosťou. Je už tu – v softvéri, ktorý rozpoznáva, čo si želáme, v dodávateľských reťazcoch, ktoré „rozmýšľajú“ v reálnom čase, a v robotoch, ktoré reagujú na zmeny svojho okolia. Priekopnícke spoločnosti 21. storočia už teraz využívajú umelú inteligenciu s cieľom rýchlejších inovácií a rastu. Výsledkom toho sú podniky, ktoré chápu, ako využiť umelú inteligenciu na svoj rast. Tí, ktorí to nezachytia, zostanú vzadu. Do ktorej skupiny patríte vy? Autori pochádzajúci zo spoločnosti Accenture poukazujú na to, že umelá inteligencia zmení všetky podnikové procesy – či už pôjde o prelomové inovácie, každodenné služby zákazníkom, alebo zvyky zvyšujúce osobnú produktivitu.

The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World

11.5.2018
The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World

V univerzitnom svete a prostredí špičkových vedeckých laboratórií sa začali preteky o vytvorenie najdokonalejšieho učiaceho sa algoritmu – schopného objaviť v zozbieraných údajoch nové poznatky a urobiť čokoľvek, čo budeme chcieť ešte skôr, ako by sme sa sami na to spýtali. Pedro Domingos vo svojej knihe poodhaľuje závoj, aby nám ukázal pohľad na učiace sa stroje, ktoré využívajú Google a Amazon alebo ktoré nájdeme v našich inteligentných mobilných telefónoch. Zostavuje plán pre budúci univerzálny učiaci sa algoritmus Master a zamýšľa sa nad tým, čo to bude znamenať pre podnikanie, vedu a spoločnosť. Ak „údajizmus“ je filozofiou dneška, tak táto kniha je jej bibliou. „Na rozdiel od iných kníh, ktoré nám predostierajú svetlú budúcnosť, P. Domingos poskytuje všetky informácie potrebné na porozumenie očakávaným zmenám,“ povedal o knihe Peter Norvig, riaditeľ pre výskum v spoločnosti Google a spoluautor knihy Umelá inteligencia: moderný prístup.

Vyhodnocování experimentálních dat: Výběr základních statistických metod

11.5.2018
Vyhodnocování experimentálních dat: Výběr základních statistických metod

Učebnica je určená prednostne študentom a doktorandom Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice ako sprievodný materiál. Užitočné informácie tu nájdu aj študenti iných stredných a vysokých škôl, ako aj výskumní a prevádzkoví pracovníci. Kniha je zameraná na výklad praktického použitia štatistických metód pri spracovaní výsledkov merania. Teoretické základy sú uvedené len v najnutnejšej miere. Tematicky je kniha rozdelená do troch celkov a 13 kapitol. Výhodou pre čitateľa sú základné znalosti štatistických pojmov a princípov štatistického spracovania údajov. Zložitejšie časti výkladu sú doplnené okomentovanými riešenými príkladmi. Dôraz sa vždy kladie na vysvetlenie princípu danej metódy a podmienok jej použitia. Zdôrazňuje sa univerzálnosť postupu spracovania údajov – najskôr zistenie vlastnosti údajov, prípadných anomálií či odľahlých údajov – a až po ich úprave sa aplikuje príslušná metóda.

Vyhláška č. 508/2009, Z. z. o vyhradených technických zariadeniach. Komentár, 2. doplnené vydanie

11.5.2018
Vyhláška č. 508/2009, Z. z. o vyhradených technických zariadeniach. Komentár, 2. doplnené vydanie

Technická inšpekcia, a. s., reaguje na požiadavky odbornej verejnosti po skúsenostiach s praktickým využívaním vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v praxi. Kolektív autorov Technickej inšpekcie zosumarizoval vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam tejto vyhlášky a pristúpil k doplneniu a druhému vydaniu Komentára, v ktorom sa okrem zmien predpisov zohľadnili aj praktické aplikácie a interpretácie ustanovení vyhlášky od marca 2010. Kolektív autorov verí, že táto príručka pomôže odbornej verejnosti, ktorú zastupujú najmä prevádzkovatelia a výrobcovia technických zariadení, revízni a bezpečnostní technici, manažéri útvarov hlavných mechanikov, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy, manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení a v neposlednom rade aj inšpektori práce vykonávajúci dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v tejto oblasti, ktorých cieľom je udržiavať a naďalej zvyšovať úroveň ochrany práce na Slovensku.

Nové výzvy na vydanie publikácií

16.4.2018
Nové výzvy na vydanie publikácií

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií.

Pomaly ďalej zájdeš

13.4.2018
Pomaly ďalej zájdeš

Ako je to z časom? „Na väčšine vecí nezáleží. Byť zaneprázdnený je forma lenivosti – lenivosti myslieť a premyslene konať. Byť zavalený a ochromený prácou je rovnako neproduktívne, ako nerobiť nič, nehovoriac o tom, že je to oveľa menej príjemné.“ (Tim Ferriss) Je veľa kníh o úspechu, podnikaní, hľadaní rovnováhy v živote, manažmente času a zjednodušovaní života a práce. „Nechceme opakovať rady, ktoré si môžete nájsť a prečítať sami. Chceme vás pozvať na cestu, ktorou prechádzame my dvaja – na cestu hľadania zmyslu a pokoja v živote, objavovania krásy v každej minúte, posilňovania toho dobrého, čo je v nás, a vyhýbania sa tomu, čo nás oslabuje. Keď budete čítať túto knižku, zabudnite na svoje projekty, zoznamy úloh a termínov a skúste si predstaviť, že máte iba jediný projekt – váš vlastný život.“

O podnikání s nadhledem

13.4.2018
O podnikání s nadhledem

Svet okolo nás sa dnes mení rýchlejšie ako v minulosti. To, čo sme sa naučili v škole, už nestačí, a my sa musíme stále učiť niečo nové a naopak sa odnaučiť od svojich starých návykov. A to býva niekedy ťažšie, ako sa naučiť novinkám. Dnešná doba potrebuje podnikateľov, ktorí v tom, čo robia, hľadajú hlbší zmysel než len hromadenie peňazí. Podnikateľov, ktorí dokážu zohnať prácu svojim ľuďom a ktorí sa aj vedia podeliť o svoj zisk s núdznymi. Uvedená publikácia sa zameriava na podnikanie, jeho pravidlá a zákonitosti. Dokáže ísť do detailov, pretože podnikateľský úspech závisí často od jednej pridanej hodnoty, ktorú druhý nevie ponúknuť. Autor knihy zároveň píše o tom, čo je v živote dôležité, a ako zachovanie morálnych hodnôt súvisí s úspechom a zúročením ľudského potenciálu v podnikaní. Podnikanie je krásna vec, pretože človeku umožňuje byť naplno tvorivým a zároveň úplne zodpovedným za to, čo robí.

Vlastní cestou

13.4.2018
Vlastní cestou

Predloženú publikáciu najlepšie charakterizuje citát z tejto knihy: „Myslím si, že podnikanie a sloboda, to je hlavne drina a zodpovednosť, niekedy aj prebdené noci a nevydarené plány. Je to predovšetkým hľadanie, napravovanie chýb, učenie sa, skladanie zložitej mozaiky. Nemám pre ľudí, ktorí si vybrali túto cestu, žiadne rady. Môžem im len povedať, aby vydržali! Verte, že pokiaľ ste k niečomu povolaný, ste na to aj vybavený, napriek tomu, že sa vám dnes podlamujú kolená a neviete, čo ďalej. Stretávajte sa s druhými ľuďmi, hovorte s nimi o svojich problémoch a hľadajte svoju cestu. Ak to bude potrebné, vráťte sa a pokračujte iným smerom. Vnímajte signály z okolia, buďte citliví, rozvážni a mierni. Nerobte kompromisy, pokiaľ ide o vaše sny, svedomie alebo rodinu.“ Jedným z veľkých prínosov knihy je to, že J. Košturiak sa v nej delí o svoje dlhoročné skúsenosti zo spolupráce predovšetkým so slovenskými a českými podnikateľmi s veľkým citom pre naše podnikateľské prostredie. V knihe sa okrem iného dozviete, ako podnikať tak, aby firma bola slobodná, zodpovedná a prosperujúca, ako „hacknúť“ zamestnanecký, na konzume postavený systém a ako vyraziť po svojich nohách, prečo osem z desiatich ľudí nemá k svojej práci vzťah, čo sú vo všeobecnosti hlavné príčiny nefunkčnosti dnešného prístupu k podnikaniu postavenému na ideáloch rastu a maximalizácie zisku, čo je to úspech a ako veľmi dôležitý je aj neúspech, v čom pri dnešných úvahách o podnikaní siahnuť po baťovských, kresťanských a ďalších tradíciách.

Spolupráca

13.4.2018
Spolupráca

Ján Košturiak je človek, ktorý má pozitívnu deviáciu, snaží sa robiť svet lepším. Vo svojich knihách spája podnikanie a manažment s duchovnou cestou a morálnym rozvojom. Ukazuje nám, že hmotná prosperita je až druhoradá, je výsledkom etickej a spirituálnej prosperity a snahy byť v živote užitočným. Teda opačné garde, ako je v spoločnosti zvykom. Že to funguje, nie je správa zo sci-fi príbehu, ale osobná skúsenosť autora podoprená dlhoročnou praxou. Kniha Spolupráca prináša konkrétne rady a impulzy, ako zmeniť pohľad na svet, ako sa dá začať pomáhať (podnikať) takpovediac s prázdnymi rukami. Stačia na to dve veci: otvorené srdce a vnútorné odhodlanie. Uvedená publikácia je aj o konkrétnych príbehoch ľudí, ktorých osudy sú fascinujúce. J. Košturiak a jeho priatelia nás inšpirujú, prebúdzajú a ukazujú, že číra láska robí divy. Myšlienka sa po čase stáva skutočnosťou, pravé odhodlanie pohne horami a dobro plodí dobro. Poďte do sveta, kde veci vyzerajú rozprávkovo krásne, ale sú súčasťou našej reality.
(Autorom anotácie je Juraj Jordán Dovala, biskup Cirkvi československej husitskej.)

Roboti nastupují – Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce

23.3.2018
Roboti nastupují – Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce

Svetoznáma kniha Roboti nastupujú amerického počítačového experta a spisovateľa Martina Forda, ktorú denník Financial Times vyhlásil za najlepšiu ekonomickú knihu roku 2015 a ktorá bola doteraz preložená do 19-tich jazykov, prináša fascinujúci pohľad do rozvoja umelej inteligencie, ktorá dnes v čoraz väčšej miere ohrozuje pracovné miesta. Ak panuje všeobecná zhoda, že v dohľadnej dobe môžu stroje nahradiť akúkoľvek ľudskú prácu, ktorá je do určitej miery rutinná – či už ide o prácu v továrňach, zdravotníctve alebo v potravinárstve – Martin Ford varuje, že hrozby, ktorým do budúcnosti čelíme, sú oveľa väčšie. Nielenže ukazujú, že tradičné recepty na negatívne dopady technologických zmien, ako je rekvalifikácia a vyššie vzdelanie už nebudú fungovať, ale predovšetkým vyvracajú predstavu, že nástup robotov a automatizácie práce postihne len tie najhoršie platené miesta. Na základe podrobného výskumu a zberu údajov najmä v USA a Veľkej Británii dokazuje, že technológie šliapu na päty aj vzdelanej elite. Roboti sú totiž čím ďalej tým chytrejší, dokážu pracovať so stále sofistikovanejšími algoritmami a predovšetkým sa dokážu sami učiť. Či už ide o právnikov, technických expertov, finančných odborníkov ale aj učiteľov, prekladateľov alebo novinárov, a paradoxne, aj počítačových programátorov a analytikov údajov, skoro nikto si nemôže byť istý budúcnosťou. Ford zároveň skúma dopady automatizácie na ľudskú spoločnosť. Roboti v práci totiž nepotrebujú plat, oddych, súkromie ani spánok. Nemusia jesť, pretože nemajú hlad. Nás ľudí bude skrátka potrebných čoraz menej. Ocitáme sa na križovatke, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti. Je preto čas začať na tieto témy diskutovať – a Fordova kniha je pre to ideálnou príležitosťou.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
ATP Journal - 25.rokov
Reklama

Voda je uhlím budúcnosti

V dnešnom multimedializovanom a digitálnom svete málokedy siahneme po klasickej knihe. Všetko je rýchle, na všetko máme málo času.
Anton Gérer

Elektrotechnici a celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie? Pre niekoho strata času. Paradoxne tak často uvažujú tí menej odborne zdatní. Možno už samotný názov celoživotné...
Ing. Vladimír Vránsky

Očakávajme neočakávané

Nové veci prichádzajú na svet tak, že najskôr to trvá dlhšie, ako sme si predstavovali, a potom prichádza rýchla a šokujúca zmena.
Ján Košturiak
SKSI
enef 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4
Podujatia na deň 4.6.2018
Nové trendy nielen v kalibrácii meradiel tlaku, Senec

04.6.2018, 9:00 - 05.6.2018, 14:00

5
Podujatia na deň 5.6.2018
Nové trendy nielen v kalibrácii meradiel tlaku, Senec

04.6.2018, 9:00 - 05.6.2018, 14:00

EPLAN Efficiency Days 2018, Bratislava

05.6.2018, 08:30

ENERGETIKA 2018, Tatranské Matliare

05.6.2018 - 07.6.2018

6
Podujatia na deň 6.6.2018
EPLAN Efficiency Days 2018, Košice

06.6.2018, 08:30

ENERGETIKA 2018, Tatranské Matliare

05.6.2018 - 07.6.2018

7
Podujatia na deň 7.6.2018
Industry4UM: Môj kolega robot, hrozba alebo príležitosť?

07.6.2018, 9:00

ENERGETIKA 2018, Tatranské Matliare

05.6.2018 - 07.6.2018

8 9 10
11 12
Podujatia na deň 12.6.2018
Konferencia ELTECH SK 2018, Vysoké Tatry

12.6.2018, 8:30 - 14.6.2018, 14:30

13
Podujatia na deň 13.6.2018
Konferencia ELTECH SK 2018, Vysoké Tatry

12.6.2018, 8:30 - 14.6.2018, 14:30

14
Podujatia na deň 14.6.2018
Konferencia ELTECH SK 2018, Vysoké Tatry

12.6.2018, 8:30 - 14.6.2018, 14:30

Digitálna údržba 4.0, Trnava

14.6.2018, 9:00 - 14.6.2018, 17:00

15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
RSS | iCal