Literatúra


Predstavenie zaujímavých domácich a zahraničných odborných titulov z automatizácie, údržby, manažmentu výroby a pod.; vybrané firemné publikácie a vysokoškolské skriptá.

Roboti nastupují – Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce

23.3.2018
Roboti nastupují – Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce

Svetoznáma kniha Roboti nastupujú amerického počítačového experta a spisovateľa Martina Forda, ktorú denník Financial Times vyhlásil za najlepšiu ekonomickú knihu roku 2015 a ktorá bola doteraz preložená do 19-tich jazykov, prináša fascinujúci pohľad do rozvoja umelej inteligencie, ktorá dnes v čoraz väčšej miere ohrozuje pracovné miesta. Ak panuje všeobecná zhoda, že v dohľadnej dobe môžu stroje nahradiť akúkoľvek ľudskú prácu, ktorá je do určitej miery rutinná – či už ide o prácu v továrňach, zdravotníctve alebo v potravinárstve – Martin Ford varuje, že hrozby, ktorým do budúcnosti čelíme, sú oveľa väčšie. Nielenže ukazujú, že tradičné recepty na negatívne dopady technologických zmien, ako je rekvalifikácia a vyššie vzdelanie už nebudú fungovať, ale predovšetkým vyvracajú predstavu, že nástup robotov a automatizácie práce postihne len tie najhoršie platené miesta. Na základe podrobného výskumu a zberu údajov najmä v USA a Veľkej Británii dokazuje, že technológie šliapu na päty aj vzdelanej elite. Roboti sú totiž čím ďalej tým chytrejší, dokážu pracovať so stále sofistikovanejšími algoritmami a predovšetkým sa dokážu sami učiť. Či už ide o právnikov, technických expertov, finančných odborníkov ale aj učiteľov, prekladateľov alebo novinárov, a paradoxne, aj počítačových programátorov a analytikov údajov, skoro nikto si nemôže byť istý budúcnosťou. Ford zároveň skúma dopady automatizácie na ľudskú spoločnosť. Roboti v práci totiž nepotrebujú plat, oddych, súkromie ani spánok. Nemusia jesť, pretože nemajú hlad. Nás ľudí bude skrátka potrebných čoraz menej. Ocitáme sa na križovatke, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti. Je preto čas začať na tieto témy diskutovať – a Fordova kniha je pre to ideálnou príležitosťou.

OPC UA – Unified Architecture: The Everyman’s Guide to the Most Important Information Technology in Industrial Automation

23.3.2018
OPC UA – Unified Architecture: The Everyman’s Guide to the Most Important Information Technology in Industrial Automation

Otázka, čo je to OPC UA je veľmi jednoduchá. Avšak, ak sa rozprávame o zložitej technologickej architektúre ako je OPC UA, odpoveď až tak jednoduchá nie je. OPC UA je nové generácia technológie OPC. Unified Architecture (UA) je bezpečnejšia, otvorenejšia a disponuje spoľahlivejším mechanizmom prenosu informácií medzi serverom a klientmi. Ponúka oveľa otvorenejší prenos, lepšiu bezpečnosť a kompletnejší informačný model ako OPC. UA ponúka veľmi prispôsobiteľný a adaptovateľný mechanizmus pre prenos údajov medzi systémami na úrovni podniku a určitými druhmi riadiacich systémov, monitorovacích zariadení a snímačov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s údajmi z reálneho sveta.

Overview of Industrial Process Automation, 2nd Edition

23.3.2018
Overview of Industrial Process Automation, 2nd Edition

Predložená publikácia uvádza základy filozofie, technológie, terminológie a praxe moderných automatizačných systémov prostredníctvom prezentácie aktualizovaných príkladov, ilustrácií, prípadových štúdií a obrázkov. Inovované vydanie navyše prináša prehľad najnovšieho vývoja v oblasti automatizácie, pričom nové usporiadanie kapitol a dodatkov prináša možnosť lepšieho využitia uverejnených poznatkov. Technici výrobných a spracovateľských prevádzok, ktorí majú na starosti automatizáciu procesov, ako aj študenti so zameraním na priemyselnú automatizáciu zistia, že táto publikácia je kvalitným a komplexným zdrojom pre ich ďalší rast a štúdium. Obsahuje sprievodcov pre viacero tém a to bez potreby predchádzajúcich znalostí. Kniha prináša najnovšie informácie z takých oblastí ako automatizácia spojitých aj diskrétnych procesov, integrácia IT/OT, ISA 95, Priemysel 4.0, internet vecí, atď. spolu s popisom bezpečnostných systémov pre výrobné podniky a strojné zariadenia.

Energy Management and Efficiency for the Process Industries, 1st Edition

23.3.2018
Energy Management and Efficiency for the Process Industries, 1st Edition

Energetická efektívnosť v priemysle je témou na celom svete. Mnohí technici a manažéri sa v rámci svojej náplne práce venujú tejto téme, avšak len málo z nich si uvedomuje príležitosti alebo dostupné metódy, aby nakoniec dosiahli úspory. Predložená publikácia je jedinečným zdrojom pre technikov a manažérov, ktorí tvoria a nasadzujú vo svojich prevádzkach pravidlá a programy pre riadenie spotreby energií a energetickú účinnosť. Popísaný je rámec pre program riadenia spotreby energií v priemyselných prevádzkach, ktorý je doplnený ilustráciami a diskusiami o základných princípoch, ktoré vedú k odolným a trvalo udržateľným zlepšeniam z hľadiska energetických výkonov. Publikácia vďaka príspevkom viacerých uznávaných odborníkov z viacerých oblastí prináša jedinečný prehľad k téme riadenia spotreby energií v priemysle, doplnený o popis technológií a problémov, ktoré stoja za potrebou zvyšovania energetickej účinnosti vo výrobnom priemysle. Kniha je rozdelená na dve časti, pričom sa venuje odporúčaniam tak v oblasti postupov riadenia, ako aj samotných technológií. Časť venujúca sa téme riadenia ponúka návody, ako navrhnúť a implementovať programy pre riadenie spotreby energií a to z hľadiska návrhu organizačných štruktúr, vzájomnej spolupráce na úrovni pracovníkov či technické aspekty riadenia spotreby energií. Kapitoly venujúce sa riadeniu obsahujú definovanie a nastavenie cieľov programov, spôsoby prehodnocovania týchto cieľov, stratégie, priority, nástroje či úlohy jednotlivých pracovníkov. Dobrou pomôckou pre čitateľov sú aj prípadové štúdie, ktoré popisujú tri úspešné programy pre riadenie spotreby energií.

The Future of Leadership: Rise of Automation, Robotics and Artificial Intelligence

09.2.2018
The Future of Leadership: Rise of Automation, Robotics and Artificial Intelligence

Je umelá inteligencia (UI) najväčšou existenciálnou hrozbou ľudstva? Zoberie nám UI našu prácu? Je súkromie minulosťou? Je univerzálny základný príjem životaschopnou stratégiou alebo len dočasnou záplatou? Dokáže UI vyriešiť všetky naše problémy? Urobí nás šťastnejšími? Stojíme v rozhodujúcom bode histórie. Je čas na rozmanitosť v rámci UI. Viac ako inokedy budeme ale potrebovať vodcov, ktorí zostanú stáť pevne na zemi a na prvé miesto dajú človeka.

20 Question to Ask Yourself Before Implementing RFID – elektronická publikácia

09.2.2018
20 Question to Ask Yourself Before Implementing RFID – elektronická publikácia

Kniha predkladá otázky, na ktoré je dobré hľadať odpovede u odborníkov a uistiť sa, že pre svoj podnik robíte to najlepšie. Rozhodnutie investovať do technológie RFID je dosť zásadný posun vpred. Ale uistite sa najprv, že danej téme rozumiete. Získajte najprv odpovede na také otázky, ako:

1. Kedy predstavuje RFID najväčší prínos?

2. Kto dokáže riadiť a spravovať Vaše nové zariadenie?

3. Aká je odhadovaná cena/náklady na riešenie RFID?

4. Je váš bezdrôtový systém schopný podporovať RFID riešenie?

5. Čo viete o čítacích vzdialenostiach a presnosti čítania?

Aj keď v oblasti RFID dochádza k neustálym inováciám, predsa len je dôležité zvážiť, či je táto technológia správnym riešením pre váš podnik a problém, ktorý tým chcete vyriešiť. Kniha vám dopraje čas, aby ste sa rozhodli, či RFID je naozaj to správne riešenie.

Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions 1st Edition

09.2.2018
Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions 1st Edition

Predložená publikácia poskytuje čitateľovi sprievodcu po rýchlych zmenách, ktoré sa v prostredí ťažobných polí a celkovo ropného a plynárenského priemyslu dejú z hľadiska nástupu digitalizácie procesov. Tieto zmeny sa týkajú najmä využívania nových snímačov, vrtných súprav, vrátane ventilov používaných vo vnútri vrtov, nástrojov pre analýzu údajov a modelovanie s cieľom vysporiadať sa s množstvom údajov a týkajú sa aj spôsobu, akým odborníci spolupracujú pri tvorbe rozhodnutí. Kniha popisuje novú éru digitálnych technológií a prevádzkových prvkov využívaných v ropnom a plynárenskom priemysle. Čitateľ sa bude môcť oboznámiť aj so zmenami, ktoré sa v oblasti nasadzovania moderných technológií v prevádzkach ropného a plynárenského priemyslu uskutočnili. V prvej časti knihy sa čitateľ oboznámi s úrovňou technológií inštalovaných na samotnom zdroji – ložisku a to id prevádzkových meracích prístrojov až po zber údajov v reálnom čase, za ktorou nasledujú praktické informácie o analýze údajov získavaných v reálnom čase. Dolovanie súvislostí zo zozbieraných údajov má ďalej na starosti umelá inteligencia. Cesta pokračuje cez prepojené technické podnikové prostriedky a to podrobným popisom ako spoločnosti využívajú prepojený model starostlivosti o technické podnikové prostriedky až po ich správu (zásobníky) v rámci DOF obsahu. Objavujú sa teda nové spôsoby modelovania až po zavedenie zmien do praxe, ktoré dokážu cez inteligentnejšiu prevádzku ložísk zabezpečiť optimalizáciu využitia podnikových technických prostriedkov. Knihu v druhej polovici dopĺňa množstvo praktických skúseností zhrnutých do prípadových štúdií. Záver patrí kapitole s názvom Nová generácia digitálnych ropných polí, ktorá sa zameriava na popis využívania nastupujúcich technológií, ako cloudové výpočty, analýza rozsiahlych údajov (big data), či pokroky v rámci nanotechnológií. Kniha môže pomôcť manažérom, technikom, prevádzkovým operátorom a odborníkom na IT pochopiť, ako filtrovať údaje s cieľom vytvoriť užitočné informácie, cielené analýzy a prepojiť pracovné postupy v rámci hodnotového reťazca výroby. Vďaka tomu dokážu podnikové tímy robiť lepšie rozhodnutia s vyššou úspešnosťou a menším rizikom.

Digital Twin: Possibilities of the new Digital twin technology – elektronická publikácia

09.2.2018
Digital Twin: Possibilities of the new Digital twin technology – elektronická publikácia

Digitálne dvojča je jednou z najnovších technológií, ktorá sa stáva súčasťou priemyselného internetu vecí. Táto technológia má ďalekosiahly dopad a v blízkej budúcnosti bude definovať interakcie medzi človekom, strojom a procesmi. Vyvstáva totiž veľká potreba porozumieť tejto technológii a jej rôznorodým možnostiam. Kniha tiež definuje pojem „Osoba“ (Persona), ktorá je veľmi nevyhnutná pre prepojenia s digitálnym dvojčaťom. Digitálne dvojčatá dostupné už dnes na trhu majú príliš veľa interakcií, ktoré by mohli byť občas mätúce v dôsledku toho, že úroveň intelektu používateľov a požiadavky sú rozdielne. Možnosť prepojiteľnosti digitálneho dvojčaťa je tiež veľmi dôležitým parametrom, ktorý musia používatelia vedieť rozoznať. Technológia digitálneho dvojčaťa dokáže veľmi ľahko a rýchlo priniesť ovocie z hľadiska optimalizácie, najmä pri tvorbe ľahko použiteľných riešení na báze umelej inteligencie, ako aj zvyšovania produktivity. Predložená publikácia prezentuje niekoľko príkladov takýchto možností. Kniha bola napísaná tak, aby odkrojila z času čitateľa čo najmenej, pretože v dnešnej dobe sociálnych médií je všetko nad 140 znakov blog a niečo málo od toho navyše je už román!

Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications (Iet Control, Robotics & Sensors)

18.1.2018
Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications (Iet Control, Robotics & Sensors)

Základy teórie a postupov pre návrh a vývoj praktickej robotiky a mechatroniky sú dôležité pre všetkých študentov a technikov, ktorí sa chcú v tejto oblasti presadiť. Predložená publikácia popisuje, ako úspešne vytvoriť praktickú robotiku a mechatroniku pre také oblasti, ako je námorníctvo, vesmír a medicínske aplikácie. Popisujú sa nové podmorské plavidlá, lode, robotické ryby, bezpilotné robotické dopravné prostriedky či lekárska robotika spolu s praktickými radami ako vytvárať ďalšie nové technológie. Autor je jedným z uznávaných odborníkov modernej robotiky, ktorý počas svojho viac ako 30-ročného pôsobenia pri vývoji robotov v spoločnostiach Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., JAMSTEC, či počas svojho pôsobenia na akademickej pôde získal niekoľko prestížnych ocenení. Pre výskumníkov v oblasti robotiky a mechatroniky či už z akademickej alebo priemyselnej sféry bude táto kniha užitočným a praktickým pomocníkom. Záujem o ňu by mali mať aj študenti vyššieho vzdelávania z oblasti elektroniky so zameraním na robotiku, mechatroniku a riadenie. 

Marine Robotics and Applications

18.1.2018
Marine Robotics and Applications

Predložená publikácia prináša fakty z dvoch súvisiacich oblastí – pobrežnej hydrografie a podmorskej robotiky. Na jednej strane ukazuje možnosti, ako sa dá robiť prieskum oceánu pomocou autonómnych podmorských plavidiel a na strane druhej ukazuje, ako možno niektoré metódy z hydrografie využiť pri lokalizácii a navádzaní týchto plavidiel napr. pri identifikácii cieľa alebo vyhľadávaní cesty. Publikácia aj vďaka tomu, že je čiastočne postavená na príspevkoch publikovaných na prestížnej konferencii „Kvantitatívne monitorovanie oceánskeho prostredia pod hladinou“, obsahuje dôkladne upravené a rozšírené kapitoly obsahujúce príspevky z tejto konferencie ako aj ďalšie pôvodné príspevky, ktoré tam neboli prednesené. Čitateľ tak získava rýchly prehľad o aktuálnych metódach o snímaní pomocou sonaru, riadení viacerých podmorských plavidiel, kolektívnom prieskume podmorského priestoru, optimalizácii pohonných systémov a pod. Publikácia navyše otvára nové obzory a priestory na diskusiu medzi odborníkmi na hydrografiu, robotiku a súvisiacich špecializácií.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
ATP Journal - 25.rokov
Reklama

Technológie a trendy, ktoré budú určovať smer

Už sme si zvykli na to, že mnohé technológie vyvinuté pre oblasť spotrebnej elektroniky a telekomu sa nakoniec po menších či väčších...
Anton Gérer

Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí

Rád by som vás upozornil na dokument, ktorý uverejnila Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) s názvom Základné...
Nikolay Pankov

STN alebo viac slovenčiny

Pracovne sa pohybujem v prostredí, kde je nevyhnuté používať a dodržiavať technické normy. Všeobecná definícia normy hovorí, že norma je...
Vladimír Vránsky
MSV Nitra 2018
Automatizácia procesov v obrábaní 2018
IFS World Conference 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
Podujatia na deň 17.4.2018
Konferencia SAP pre sieťové odvetvia, Lisabon, Portugalsko

17.4.2018 - 19.4.2018

18 19 20 21 22
23 24 25
Podujatia na deň 25.4.2018
Bezpečnosť technických zariadení 2018, Vyhne

25.4.2018 - 26.4.2018

26
Podujatia na deň 26.4.2018
eWON Flexy 205 - zoznámte sa!, Liptovský Mikuláš

26.4.2018, 09:30

Bezpečnosť technických zariadení 2018, Vyhne

25.4.2018 - 26.4.2018

27 28 29
30  
RSS | iCal