Literatúra


Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series) second edition

14.5.2020
Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series) second edition

Táto kniha ponúka komplexný prehľad algoritmov umelej inteligencie (UI) a postupy programovania robotických systémov. Čitatelia, ktorí ovládajú dané témy, budú schopní navrhnúť a otestovať robot s umelou inteligenciou pre aplikácie zahŕňajúce snímanie, konanie, plánovanie a učenie. Znalosť umelej inteligencie sa nevyžaduje; kniha predstavuje kľúčové témy UI a vysvetľuje, ako prispievajú k autonómnosti robotických systémov.

Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II – Process Control

14.5.2020
Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II – Process Control

Publikácia Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes je určená všetkým záujemcom o odborné znalosti súvisiace s meraním a riadením procesov v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle a ďalších výrobách a mala by slúžiť ako zdroj základných informácií pre odbornú verejnosť a pracovníkov v uvedených odboroch.

Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume I – Process Measurement

14.5.2020
Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume I – Process Measurement

Kniha nadväzuje na úspešné české vydanie z roku 2017 a je teraz predkladaná odbornej verejnosti v anglickej verzii. Publikácia pokrýva témy odboru merania a regulácie v technologických odvetviach chemického, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu. Poskytuje čitateľom základné znalosti vied technologického merania a automatického riadenia. Vychádza sa zo zásady, že riadiť možno len tie veličiny, ktoré možno spoľahlivo a s dostatočnou presnosťou merať. Súčasná prax vyžaduje, aby technológ vo výrobe ovládal najnutnejšie základy odboru automatického riadenia, pretože automatizačné prostriedky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových technologických zariadení aj laboratórnych aparatúr a v čoraz väčšej miere sa v praxi uplatňuje i riadenie procesov počítačom.

Emerging Technologies for Connected Internet of Vehicles and Intelligent Transportation System Networks

15.4.2020
Emerging Technologies for Connected Internet of Vehicles and Intelligent Transportation System Networks

Táto kniha hovorí o dopravných komunikačných systémoch, IoT, inteligentných dopravných systémoch a internete vozidiel a tiež štruktúrovaným spôsobom predstavuje cieľový marketing. Predložená publikácia je určená predovšetkým študentom, ktorí majú záujem o nastupujúce technológie pre pripojený internet vozidiel a siete inteligentných dopravných systémov, akademikom vysokých škôl vrátane univerzít a odborných škôl, IT odborníkom či tvorcom predpisov a zákonodarcom.

Measurement System of Smart Technology Capability for Industry Fields: Including Manufacturing Fields, Construction Fields, and Logistics Fields in a Smart Technology Capability Perspective

15.4.2020
Measurement System of Smart Technology Capability for Industry Fields: Including Manufacturing Fields, Construction Fields, and Logistics Fields in a Smart Technology Capability Perspective

Priemyselné odvetvia sú v rámci 4. priemyselnej revolúcii konfrontované s novým, zmeneným technologickým prostredím. Na zlepšenie ich podnikateľského prostredia sa začínajú masívne využívať digitálne technológie. Väčšina priemyselných odvetví sa pokúsila účinne vytvoriť inteligentné technologické prostredie vhodné z hľadiska ich špecifických potrieb.

Industry 4.0 and Hyper-Customized Smart Manufacturing Supply Chains (Advances in Logistics, Operations, and Management Science) 1st Edition

15.4.2020
Industry 4.0 and Hyper-Customized Smart Manufacturing Supply Chains (Advances in Logistics, Operations, and Management Science) 1st Edition

Dodávateľské reťazce novej generácie sa točia okolo inteligentných výrobných procesov a personalizovaného prispôsobovania produktov a služieb. Aby zostali podniky na dnešnom trhu konkurencieschopné, musia uprednostniť spokojnosť zákazníka, a to rýchlo a so skvelými službami. Predložená publikácia prináša súbor inovatívnych výskumných nápadov týkajúcich sa metód moderných inteligentných výrobných technológií a digitálneho riadenia dodávateľských reťazcov v ére Priemyslu 4.0.

Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0: New Opportunities and Challenges

15.4.2020
Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0: New Opportunities and Challenges

Táto kniha prezentuje základné metódy, modely a prípadové štúdie o trvalo udržateľnej logistike a výrobe v rámci koncepcie Priemysel 4.0. Okrem identifikácie a diskusie o rôznych výzvach a budúcich perspektívach obsahuje aj množstvo prípadových štúdií a kvantitatívny výskum z rôznych sektorov.

Additive Manufacturing Technology – 3D Printing & Design – The 4th Industrial Revolution: 3D Printing & Design

05.3.2020
Additive Manufacturing Technology – 3D Printing & Design – The 4th Industrial Revolution: 3D Printing & Design

Predložená publikácia je 500-stranovou inšpi­ráciou v oblasti inovácií. Nikdy predtým nemal spotrebiteľ technológiu, pomocou ktorej by ľahko dokázal zmeniť návrh na reálny objekt bez toho, aby musel hľadať drahé stroje a oplývať nejakým mimoriadnym technickým talentom.

Energy Management and Energy Efficiency in Industry: Practical Examples (Green Energy and Technology) 1st ed.

05.3.2020
Energy Management and Energy Efficiency in Industry: Practical Examples (Green Energy and Technology) 1st ed.

Táto kniha ponúka návod na úsporu energií v priemysle a ukazuje, ako možno dosiahnuť energetickú účinnosť v existujúcich systémoch alebo v rámci nových technologických celkov. Čitatelia tu nájdu príklady z reálnych prevádzok, čo poslúži ako inšpirácia pre úspešne riadenie a šetrenie spotreby energie v ich vlastných podnikoch.

Energy Efficiency in Developing Countries: Policies and Programmes (Routledge Studies in Energy Policy) 1st Edition

05.3.2020
Energy Efficiency in Developing Countries: Policies and Programmes (Routledge Studies in Energy Policy) 1st Edition

Uvedená publikácia predstavuje komparatívnu analýzu predpisov a zákonov o energetickej účinnosti v rozvojových krajinách. Aj keď je k dispozícii veľké množstvo literatúry o nariadeniach a implementácii obnoviteľných zdrojov energie v rozvojovom svete, téme energetickej účinnosti sa až toľko pozornosti nevenuje.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie

Odborníci začínajú hovoriť o svete pred koronavírusom a po ňom. V moderných dejinách sa zvolilo podobné označenie v súvislosti s druhou...
Anton Gérer

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil...
Milan Čuj

O víruse

V tomto čase všetci hovoria o víruse. Lekári sa snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku. Je zaujímavé sledovať pokoru a...
Ján Košturiak
NSK
enef 2020, Banská Bystrica
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
Podujatia na deň 26.5.2020
ELO SYS 2020, Nitra - ZRUŠENÉ!

26.5.2020 - 29.5.2020

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, Nitra - ZRUŠENÝ!

26.5.2020 - 29.5.2020

27 28
Podujatia na deň 28.5.2020
ELO SYS 2020, Nitra - ZRUŠENÉ!

26.5.2020 - 29.5.2020

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, Nitra - ZRUŠENÝ!

26.5.2020 - 29.5.2020

29
Podujatia na deň 29.5.2020
ELO SYS 2020, Nitra - ZRUŠENÉ!

26.5.2020 - 29.5.2020

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, Nitra - ZRUŠENÝ!

26.5.2020 - 29.5.2020

30 31
RSS | iCal