Literatúra


Predstavenie zaujímavých domácich a zahraničných odborných titulov z automatizácie, údržby, manažmentu výroby a pod.; vybrané firemné publikácie a vysokoškolské skriptá.

Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins 1st Edition

12.12.2017
Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins 1st Edition

Súboj majstra sveta v šachu Garyho Kasparovova proti superpočítaču Deep Blue v roku 1997 bol prelomovým momentom v histórii technológií. Bol to nový začiatok umelej inteligencie: stroja schopného poraziť úradujúceho majstra sveta v tejto najinteligentnejšej hre. Na tento moment sa čakalo už storočia a G. Kasparov vo svojej prelomovej knihe prvýkrát odhaľuje svoju úžasnú stránku príbehu. Popisuje, ako to je bojovať proti neúprosnému a neúnavnému súperovi, keď sa na vás pozerá celý svet, pričom opisuje históriu strojovej inteligencie cez mikrokozmos šachu. G. Kasparov využíva svoju nenapodobiteľnú skúsenosť pre načrtnutie budúcnosti inteligentných strojov, pričom ju vníma veľmi pozitívne. Keďže mnohí kritici znevažujú umelú inteligenciu ako hrozbu, obzvlášť z pohľadu dopadu na pracovný trh, G. Kasparov ukazuje, ako sa môže ľudstvo vďaka svojim novým výtvorom dostať na vyššie úrovne namiesto toho, aby sme sa ich báli.

Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach

12.12.2017
Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach

Kniha je úvodom do technických princípov vstavaných (embedded) systémov s dôrazom na modelovanie, návrh a analýzu kyber-fyzikálnych systémov. Jednou z oblastí, kde sa najviditeľnejšie prejavuje využitie počítačov a softvéru, je spracovanie informácií pre ďalšie použitie človekom. Drvivú väčšinu počítačov však pri ich činnosti ani nevidíme. Najväčšie výzvy pri vývoji a analýze vstavaných systémov súvisia s ich interakciou s fyzickými procesmi. Uvedená publikácia prináša kyber-fyzikálny pohľad na vstavané systémy, predstavuje technické koncepty vstavaných systémov ako technológií, aj ako predmetu štúdia. Publikácia sa zameriava na modelovanie, návrh a analýzu kyber-fyzikálnych systémov, ktoré integrujú výpočtové, sieťové a fyzické procesy. Druhé vydania prináša dve nové kapitoly, niekoľko nových cvičení a ďalšie vylepšenia.

The Future of Work: Robots, AI, and Automation Hardcover

12.12.2017
The Future of Work: Robots, AI, and Automation Hardcover

Robotika, umelá inteligencia a autonómne dopravné prostriedky už nie sú vízie ďalekej budúcnosti. Už sú našou súčasťou a v nasledujúcich rokoch sa stanú bežnými vecami, tak ako virtuálna realita a digitálny osobný asistenti. Nakoľko ich v našom každodennom živote využívame čoraz viac, natíska sa zákonite otázka – ako zmenia spoločnosť, ekonomiku a politiku? Ak budú firmy vďaka automatizácii a robotike potrebovať menej pracovníkov, čo sa stane s tými, ktorých prepustia a na nové pozície nebudú mať patričné vzdelanie? A navyše keďže veľa sociálnych benefitov existuje vďaka pracovným miestam, ako si dokážu dlhodobejšie nezamestnaní ľudia zabezpečiť životné minimum, získať zdravotnú starostlivosť a sociálne dávky? Politický vedátor a kultúrny komentátor D. M. West argumentuje, že spoločnosť potrebuje zmeniť nazeranie na koncepciu pracovného trhu, upraviť zmluvy so sociálnymi poisťovňami, presunúť sa smerom k celoživotnému vzdelávaniu a vytvoriť nový druh politiky, ktorá si poradí s ekonomickou dislokáciou. Kniha ponúka množstvo odporúčaní, ktoré môžu pomôcť ľuďom vysporiadať sa s prechodom z priemyselnej na digitálnu ekonomiku.

Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence

12.12.2017
Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence

Ako vzdelávať nastupujúcu generáciu vysokoškolákov, aby dokázali vynachádzať, tvoriť a objavovať nové veci – zmyslami, ktorými nedisponujú ani tie najdokonalejšie roboty? Automatizácia v minulosti predstavovala pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou hrozbu. Avšak dnes už stroje disponujú mnohými vysokokvalifikovanými schopnosťami, ako napr. interpretujú zdravotné snímky, robia verejný prieskum či analyzujú údaje. Ako teda treba pripravovať vysokoškolských študentov na ich profesionálnu kariéru, keď ich pracovné miesta zaberajú stroje a roboty? V tejto publikácii prezident Northeastern University Joseph Aoun načrtáva spôsob vzdelávania nastupujúcej generácie vysokoškolských študentov s cieľom podporiť ich v oblasti vynálezcovstva, kreativity a objavovania – a zaplniť tak spoločenskú potrebu, ktorú nezvládnu ani tie najsofistikovanejšie agendy využívajúce umelú inteligenciu. Vzdelávanie popísané v uvedenej publikácii sa podľa jej autora netýka iba doplnenia vedomostí študentov o najnovšie fakty a informácie. Namiesto toho ich posúva smerom ku kreativite a duševnej elasticite s cieľom vynachádzať, objavovať a vytvárať niečo cenné pre spoločnosť. Aoun načrtáva rámec novej disciplíny – ľudskosť – ktorá stavia na našich vrodených silných stránkach a pripravuje študentov na súťaženie na trhu práce, v ktorom inteligentné stroje pracujú spoločne s ľudskými odborníkmi. Novou abecedou Aunovej novej disciplíny – ľudskosti, sú údajová, technologická a ľudská gramotnosť. Študenti budú potrebovať zvládnuť údajovú gramotnosť, aby dokázali riadiť toky veľkých údajov a technologickú gramotnosť, aby chápali, ako ich stroje pracujú. Ale aj ľudskú gramotnosť – humanizmus, komunikáciu a návrh – aby dokázali fungovať ako ľudská bytosť. Schopnosť adaptovať sa na prichádzajúce zmeny im umožní aj následné celoživotné vzdelávanie.

Industrial Internet of Things Volume G4: Security Framework

20.11.2017
Industrial Internet of Things Volume G4: Security Framework

Priemyselný internet vecí (IIoT) má potenciál priniesť vyššiu efektívnosť a nové zdroje ziskov, ako aj zvýšiť flexibilitu. Tieto ciele sa budú dosahovať prostredníctvom digitalizácie priemyselných systémov, vzájomným prepojením prevádzkových a podnikových aktív a čoraz výraznejším prepojením s externými subjektmi. Avšak bez zaručenia adekvátnej bezpečnosti nie sú IIoT systémy vierohodné a môžu pre organizácie, ich ciele a zvýšenú otvorenosť predstavovať riziko. Životaschopnosť IIoT závisí od správneho nasadenia bezpečnostných stratégií s cieľom zachytiť rastúce a neustále sa meniace útoky. Predložená publikácia predstavuje komplexný zdroj, ktorý vytvorili medzinárodní odborníci z oblasti bezpečnosti združení v International Internet Consortium, ktoré definuje a poskytuje návody týkajúce sa bezpečnosti IIoT. Cieľom je nájsť spoločný konsenzus, prezentovať najlepšie skúsenosti z oblasti bezpečnosti IIoT a urýchliť aj ich prijatie.

Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems

20.11.2017
Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems

Kniha prináša poznatky o základných systémoch potrebných na vývoj zložitých systémov priemyselného internetu vecí a výrobných kyberneticko-fyzikálnych systémov (IIoT/M – CPS). Skúsenosti získané od mnohých významných odborníkov z oblasti pokročilých výrobných technológií pomáhajú komunite výskumníkov, ktorej prioritou je podporovať výskum a vzdelávanie v IIoT/M-CPS a prenášať aplikovanú vedu a technológie do inžinierskej praxe. Publikácia prezentuje aktuálny stav vývoja IIoT a konceptov CPS. Čitatelia získajú celé spektrum poznatkov z oblasti základných systémov nevyhnutných pre transformáciu na kybernetickú výrobu, a to od prvotnej myšlienky až po fyzickú realizáciu systémov.

Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms In MATLAB, Second Edition

20.11.2017
Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms In MATLAB, Second Edition

Robotické systémy spracovania obrazu, kombinácia robotiky a počítačového spracovania obrazu zahŕňa využívanie počítačových algoritmov a údajov zozbieraných zo snímačov. Komunita výskumníkov vyvinula veľké množstvo týchto algoritmov, avšak nováčikov v tejto oblasti môžu odradiť. Za posledných 20 rokov sa autor tejto publikácie venoval údržbe dvoch otvorených MATLAB® Toolboxov – jedného pre robotiku a jedného na spracovanie obrazu. Tieto softvérové nástroje ponúkajú množstvo dôležitých algoritmov a umožňujú používateľom pracovať nad reálnymi úlohami, nie len s triviálnymi príkladmi. Uvedená publikácia sprístupňuje základné algoritmy pre robotiku, spracovanie obrazu a riadenie pre všetkých. Spája teóriu, algoritmy a príklady do „príbehu“, ktorý zahŕňa robotiku a počítačové videnie oddelene aj spoločne. Pomocou najnovších toolboxov autor demonštruje, ako možno rozložiť zložité problémy a vyriešiť ich len pomocou pár jednoduchých riadkov programu.

Lean Robotics: A Guide to Making Robots Work in Your Factory

20.11.2017
Lean Robotics: A Guide to Making Robots Work in Your Factory

Aký produktívny bol dnes váš robot? Pre väčšinu výrobných podnikov je táto otázka irelevantná. Pretože aj keď viete, že roboty sa chystajú zmeniť vašu továreň k lepšiemu, pravdepodobne ešte nemáte nainštalovaný ani jeden. Asi si myslíte, že roboty sú príliš drahé a zložité. Možno áno, pretože kedykoľvek sa pýtate, či dokážete využiť roboty vo vašich prevádzkach, dostanete takmer vždy odpoveď: „To závisí od…“ Závisí od vašej prevádzky a tímu ľudí, aký robot si vyberiete, čo chcete, aby robil… a ešte oveľa viac. Tí, ktorí si už roboty vo svojej prevádzke nainštalovali, vedia veľmi dobre, o čo ide. Aj tí najzapálenejší priekopníci, ktorí majú roboty v prevádzky, môžu vo svojich projektoch stále objavovať nefunkčné komunikačné kanály, a to medzi ľuďmi aj komponentmi robotov. Takže ak sa rozhodujete prvýkrát použiť robot vo svojej prevádzke, kde by ste mali začať? Ako sa dostať od vášho prvého nápadu k pracujúcemu produktívnemu robotu? A ak máte už niekoľko robotov nainštalovaných, ako by ste mohli ešte viac rozšíriť ich dosah na prevádzku alebo na ostatné závody vašej spoločnosti? Odpovede možno nájdete práve v tejto publikácii. Štíhla robotika je totiž systematický prístup k kompletizovaniu cyklu nasadzovania robotických buniek – od návrhu cez integráciu až po prevádzku. Umožní vášmu tímu nasadiť roboty v kratšom čase a oveľa efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. Kniha je výsledkom desaťročného pôsobenia autora v spoločnosti Robotiq, ktorá pomohla tisíckam podnikov po celom svete zvládnuť výzvy výroby s využitím robotov: od výrobcov automobilov po zákazkovú výrobu elektroniky, od nových používateľov robotov až po odborníkov z oblasti robotiky hľadajúcich nové spôsoby automatizácie a od spoločností z rebríčka Fortune 500 po malé rodinné podniky.

Nuclear Power Plant Safety and Mechanical Integrity, Design and Operability of Mechanical Systems, Equipment and Supporting Structures

17.6.2016
Nuclear Power Plant Safety and Mechanical Integrity, Design and Operability of Mechanical Systems, Equipment and Supporting Structures

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrových elektrární je dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov údržby. Avšak rovnako ako jadrová energetika zažíva renesanciu, zažíva tiež odchod skúsených odborníkov na údržbu do dôchodku. Kniha je perfektným sprievodcom pre inžinierov práve vstupujúcich na toto pole, ale aj pre skúsených školiteľov údržby, ktorí potrebujú držať krok s najnovšími a najlepšími priemyselnými postupmi. Kniha tiež opisuje, ako sa orientovať v rôznych servisných kódoch, normách a predpisoch pre jadrovú energetiku. Ukazuje viac ako 50 bežných problémov, s ktorými prichádzajú do styku inžinieri v jadrových elektrárňach. Poskytuje poradenstvo ohľadom dodržiavania medzinárodných predpisov a noriem (vrátane ASME). Opisuje bezpečnostnú klasifikáciu systémov a komponentov. Obsahuje prípadové štúdie s poznatkami z jadrovej energetiky zbieranými celé desaťročia. Cieľovou skupinou sú inžinieri, manažéri a technici, ktorí navrhujú, robia inšpekciu a opravy a regulujú toto odvetvie. To zahŕňa tiež projektovo-inžinierske firmy, poradenské centrá a vysoké školy/univerzity (štrukturálne, mechanické a jadrové výučbové programy).

Nuclear Energy, 7th Edition, An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes

17.6.2016
Nuclear Energy, 7th Edition, An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes

Nuclear Energy je jedna z najpopulárnejších kníh, ktorá bola kedy vydaná v oblasti jadrovej fyziky, systémov a aplikácií jadrovej energie. Táto najnovšia edícia pokračuje v tradícii a ponúka komplexné informácie, ktoré študent vysokej školy potrebuje, podané jasným a zrozumiteľným spôsobom. Prezentovaný je ucelený prehľad rádioaktivity, radiačnej ochrany, jadrových reaktorov, nakladania s odpadmi a nukleárnej medicíny.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Ruku na srdce

s našimi tínedžermi pravidelne riešim otázku maximálne prípustného času, ktorý majú vyhradený na použitie mobilných telefónov na niečo iné,...
Anton Gérer

Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?

Vzdelanie rozvíja duševné schopnosti človeka neustálym poznávaním a štúdiom. Akékoľvek vzdelávanie človeka však ešte neznamená, že bude...
Peter Ratkoš

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (4)

Demokracia v súčasnosti má síce podobu slobody, umožňuje nám prakticky voľne cestovať po svete, ale náš súčasný prístup k pracovným...
Ján Meravý
TRENDUSTRY 2018
NEWMATEC 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
Podujatia na deň 25.1.2018
15. Zákaznícky deň spoločnosti ZAT, Příbram

25.1.2018

26 27 28
29 30 31  
RSS | iCal

Videá