Literatúra

Literatúra

Engineering Applications of Pneumatics and Hydraulics 2nd Edition

Táto príručka vyžaduje len základné znalosti fyziky kvapalín a poskytuje dôkladné pochopenie systémov fluidných pohonov a ich použitia v priemysle. Má silne praktický prístup pri opise pneumatiky a hydrauliky v modernom priemysle a je naplnená schémami komponentov, zariadení a strojov. Obzvlášť dobre vysvetlené a znázornené sú pneumatické a hydraulické grafické symboly používané v energetických systémoch.

Fórum praktickej údržby, Trnava

Exkluzívne články