Literatúra


Artificial Intelligence Applications and Innovations

09.7.2019
Artificial Intelligence Applications and Innovations

Kniha obsahuje príspevky z 15. medzinárodnej konferencie IFIP WG 12.5 o aplikáciách a inováciách umelej inteligencie, AIAI 2019, ktorá sa konala v máji 2019 v Hersonissose na Kréte v Grécku.

Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing

09.7.2019
Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing

Publikácia predstavuje čitateľom kybernetickú bezpečnosť a jej vplyv na realizáciu vízie Priemyslu 4.0. Uvádza technologické základy kybernetickej bezpečnosti v rámci priestoru Priemyslu 4.0 a podrobne opisuje existujúce hrozby, ktorým čelí Priemysel 4.0, ako aj najmodernejšie riešenia, pokiaľ ide o akademický výskum a praktické implementácie.

Cybersecurity of Industrial Systems

09.7.2019
Cybersecurity of Industrial Systems

Riadenie kybernetickej bezpečnosti priemyselných systémov je kľúčovou otázkou. Na implementáciu príslušných riešení musí mať manažér priemyselnej prevádzky jasnú predstavu o informačných systémoch, komunikačných sieťach a riadiacich a bezpečnostných systémoch. Musí mať tiež určité vedomosti o metódach, ktoré útočníci používajú, o príslušných normách a predpisoch a o dostupných riešeniach bezpečnosti.

Distributed Applications and Interoperable Systems

09.7.2019
Distributed Applications and Interoperable Systems

Ide o zborník z 19. medzinárodnej konferencie IFIP o distribuovaných aplikáciách a vzájomne spolupracujúcich a prepojených systémoch, DAIS 2019, ktorá sa konala v Kongens Lyngby v Dánsku v júni 2019 v rámci 14. medzinárodnej federatívnej konferencie o distribuovaných výpočtových technikách DisCoTec 2019.

Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

09.7.2019
Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

Uvedená publikácia predstavuje autoritatívnu zbierku príspevkov výskumníkov zo 16 rôznych krajín, ktoré informujú o najnovšom vývoji a nových smeroch v pokročilých systémoch riadenia, ako aj o nových teoretických poznatkoch, priemyselných aplikáciách a prípadových štúdiách komplexných technických systémov. Táto kniha je venovaná profesorovi Vsevolodovi Michailovičovi Kunčevičovi, akademikovi Národnej akadémie vied Ukrajiny a predsedovi Národného výboru ukrajinskej asociácie pre automatizáciu, ako uznanie za jeho priekopnícke diela, veľké vedecké a výskumné úspechy a dlhoročné služby v mnohých vedeckých a odborných komunitách, najmä tých, ktoré sa zaoberajú automatizáciou, kybernetikou, riadením a konkrétnejšie základmi a aplikáciami nástrojov a techník na riešenie neistých informácií, odolnosti, nelinearity, extrémnych systémov, diskrétnych a adaptívnych riadiacich systémov a pod.

The 2020-2025 World Outlook for Virtual Power Plants

07.6.2019
The 2020-2025 World Outlook for Virtual Power Plants

Táto štúdia sa zaoberá svetovým pohľadom na virtuálne elektrárne vo viac ako 190 krajinách. Pre každý uvedený rok je uvedený odhad latentného dopytu alebo potenciálnych ziskov priemyslu (PZP) pre príslušnú krajinu (v miliónoch amerických dolárov) a percentuálny podiel krajiny v regióne a na svete. Tieto porovnávacie štandardy umožňujú čitateľovi rýchlo porovnať tú-ktorú krajinu oproti ostatným.

Power System Operations

07.6.2019
 Power System Operations

Táto učebnica poskytuje podrobný opis prevádzkových problémov v energetických systémoch vrátane modelovania energetických systémov a v energetickom systéme v rovnovážnom stave, odhad stavu energetického systému a trhu s elektrinou.

Nuclear Fusion

07.6.2019
Nuclear Fusion

Snaha o jadrovú fúziu ako zdroja energie vyžaduje rozsiahle znalosti niekoľkých disciplín. Patrí sem fyzika plazmy, atómová fyzika, elektromagnetické pole, veda o materiáloch, počítačové modelovanie, technológia supravodivých magnetov, urýchľovače, lasery a zdravotná fyzika.

Grid-Side Converters Control and Design

07.6.2019
Grid-Side Converters Control and Design

Táto učebnica je určená pre študentov v inžinierskom stupni, ktorí študujú oblasť výkonovej elektroniky, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných sietí alebo statických výkonových meničov. Je vhodná aj pre študentov, ktorí pripravujú základný projekt a potrebujú porozumieť meničom výkonu na strane siete, modelovať ich, riadiť a špecifikovať.

Reliability of Power Systems

07.6.2019
Reliability of Power Systems

Táto kniha predstavuje základné metódy a nástroje na výskum spoľahlivosti energetických systémov. Podrobne opisuje nastavenie obsahu, formalizáciu a použitie algoritmov na hodnotenie spoľahlivosti moderných, veľkých a komplexných elektrických systémov.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Bez cieľa

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na...
Ján Košturiak

Kybernetická bezpečnosť naberá na dôležitosti

Človek zostáva pre priemyselné riadiace systémy a súvisiace siete najväčšou hrozbou z hľadiska ich bezpečnosti. Vyplynulo to z prieskumu...
Anton Gérer

Možnosti zmiernenia dosahu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

V posledných rokoch sa stretávame s problémom nedostatku pracovnej sily a ešte horšie je to s kvalifikovanou pracovnou silou. Nechcem byť...
Gabriel Zsilinszki
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Podujatia na deň 15.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

16
Podujatia na deň 16.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

17
Podujatia na deň 17.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

18
Podujatia na deň 18.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
RSS | iCal