Literatúra

Literatúra

3D Scanning for Advanced Manufacturing, Design, and Construction: Metrology for Advanced Manufacturing (Additive Manufacturing Skills in Practice) 1st Edition

Technológia 3D skenovania pre pokročilú výrobu, návrhy a konštrukciu poskytuje komplexný úvod do 3D skenovania a jeho aplikácií aj vo výrobnom priemysle. Po historickom úvode a uvedení základných princípov 3D skenovania obsahuje diskusie o rôznych typoch skenerov a softvérových rozhraniach, o použití 3D mračien bodov na analýzu a reverzné inžinierstvo a oveľa viac.