Literatúra

Literatúra

Lean and Green Manufacturing: Towards Eco-Efficiency and Business Performance (Management and Industrial Engineering) 1st ed.

Publikácia predstavuje postupnú integráciu paradigiem štíhlej a zelenej výroby s cieľom dosiahnuť environmentálne a ekonomické výhody. Obsahuje kapitoly o koncepčnom rozvoji na začlenenie štíhlej a zelenej paradigmy a metódy, nástroje a techniky rozvoja a integráciu štíhlej výroby.

ATP Journal - MEDIAINFO 2023