Literatúra

Literatúra

Tech Trends of the 4th Industrial Revolution

Štvrtá priemyselná revolúcia sa stala bežným javom, tento pojem sa objavuje v rôznych médiách, ale chápanie základných technológií verejnosťou často zaostáva za rýchlym tempom súvisiaceho technologického rozvoja. Táto kniha je navrhnutá tak, aby preklenula priepasť, ktorá existuje medzi 4. rozmachom v oblasti priemyslu a jeho vnímaním širokou verejnosťou.

PPA CONTROLL a.s.