Literatúra

Literatúra

Intelligent Automation: Learn how to harness Artificial Intelligence to boost business & make our world more human

Toto je prvá kniha tematicky zameraná na inteligentnú automatizáciu (IA), ktorá sa označuje aj ako hyperautomácia a je jedným z najnovších trendov v oblasti umelej inteligencie. IA je špičková kombinácia metód a technológií zahŕňajúca ľudí, organizácie, strojové učenie, platformy s minimálnym programovaním, automatizáciu robotických procesov (RPA) a ďalšie.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022