Podujatia

Podujatia

Energetický manažment 2022

Ôsmy ročník úspešnej konferencie s podtitulom Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci s odbornou skupinou SK AEE – Slovenskou asociáciou energetických inžinierov, ASENEM – Asociáciou energetických manažérov a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. Na konferencii sa zúčastnilo 170 účastníkov – energetických inžinierov, odborníkov z oblasti vykurovania, vedy a výskumu a v neposlednom rade audítorov, prevádzkovateľov a projektantov, viac ako 10 popredných firiem a spoločností a niekoľko predstaviteľov agentúr a združení z oblasti energetiky. Celkovo na konferencii odznelo 32 hodnotných prednášok na tému garantovaných energetických služieb, energetickej efektívnosti pri uplatnení alternatívnych zdrojov energie, legislatívy pre energetických manažérov a energetickej efektívnosti v priemysle a budov všeobecne.