Podujatia

Podujatia

SAPI Energy Conference 2022: Stojíme na prahu novej energetiky

Svet čelí globálnej a energetickej kríze bezprecedentnej hĺbky a zložitosti. To má ďalekosiahle dôsledky na mnohé domácnosti, podniky a ekonomiky. Zároveň to vyvoláva množstvo krátkodobých odpovedí od vlád, ako aj hlbšiu debatu o spôsoboch, ako sa v budúcnosti vyhnúť takýmto narušeniam. Jednou z kľúčových odpovedí na aktuálnu krízu je nevyhnutnosť masívnejšieho rozvoja OZE. K tomuto smeruje aj úsilie spoločnosti a v tomto duchu sa nieslo aj podujatie SAPI Energy Conference 2022, o ktorom sme vás informovali koncom minulého roka v decembrovom vydaní ATP Journalu. Pozrime sa spätne na niektoré odborné pohľady a názory, ktoré odzneli na tomto podujatí počas panelových diskusií.

Fórum praktickej údržby 2023, Trnava