Súťažné otázky

Súťažné otázky

Otázky v ATP Journal 03/2024

Sponzori kola súťaže:


   
Odpovede posielajte najneskôr do 15. 4. 2024.

NEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina