Výhercovia mesačnej súťaže

Výhercovia mesačnej súťaže

Vyhodnotenie 01/2021

Do 1. kola súťaže nám prišlo 51 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 50 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme:

Vasil Vachna, Prešov;
Roman Trnka, Handlová;
Dušan Benda, Liptovský Mikuláš

Energeticky efektívne výrobné procesy v automobilovom priemysle