Výhercovia mesačnej súťaže

Výhercovia mesačnej súťaže

Vyhodnotenie 02/2023

Do 2. kola súťaže nám prišlo 62 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 62 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme:

Juraj Šipula, Banská Bystrica; Peter Hajduk, Prešov; Jozef Lackovič, Bučany

Fórum kvality 2023