Konferencie

Konferencie

Prevádzkové údaje: odkiaľ, aké a čo s nimi? Dozviete sa 12. 3. v Gbeľanoch

Prvý ročník konferencie organizovanej mediálnou platformou ATP Journal. Cieľom konferencie je podať moderný pohľad na možnosti zberu, spracovania a najmä využitia údajov generovaných technologickými zariadeniami, linkami, procesmi pre potreby agilnejšieho a flexibilnejšieho fungovania priemyselných podnikov a zvýšenia ich efektivity, bezpečnosti a ekonomických výnosov. 

Fórum kvality 2024, Žilina