Exkluzívne články

Exkluzívne články

Bezpečnostné spínače Schmersal

Ochrana zamestnancov, obsluhy strojov a dokonca aj okolostojacich osôb je najvyššou prioritou pre konštruktérov a inštalatérov strojových parkov - bez ohľadu na odvetvie. So správnymi bezpečnostnými opatreniami sa výrobný proces, sklad alebo dokonca jednotlivé stroje môžu vyznačovať zvýšenou produktivitou, kratšími prestojmi a (čo je rozhodujúce napríklad v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle) vysokou hygienou.