Exkluzívne články

Exkluzívne články

Nové funkcie v rade spínačov CES C07 a v rade zámkov CTM

Nemecká firma Euchner stále prináša inovatívne riešenia v oblasti riešenia bezpečnosti na strojoch a zariadeniach, pričom vývojoví pracovníci firmy Euchner sa musia veľakrát zamýšľať nad rôznymi situáciami, ktoré môžu nastať a pri ktorých môže dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu samotných zariadení. Už je to viac ako 20 rokov, keď firma Euchner znásobila úroveň riešenia bezpečnosti na strojoch a zariadeniach tým, že začala vyvíjať a vyrábať bezpečnostné systémy s unikátne kódovanými transpondérmi RFID.

PPA CONTROLL a.s.