Exkluzívne články

Exkluzívne články

TwinCAT Analytics: Jednoduché získavanie a spracúvanie procesných údajov

V posledných rokoch, a to nielen vďaka nástupu Priemyslu 4.0, rastie záujem o zber a spracovanie údajov. Dôvod je zrejmý, v súčasnosti vo väčšine oblastí už pomaly nestačí mať rýchly, spoľahlivý a samostatne fungujúci stroj. Na stroje kladieme podstatne väčšie nároky ako v minulosti, či už ide o oblasť adaptácie výrobného procesu, optimalizácie výroby a redukcie prestojov, alebo o oblasť údržby, najmä tej preventívnej a prediktívnej.