Exkluzívne články

Exkluzívne články

Prediktívna údržba – na čo všetko myslieť pred jej zavedením?

Neočakávaný výpadok strojov môže narušiť hladký chod výrobného podniku a znamená náklady navyše. Na tom, či ide o výrobu automobilových súčiastok alebo napríklad zábavný priemysel, pritom nezáleží. Následkom často býva ušlý zisk, ale i škody na majetku, ujmy na zdraví zamestnancov či zákazníkov a tým aj pokles reputácie celej firmy.

Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany