Exkluzívne články

Exkluzívne články

Ako využiť modulárny mechanizmus simulácie Monte Carlo v procesoch obchodovania s energetickými komoditami

Obchodovanie na burzách prináša okrem možnosti zarobiť aj značné riziká. Kvalifikovaní manažéri využívajú expertné nástroje a systémy, ktoré im prinášajú dôležité informácie o dianí na burzách. Ako sa bude vyvíjať cena elektriny pri zmene konkrétnych parametrov trhu a aký to môže mať dosah na sledované parametre portfólia? Spojenie odborných znalostí z oblastí finančnej matematiky, IT a energetiky umožňuje v krátkom čase simulovať veľké množstvo možných scenárov a identifikovať tak možné riziká štruktúry portfólia alebo kvantifikovať rôzne stratégie pôsobenia na trhu.

ENERGOFÓRUM 2021, Tále