Krátke správy

Krátke správy

Cieľom je meniť odpad na využiteľný materiál

Koncom marca minulého roku bola v areáli haldového hospodárstva spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., oficiálne predstavená nová stabilizačná linka, ktorá prispeje k ochrane životného prostredia zhodnotením a úpravou odpadov z hutníckej prvovýroby. Investícia spoločnosti Environcentrum, s. r. o., ktorá je dlhoročným partnerom oceliarní pri spracovaní hutníckych odpadov, predstavuje ďalší krok k zníženiu množstva nebezpečných odpadov skládkovaných na halde.

Fórum praktickej údržby 2023, Trnava