Krátke správy

Krátke správy

Projekt FCH2RAIL: prvý vodíkový vlak v španielskej železničnej sieti

Viac ako polovica železničných tratí v Európskej únii je elektrifikovaná a už dnes umožňuje miestnu bezemisnú železničnú dopravu. Na zvyšných úsekoch tratí sú nasadené vlaky s dieselovým pohonom. V európskom projekte FCH2RAIL (Fuel Cell Hybrid Power Pack for Rail Applications) konzorcium vyvíja a testuje nový typ prototypu vlaku s partnermi z Belgicka, Nemecka, Španielska a Portugalska.