01 PRINT      ATP Journal        
inzerát 1/1 A4 1 100 €
inzerát 1/2 A4 680 €
inzerát 1/3 A4 415 €
inzerát 1/4 A4 330 €
inzerát 1/8 A4 320 €
inzerát 1/12 A4 95 €
inzerát 1/8 na 1. strane obálky 620 €
inzerát 1/1 A4 na 2. alebo 3. strane obálky   1445 €
inzerát 1/1 A4 na 4. strane obálky 1545 €
článok 2/1 A4 620 €
článok 1/1 A4 330 €
článok 3/4 A4  270 €
článok 2/3 A4 240 €
článok 1/2 A4 170 €
krátka správa 60 €
prikladaný katalóg 950 €
vkladaná reklama 715 €
záložka 650 €
obaľovaná reklama 600 €

01 + 02 PRINT + WEB  ATP Journal + atpjournal.sk
exkluzívny článok  540 €
exkluzívna krátka správa 180 €

02 WEB     atpjournal.sk       
internetový článok             210 € 
internetová krátka správa 90 € 
wide skyscraper (160 x 600 px) 470 € / mesiac
custom baner (258 x 460 px) 460 € / mesiac
leaderboard baner (728 x 90 px) 380 € / mesiac
rectangle baner (728 x 90 px) 240 € / mesiac
square baner (250 x 250 px) 190 € / mesiac
logo + link 110 € / mesiac

03 ONLINE           
DirectMail                                        290 €          
Newsletter - nové číslo (logo, link, video) 180 €

04 VIDEO            
partner VideoPodcastu 350 €
partner Rozhovorov na diaľku 290 €
videoNews vo VideoSpravodajstve 240 €
industriálna reportáž              cena podľa 
náročnosti
záznam z podujatia
lokalizácia videa, záznamu z AJ (hovorené slovo)* 50 €/min.
lokalizácia videa, záznamu z AJ (titulky)* 30 €/min.
* doplnenie redakčného komentára 50 €

05 PODUJATIA            
partner konferencie                                 600 - 1200 €     
partner webinára 350 €
mediálna podpora cena podľa rozsahu

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Na služby z cenníka jednotkových služieb poskytujeme zľavy podľa výšky objednanej sumy (Reklamné balíky služieb ).

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 180