PRINT ONLINE
     ATP Journal         atpjournal.sk 
inzerát 1. strane obálky, 1/8 A4 620 €
inzerát 2. alebo 3. strana obálky, 1/1 A4 1445 €
inzerát 4. strana obálky, 1/1 A4 1545 €
inzerát 1/1 A4 1 100 €
inzerát 1/2 A4 680 €
inzerát 1/3 A4 415 €
inzerát 1/4 A4 330 €
inzerát 1/8 A4 320 €
inzerát 1/12 A4 95 €
prikladaný katalóg (nad 30 A4) 950 €
vkladaná reklama (do 30 A4) 715 €
článok 2/1 A4 620 €
článok 1/1 A4 350 €
exkluzívny článok 1/1 A4 540 € vrátane
internetový článok  230 €
článok 3/4 A4  270 €
článok 2/3 A4 240 €
článok 1/2 A4 170 €
krátka správa 80 €
krátka exkluzívna správa 180 € vrátane
internetová krátka správa 110 €
wide skyscraper (160 x 600 px) 470 € / mesiac
custom baner (258 x 460 px) 460 € / mesiac
leaderboard baner (728 x 90 px) 380 € / mesiac
rectangle baner (728 x 90 px) 240 € / mesiac
square baner (250 x 250 px) 190 € / mesiac
logo + link 110 € / mesiac

ONLINE
     emailng     
firemný mailing (Directmail, prezentácia 1 firmy)                                      320 €          
redakčný mailing (Newsletter, nové vydanie ATP journal (logo, link, video) 180 €

ONLINE
      video      
partner VideoPodcastu 350 €
partner Rozhovorov na diaľku 290 €
videoNews vo VideoSpravodajstve 240 €
industriálna reportáž              cena podľa 
náročnosti
záznam z podujatia
lokalizácia videa, záznamu z AJ (hovorené slovo)* 50 €/min.
lokalizácia videa, záznamu z AJ (titulky)* 30 €/min.
* doplnenie redakčného komentára 50 €

Podujatia            
partner konferencie                   cena podľa požiadaviek
partner webinára cena podľa požiadaviek
mediálna podpora cena podľa požiadaviek

Ostatné služby vydavateľstvaia            
preklady odborných textov z AJ, CZ                  cena podľa požiadaviek
spracovanie PR článkov cena podľa požiadaviek
spracovanie inzerátov, letákov, banner cena podľa požiadaviek

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Na služby z cenníka jednotkových služieb poskytujeme zľavy podľa výšky objednanej sumy (Reklamné balíky služieb ).

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 180