Aplikácie

Aplikácie

Digitálne technológie, kľúčový komponent pre udržateľnosť a efektívnosť

Už viac ako storočie hrajú ropa a plyn zásadnú úlohu v ekonomickej transformácii sveta, no tento priemysel je na prahu novej éry. Digitálna transformácia a digitálne technológie môžu priniesť zvýšenú prevádzkovú efektivitu a bezpečnosť na pracovisku, ako aj minimalizovať uhlíkovú stopu priemyslu. Využitím rôznych špičkových technológií od umelej inteligencie (UI), veľkých dát až po robotiku, virtuálnu realitu (VR) a internet vecí (IoT) môžu podniky ťažiť z poznatkov založených na údajoch, reagovať na nové výzvy v reálnom čase a zvyšovať efektivitu a produktivitu. Nasledujúci príspevok prináša prehľad skúseností z využívania moderných technológií v oblasti plynárenského a petrochemického priemyslu.

ATP Journal - MEDIAINFO 2023
atp jpurney 2024