Aplikácie

Aplikácie

V Martine ukazujú, ako vyzerá budúcnosť teplárenstva

Dejiny Martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá časť základov sa pri budovaní závodu vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť. Projekt vysokovýkonného energetického zdroja, ktorý spracoval Energoprojekt Praha, pozostával z troch roštových kotlov a turbíny. V stredoslovenskom regióne išlo o vôbec prvú koncentrovanú formu výroby tepla, ktorá bola založená na produkcii pary. Novodobá história teplárenskej výroby v Martine je spojená so zrušením štátneho podniku SSE Žilina, pod ktorý martinská tepláreň patrila. Transformácia na akciovú spoločnosť sa uskutočnila k 1. januáru 2002. Novozaložená spoločnosť Martinská teplárenská, a. s., pokračuje vo výrobe a rozvode tepla a elektriny v Martine.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022