Aplikácie

Aplikácie

Ochrana plynárenských technológií a zásobníkov plynu pred bleskom a prepätím

Rozvoj a modernizácia priemyselnej výroby je nezastaviteľný a kontinuálny proces. Súčasná doba vyžaduje implementáciu nových, výkonnejších, ekologickejších a ekonomickejších spôsobov výroby. V praxi to znamená modernizáciu v podobe výmeny technológií či inštalácie nových zariadení a prístrojov, nových a modernizovaných systémov merania a regulácie. Výnimkou nie je ani potreba výstavby nových objektov. Všetky tieto nové a modernizované výrobné procesy bytostne závisia od elektroniky a počítačových technológií, ktoré zaisťujú bezpečnosť, vysokú dostupnosť a efektívnosť výrobných procesov.