prof. Ing. Alexík Mikuláš, PhD., FRI UNIZA, Žilina

Ing. Balogh Richard, FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Belavý Cyril, CSc., SjF STU, Bratislava

prof. Ing. Duchoň  František, PhD., FEI STU - NCR, Bratislava

prof. Ing. Fikar Miroslav, DrSC., FCHPT STU, Bratislava

prof. Ing. Janíček František, PhD., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Krokavec Dušan, CSc., FEI TU Košice

doc. Ing. Kvasnica Michal, PhD., FCHPT STU, Bratislava

prof. Ing. Malindžák Dušan, CSc., BERG TU, Košice

prof. Ing. Mészáros Alajos, PhD., D.h.c., FCHPT STU, Bratislava

prof. Ing. Murgaš Ján, PhD., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Pavlovičová Jarmila , PhD., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Rástočný Karol, PhD., FEIT UNIZA, Žilina

prof. Ing. Schreiber Peter, CSc., MtF STU, Trnava

prof. Ing. Smieško Viktor, PhD., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Taufer Ivan, DrSc., FEI Univerzita Pardubice

doc. Ing. Vachálek Ján, PhD., SjF STU, Bratislava

prof. Ing. Veselý Vojtech, DrSc., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Zolotová Iveta, CSc., FEI TU, Košice

doc. Ing. Ždánsky Juraj, PhD., FEIT UNIZA, Žilina


Babic Branislav, výkonný riaditeľ ProCS, s.r.o.

Mík Pavel, obchodný riaditeľ ABB, s.r.o.

Ing. Horváth Tomáš, riaditeľ HMH, s.r.o.

Ing. Hrica Marián, riaditeľ divízie A & D, Siemens, s.r.o.

Kroupa Jiří, riaditeľ kancelárie pre SK, DEHN + SÖHNE

Ing. Lásik Vladimír, PPA Controll a.s., Bratislava

Ing. Mašláni Marek, riaditeľ B+R automatizace, spol. s r.o.

Ing. Petergáč Štefan, predseda predstavenstva Datalan, a.s.

Ing. Széplaky Ladislav, riaditeľ Emerson Process Management, s.r.o.