Predseda redakčnej rady na roky 2022 – 2024:

prof. Ing. Zolotová Iveta, CSc., FEI TU, Košice

 

Členovia redakčnej rady:

prof. Ing. Alexík Mikuláš, PhD., FRI UNIZA, Žilina

Ing. Balogh Richard, FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Belavý Cyril, CSc., SjF STU, Bratislava

prof. Ing. Duchoň  František, PhD., FEI STU - NCR, Bratislava

prof. Ing. Fikar Miroslav, DrSC., FCHPT STU, Bratislava

prof. Ing. Janíček František, PhD., FEI STU, Bratislava

doc. Ing. Juhás Martin, PhD., MTF STU, Trnava

prof. Ing. Krokavec Dušan, CSc., FEI TU Košice

doc. Ing. Kvasnica Michal, PhD., FCHPT STU, Bratislava

prof. Ing. Mészáros Alajos, PhD., D.h.c., FCHPT STU, Bratislava

prof. Ing. Murgaš Ján, PhD., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Pavlovičová Jarmila , PhD., FEI STU, Bratislava

prof. Ing. Rástočný Karol, PhD., FEIT UNIZA, Žilina

prof. Ing. Smieško Viktor, PhD., FEI STU, Bratislava

doc. Ing. Vachálek Ján, PhD., SjF STU, Bratislava

prof. Ing. Veselý Vojtech, DrSc., FEI STU, Bratislava

doc. Ing. Ždánsky Juraj, PhD., FEIT UNIZA, Žilina

Ing. Gálik Martin, vedúci obchodného oddelenia a konateľ ProCS, s.r.o.

Ing. Horváth Tomáš, riaditeľ HMH, s.r.o.

Ing. Hrica Marián, riaditeľ divízie A & D, Siemens, s.r.o.

Kroupa Jiří, riaditeľ kancelárie pre SK, DEHN + SÖHNE

Ing. Lásik Vladimír, PPA Controll a.s., Bratislava

Ing. Mašláni Marek, riaditeľ B+R automatizace, spol. s r.o.

Mík Pavel, obchodný riaditeľ ABB, s.r.o.

Ing. Széplaky Ladislav, riaditeľ Emerson Process Management, s.r.o.