Predseda redakčnej rady na roky 2022 – 2024:

prof. Ing. Zolotová Iveta, CSc., FEI TU, Košice

 

Členovia redakčnej rady:

prof. Ing. Alexík Mikuláš, PhD., FRI UNIZA, Žilina
Ing. Balogh Richard, FEI STU, Bratislava
prof. Ing. Belavý Cyril, CSc., SjF STU, Bratislava
prof. Ing. Duchoň  František, PhD., FEI STU - NCR, Bratislava
prof. Ing. Fikar Miroslav, DrSC., FCHPT STU, Bratislava
prof. Ing. Janíček František, PhD., FEI STU, Bratislava
doc. Ing. Juhás Martin, PhD., MTF STU, Trnava
prof. Ing. Krokavec Dušan, CSc., FEI TU Košice
doc. Ing. Kvasnica Michal, PhD., FCHPT STU, Bratislava
prof. Ing. Mészáros Alajos, PhD., D.h.c., FCHPT STU, Bratislava
prof. Ing. Murgaš Ján, PhD., FEI STU, Bratislava
prof. Ing. Pavlovičová Jarmila , PhD., FEI STU, Bratislava
prof. Ing. Rástočný Karol, PhD., FEIT UNIZA, Žilina
prof. Ing. Smieško Viktor, PhD., FEI STU, Bratislava
doc. Ing. Vachálek Ján, PhD., SjF STU, Bratislava
prof. Ing. Veselý Vojtech, DrSc., FEI STU, Bratislava
doc. Ing. Ždánsky Juraj, PhD., FEIT UNIZA, Žilina
Ing. Gálik Martin, vedúci obchodného oddelenia a konateľ ProCS, s.r.o.
Ing. Horváth Tomáš, riaditeľ HMH, s.r.o.
Ing. Hrica Marián, riaditeľ divízie A & D, Siemens, s.r.o.
Kroupa Jiří, riaditeľ kancelárie pre SK, DEHN+SÖHNE
Ing. Lásik Vladimír, PPA Controll a.s., Bratislava
Ing. Mašláni Marek, riaditeľ B+R automatizace, spol. s r.o.
Mík Pavel, obchodný riaditeľ ABB, s.r.o.
Ing. Széplaky Ladislav, riaditeľ Emerson Process Management, s.r.o.