Rozhovory

Rozhovory

Nasleduj Alberta – Michal Lajčiak

Michal Lajčiak je v súčasnosti študentom tretieho ročníka na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom (odbor mechatronika). Z jeho doterajších úspechov možno spomenúť skvelé víťazstvo v konkurencii ďalších 1 700 študentov zo 67 krajín na najprestížnejšej celosvetovej projektovej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 v kategórii Robotics and Intelligent Machines, ktorej predchádzalo domáce ocenenie Mladý vedec SAV. Okrem toho získal aj ďalšie ocenenia, napr. 1. miesto na Košickom robotickom dni 2023 a na Istrobot 2023, 2. miesto na TME (Tech Master Event) AI contest 2023 a ďalšie.

IPA - USA TOUR 2024