Rozhovory


Aplikácia konceptov Priemyslu 4.0 je nutnosťou, nie módou

19.5.2020
Aplikácia konceptov Priemyslu 4.0 je nutnosťou, nie módou

MATADOR Group je jedna z najväčších priemyselných skupín na Slovensku. Na trhu pôsobí už viac ako 115 rokov, pričom dnes vo výrobe, ale aj výskume a vývoji zamestnáva vyše 2 500 ľudí na Slovensku i v zahraničí. Spoločnosť si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový, ako aj všeobecný priemysel v strednej Európe. Ponúka služby v oblasti dizajnu, inžinieringu, sériovej výroby komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre špičkové európske automobilky. Aktívne sa podieľa aj na výskume a vývoji nových technológií a materiálov pre automobilový priemysel. Výzvy, ktoré zo sebou prináša nástup štvrtej priemyselnej revolúcie, spoločnosť nielen sleduje, ale ich aj aktívne rieši naprieč celou svojou organizačnou štruktúrou a u svojich zákazníkov. O skúsenostiach v tejto oblasti a prínosoch digitalizácie sme sa porozprávali s Ing. Igorom Šubom, PhD., MBA, riaditeľom oddelenia IT Služieb v MATADOR HOLDING, a. s.

Sledovanie stavu foriem a nástrojov prináša zaujímavé benefity

18.5.2020
Sledovanie stavu foriem a nástrojov prináša zaujímavé benefity

Heslom tretej priemyselnej revolúcie bolo, že to, čo sa dá zautomatizovať, bude zautomatizované. Tá najnovšia revolúcia, na ktorej prahu stojíme, to posúva ešte ďalej – digitalizácia ako predpoklad vyššej efektívnosti, prispôsobiteľnosti a bezpečnosti procesov. Byť pre zákazníkov inovačným partnerom a priekopníkom vo svojom odbore, je výsadou tých najlepších. Preberať výzvy svojich zákazníkov a vyvíjať technológie budúcnosti – to je pre spoločnosť Balluff motorom, ktorý ju poháňa vpred. So zástupcom tejto spoločnosti na Slovensku Ing. Mariánom Čizmaziom sme sa porozprávali o riešeniach, ktoré výrobným podnikom a výrobcom strojov pomáhajú získať konkurenčné výhody a kompetenciu napĺňať čoraz náročnejšie požiadavky trhu a zákazníkov.

Vďaka XaaS sa podniky môžu venovať kľúčovým aktivitám

19.4.2020
Vďaka XaaS sa podniky môžu venovať kľúčovým aktivitám

Väčšina výrobných informačných systémov používa v súčasnosti monolitické softvérové riešenia. To spôsobuje nižšiu schopnosť prispôsobiteľnosti, možnosti rozširovania a často je prekážkou priamej komunikácie medzi sieťovými uzlami, ktorá je nevyhnutná na riešenie výziev vysoko personalizovanej hromadnej výroby. S cieľom prekonať tieto nedostatky sa ako sľubný prístup javí zavedenie architektúry orientovanej na služby (SOA), konkrétne mikroslužby vo výrobe. SOA umožňuje vývojárom distribuovať aplikácie v množstve malých služieb, ktoré komunikujú prostredníctvom integračnej vrstvy, napr. celopodnikovej komunikačnej zbernice.

Nasleduj Alberta – Viliam Jakubec

19.4.2020
Nasleduj Alberta – Viliam Jakubec

Viliam Jakubec je v súčasnosti študentom 4. ročníka na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach v študijnom odbore elektrotechnika. Z jeho doterajších úspechov možno spomenúť 1. miesto v súťaži jednotlivcov na celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v odbore mechanik elektrotechnik – silnoprúd, 2. miesto v 13. ročníku tímovej súťaže VSD pre študentov vyšších ročníkov partnerských stredných elektrotechnických škôl na tému SMART HOME (2020), či 4. miesto v tímovej súťaži pre študentov vyšších ročníkov partnerských stredných elektrotechnických škôl na tému Využitie elektrických vedení VN a NN pre aplikácie. Organizátorom posledných dvoch uvedených súťaží bola spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s.

Energetická efektívnosť ako bežná súčasť každodenného biznisu

09.3.2020
Energetická efektívnosť ako bežná súčasť každodenného biznisu

Európska komisia predložila svoj balík návrhov s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov v novembri 2016. Tvorí ho osem legislatívnych aktov, ktorými sa prispieva k formovaniu energetickej únie a napĺňaniu záväzkov EÚ v rámci Parížskej dohody. Jednou z hlavných priorít nového energetického balíka EÚ je zvyšovanie energetickej účinnosti a efektívnosti. S Ing. Petrom Drotárom, hlavným štátnym radcom na odbore medzinárodných vzťahov v energetike zo Sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR sme sa v exkluzívnom rozhovore porozprávali nielen o tom, čo schválenie novej európskej energetickej legislatívy znamená pre Slovensko, ale aj o tom, kde môže Slovensko čerpať inšpiráciu pri zvyšovaní energetickej účinnosti v priemyselných podnikoch.

Podniky môžu získať podporu na projekty úspory energie

09.3.2020
Podniky môžu získať podporu na projekty úspory energie

O energetickej efektívnosti sa toho veľa popísalo aj pohovorilo. Nie je to nová téma, napriek tomu je stále v centre pozornosti všetkých, ktorí v nej vidia nástroj na znižovanie nákladov a tým zvyšovanie konkurencieschopnosti. O energetickom audite, ale aj o možnostiach podpory, ktorú môžu podniky získať na riešenie tejto problematiky, sme sa porozprávali s manažérom komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislavom Jurikovičom.

Nasleduj Alberta – Šimon Grác

08.3.2020
Nasleduj Alberta – Šimon Grác

Šimon Grác je v súčasnosti študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v študijnom odbore aplikovaná informatika. Z jeho doterajších úspechov možno spomenúť bakalárske štúdium ukončené s vyznamenaním, získanie Ceny dekana STU FEI či vypracovanie diplomovej práce v spolupráci s najlepším slovenským startupom roku 2019 – firmou Photoneo. V minulosti bol ambasádor a aktivista kampane rady Európy s názvom No Hate Speech Movement, ambasádor Masarykovej univerzity, študentský aktivista a regionálny koordinátor pre západné Slovensko Stredoškolskej študentskej únie Slovenska.

Nasleduj Alberta – Marek Žiak

08.3.2020
Nasleduj Alberta – Marek Žiak

Marek Žiak je v súčasnosti študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v študijnom odbore robotika a kybernetika. Z jeho doterajších úspechov možno spomenúť 3. miesto v súťaži First Lego League, bol úspešným riešiteľom v rámci Turnaja mladých fyzikov a absolvoval stáž v nemeckej pobočke spoločnosti Schneider Electric. Pracoval na rôznych projektoch v spoločnostiach Schneider Electric Slovensko, Junoz and partners engineering, s. r. o., OMS lighting, a. s, či SCHUNK Intec, s. r. o.

Protichodné požiadavky majú napodiv riešenie – optimálnu údržbu

10.2.2020
Protichodné požiadavky majú napodiv riešenie – optimálnu údržbu

Spoločnosť údržby, výroby a montáže podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR (SUZ) oslávila koncom minulého roku štvrťstoročnicu svojho pôsobenia na Slovensku. Za toto obdobie sa stala uznávaným profesijným subjektom združujúcim odborníkov z priemyselnej praxe. Jej činnosť a aktivity sú stále v hľadáčiku všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, sledovať najnovšie trendy či byť v obraze z hľadiska realizácie najnovších projektov v uvedených priemyselných odvetviach. S Vendelínom Írom, jedným zo zakladajúcich členov SUZ a jej súčasným prezidentom, sme nielen zaspomínali na predchádzajúce obdobie, ale pomenovali aj výzvy, ktoré stoja pre údržbou a jej pracovníkmi v najbližších rokoch.

Nasleduj Alberta – Vladimír Kohan

10.2.2020
Nasleduj Alberta – Vladimír Kohan

Vladimír Kohan je v súčasnosti študentom 1. ročníka doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach v študijnom odbore elektroenergetika. Z jeho doterajších úspechov možno spomenúť odbornú prax v spoločnostiach Východoslovenská distribučná, a. s., a Východoslovenská energetika, a. s. Zúčastnil sa na medzinárodnom projekte Erasmus+ (mobilita v lotyšskom hlavnom meste Riga) a získal pochvalné uznanie za vynikajúce študijné výsledky (2018/2019), Cenu Aurela Stodolu (najlepšia diplomová práca – 2019, Slovenské elektrárne) či Mimoriadne ocenenie za vynikajúce študijné výsledky a propagáciu univerzity (udelené rektorom v r. 2019).

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie

Odborníci začínajú hovoriť o svete pred koronavírusom a po ňom. V moderných dejinách sa zvolilo podobné označenie v súvislosti s druhou...
Anton Gérer

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil...
Milan Čuj

O víruse

V tomto čase všetci hovoria o víruse. Lekári sa snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku. Je zaujímavé sledovať pokoru a...
Ján Košturiak
enef 2020, Banská Bystrica
NSK
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
Podujatia na deň 26.5.2020
ELO SYS 2020, Nitra - ZRUŠENÉ!

26.5.2020 - 29.5.2020

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, Nitra - ZRUŠENÝ!

26.5.2020 - 29.5.2020

27 28
Podujatia na deň 28.5.2020
ELO SYS 2020, Nitra - ZRUŠENÉ!

26.5.2020 - 29.5.2020

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, Nitra - ZRUŠENÝ!

26.5.2020 - 29.5.2020

29
Podujatia na deň 29.5.2020
ELO SYS 2020, Nitra - ZRUŠENÉ!

26.5.2020 - 29.5.2020

Medzinárodný strojársky veľtrh 2020, Nitra - ZRUŠENÝ!

26.5.2020 - 29.5.2020

30 31
RSS | iCal