Rozhovory

Rozhovory

IoT vs IIoT: Oba koncepty majú rovnaký charakter, ale ich použitie je rôzne

Termíny IoT a IIoT dnes používa prakticky každý od výrobcov strojov a zariadení, spotrebiteľov, odborné inštitúcie až po politických predstaviteľov. Inteligentné autá alebo domáce spotrebiče sú dokonalým príkladom IoT zariadení, ktoré sa pripájajú na internet, odovzdávajú a prijímajú dáta a spájajú fyzický svet s digitálnym svetom. Okrem IoT existuje ďalší podobný koncept s názvom IIoT, čo znamená priemyselný internet vecí. Oba koncepty majú rovnakú funkciu, a to prepájanie inteligentných zariadení. Jediný rozdiel medzi nimi je ich všeobecné použitie. Zatiaľ čo IoT má najčastejšie spotrebiteľské využitie, IIoT sa používa na priemyselné účely, ako je výroba, monitorovanie dodávateľského reťazca a riadenie. Viac sme sa o tejto problematike porozprávali s Thomasom Schulzom, channel manažérom strednej a východnej Európy v spoločnosti GE Digital.

Fórum praktickej údržby 2023, Trnava