Rozhovory

Rozhovory

Jadrová energetika zďaleka nepovedala posledné slovo

Klimatické zmeny a ich dosah na Zem sú aj v týchto dňoch horúcou témou médií. Mnoho organizácií, medzinárodných aj vládnych, tvrdí, že vynakladajú maximálne úsilie na riešenie problému emisií skleníkových plynov. Z ekologického hľadiska má jadrová energetika jeden z najlepších emisných profilov spomedzi všetkých energetických zdrojov. Emisie CO2 pochádzajúce z modernej jadrovej elektrárne sú také nízke, že prakticky, a najmä v porovnaní s inými zdrojmi napr. spaľujúcimi uhlie, neexistujú. Mnoho krajín túto veľkú výhodu jadrovej energie ignoruje. O tom, aké je postavenie jadrovej energetiky v súčasnosti a kde sa bude toto odvetvie, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a svetovom energetickom trhu, uberať, sme sa porozprávali s Ing. Erikom Vicenom, zástupcom generálneho riaditeľa pre obchod v spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., ktorá sa už niekoľko desaťročí pohybuje aj v oblasti jadrovej energetiky.