ATP Journal, slovenský odborný mesačník o priemyselnej automatizácii,  je najdlhšie vychádzajúcim periodikom svojho druhu na Slovensku. Tlačenú verziu stále považuje významná časť adresátov za najhodnovernejšiu („čierne na bielom“), najkomfortnejšiu (nezávislá od technického vybavenia) a najatraktívnejšiu (prehľadné grafické spracovanie). Vítaným obohatením obsahu tlačenej verzie sa javí používanie QR kódov, ktoré pridávajú „štvrtý rozmer“ a interaktivitu pre čitateľa.

ATP Journal vychádza 12-krát ročne, spravidla v druhej polovici kalendárneho mesiaca.

Priemerný mesačný náklad 1 900 tlačených vydaní je bezplatne adresne doručovaných registrovaným čitateľom. Mnohí zdieľajú vydanie ďalej v rámci firmy, školy, organizácie.

Ďalších 2 420 odberateľov je zaregistrovaných na zasielanie elektronickej verzie tlačeného vydania v PDF formáte.

Časť tlačeného nákladu určená na distribúciu na relevantných odborných podujatiach v rámci mediálneho partnerstva bola v roku 2020 minimalizovaná z dôvodu zrušenia viacerých podujatí zo strany organizátorov v zmysle nariadených obmedzení.

Aktuálnosť čitateľskej základne je zabezpečená každoročnou preregistráciou (v súlade s nariadeniami GDPR). Tým sa minimalizujú v našej databáze „čierne duše“ a časopis sa dostane len k tým, ktorí majú o získavanie nových informácií skutočný záujem. Z údajov poskytnutých pri registrácii máme prehľad o tom, kto nás číta.