Viete, že...

  • ako súčasť komunity odborníkov budete mať vplyv na rozvoj, smerovanie a určovanie trendov v slovenskom priemyselnom prostredí?

  • prostredníctvom nás oslovíte priamo tých, ktorí hľadajú nové poznatky v oblasti automatizácie a majú možnosť aplikovať ich v praxi?

  • v dobe nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily sa odprezentujete nielen ako dodávateľ vyspelých produktov a riešení, ale aj ako atraktívny a perspektívny zamestnávateľ?

  • dáme vašim úspechom objektívny rozmer nezávislého informačného (mediálneho) zdroja? • vašu komerčnú prezentáciu zasadíme do prirodzeného prostredia, kde bude pôsobiť nenútene a zároveň účelovo?

  • naše exkluzívne reportáže v slovenských výrobných podnikoch mapujú nielen aktuálny stav automatizácie, ale aj ukazujú možnosti pre vaše budúce investície?

  • profesionálne spracovanie našich mediálnych výstupov po obsahovej a vizuálnej stránke pozitívne podporí váš firemný imidž?

  • nemusíte mať vo firme redaktora, reportéra, prekladateľa, fotografa, kameramana, grafika – sústreďte sa na váš biznis a mediálne povinnosti preneste na náš stôl?

  • dosah vašich informácií znásobíme využitím celého spektra komunikačných prostriedkov, z ktorých si vyberie každý adresát podľa svojich preferencií a dostupnosti?


Viac informácií nájdete v MEDIAINFO 2024
alebo kontaktujte mediamarketing@hmh.sk