SLOBODA

Štart Mini Medium Big Super Maxi 
Hodnota balíka 500 € 1 200 € 2 400 € 4 000 € 6 000 € 10 000 € 
Obsah balíka voľný výber služieb voľný výber služieb voľný výber služieb voľný výber služieb voľný výber služieb voľný výber služieb
Zľava na balík 3 % 5 % 8 % 13 % 18 % 22 % 
Cena balíka 485 € 1 140 € 2 208 € 3 480 € 4 920 € 7 800 €
Zľava za dokupovanie 3 % 5 % 8 % 13 % 18 % 22 %
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. 

 

Agentúrna zľava

15 % na služby z Jednotkového cenníka

 

 

 

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 180