Redakcia

Strategické smerovanie redakcie ATP Journal
Ing. Anton Gérer, šéfredaktor
+421 905 334 629
gerer@hmh.sk

 

Kontakt s inzerentmi a prispievateľmi, administratívna podpora redakcie
Dagmar Votavová, obchod a marketing
+421 2 3233 2181-2, +421 905 586 903 
votavova@hmh.skmediamarketing@hmh.sk

 

Grafické spracovanie a sadzba
Zuzana Pettingerová
+421 2 3233 2181-2
pettingerova@hmh.sk, dtp@hmh.sk

 

Martin Karbovanec Externá spolupráca
Ing. Martin Karbovanec
  
vydavatelstvo@hmh.sk