Strategické smerovanie redakcie ATP Journal
Ing. Anton Gérer, šéfredaktor
+421 905 334 629
gerer@hmh.sk

 

Tvorba, získavanie, spracovanie článkov pre ATP Journal
Ing. Petra Valiauga, odborná redaktorka
+421 917 581 448
petra.valiauga@hmh.sk

 

Kontakt s inzerentmi, prispievateľmi, čitateľmi ATP Journal
Dagmar Votavová, obchod a marketing
+421 2 3233 2180, +421 905 586 903 
votavova@hmh.skmediamarketing@hmh.sk

 

Online marketing, správa webu, sociálne siete, digitálny marketing
Mgr. Radka Ivaničová, marketingová špecialistka
+421 2 3233 2181, +421 905 680 350
radka.ivanicova@hmh.sk

 

Grafické spracovanie a sadzba
Zuzana Pettingerová
+421 2 3233 2181
pettingerova@hmh.skdtp@hmh.sk

  

Martin Karbovanec Externá spolupráca
Ing. Martin Karbovanec
vydavatelstvo@hmh.sk