Nové trendy

Nové trendy

Kde sa končí tzv. stop stav, tam sa začína výstavba

Téma výstavby a pripojenia nového obnoviteľného zdroja energie (OZE) sa v súčasnosti skloňuje v energetických kruhoch stále častejšie. Bodaj by aj nie. Regionálne distribučné spoločnosti totiž od roku 2013 zastávali zhodný názor, že v sústave jednoducho nie je kapacita na pripájanie žiadnych nových zdrojov. A to ani do miestnych distribučných sústav (MDS). Postaviť na Slovensku obnoviteľný zdroj energie s vyšším výkonom ako 10 kW tak bola od roku 2013 takmer nemožná úloha. Ak sa to aj náhodou nejakému šťastlivcovi podarilo, išlo skôr o výnimku z pravidla. Teraz však má byť všetko inak. Doba tzv. stop stavu je na konci a výrobcom opäť svitá na lepšie časy. Poďme však pekne po poriadku.

PPA CONTROLL a.s.