Nové trendy

Nové trendy

5G priemyselné zariadenia (3)

5G Aliancia pre prepojený priemysel a automatizáciu (5G Alliance for Connected Industries and Automation, 5G-ACIA) predstavuje v súčasnosti hlavné globálne fórum na riešenie, diskusiu a hodnotenie relevantných technických, regulačných a obchodných aspektov 5G komunikácie pre priemyselné odvetvia. V predchádzajúcej časti seriálu sme sa venovali charakteristike údajov, napájaniu či časovej synchronizácii. V treťom diele predstavíme konkrétne príklady priemyselných 5G zariadení.

Fórum kvality 2023