Nové trendy

Nové trendy

Koboty sú skvelé, ale…

Donedávna sa priemyselné roboty považovali za zariadenia používané na vykonávanie opakujúcich sa úloh. Medzi typické aplikácie patrili zváranie, montáž, manipulácia s materiálom a balenie. Napriek tomu, že tieto stroje sú veľmi veľké a majú dostatok sily na to, aby spôsobili zranenie, prípady skutočného zranenia ľudí robotmi sú pomerne zriedkavé. Môžeme sa teda pýtať, prečo ten náhly rozruch okolo bezpečnosti, keď sa vo svete používajú milióny priemyselných robotov. Odpoveďou sú kolaboratívne roboty, ktoré revolučne menia spôsob, akým ľudia pracujú. Koboty majú oproti priemyselným robotom oveľa väčšiu autonómiu a slobodu pohybu. Ich používanie v priemysle sa neustále zvyšuje, s čím súvisí aj vyššia pravdepodobnosť zranení, ba aj úmrtí pri strete s nimi.

Slovenská kooperačná burza 2021