Nové trendy

Nové trendy

Energia zahrabaná na skládkach

Odložiť odpad na skládku je najhoršia vec pre životné prostredie, akú môžu mestá a obce s odpadom urobiť. Skládkovanie je v mnohých vyspelých krajinách už zakázané a spaľovanie a zhodnocovanie odpadu tak ponúka moderné a bezpečné riešenie, vďaka ktorému sa odpad nebude hromadiť a spôsobovať neriešiteľnú environmentálnu záťaž. Energetické využitie odpadu je dnes, keď Európa na čele s Nemeckom nastúpila na cestu znižovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania využívania obnoviteľných zdrojov energie, čoraz častejšie diskutovanou témou. Je to však ekologické riešenie? Ako je na tom Slovensko?

SMART MANUFACTURING - online konferencia