Nové trendy


Rozšírená realita ako nástroj výučby priemyselnej automatizácie (1)

15.6.2018

V dvojdielnom seriáli predstavíme možnosť využitia rozšírenej reality v edukačnom procese. Použité technológie umožňujú využiť moderné nástroje informačných technológií v bežných mobilných zariadeniach. Objekty výučby sú pomocou A-Frame reprezentované virtuálnymi modelmi, ktoré sú pomocou technológie AR.js zmiešané s reálnym obrazom technologického objektu s využitím hybridných AR markerov obsahujúcich informácie o skúmanom objekte, jeho pozícii a orientácii vzhľadom na pozorovateľa. Výsledná scéna založená na reálnom pohľade poskytuje informácie načítané z databázy výučbového systému, doplnené o procesné informácie z riadiacich prvkov PLC každého technologického subsystému linky AFB Factory.

Modelovanie výrobných procesov s podporou simulačného nástroja Tecnomatix Plant Simulation

15.6.2018

V posledných štyridsiatich rokoch došlo k nebývalému rozvoju číslicových informačných, komunikačných a riadiacich technológií, ktoré priam revolučným spôsobom menia a ovplyvňujú kvalitu a spôsob života na našej planéte. Celosvetové a celoeurópske inovatívne trendy v oblasti komplexnej informatizácie a digitalizácie výrobných procesov a procesných činností smerujú v súčasnosti k potrebe výskumu, vývoja a implementácie nových systémových riešení a tým k zavádzaniu nových inteligentných metód optimalizácie, riadenia a diagnostiky zložitých procesov.

Chytré zariadenia v priemysle (6)

15.6.2018
Chytré zariadenia v priemysle (6)

Aplikácie inerciálnych navigačných jednotiek.

Továrne budúcnosti (16)

15.6.2018
Továrne budúcnosti (16)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Emulátor energetických systémov

15.6.2018
Emulátor energetických systémov

Výskum, optimalizácia a praktická realizácia procesov optimalizácie energetických podsystémov elektrární, teplární a priemyselných podnikov je pomerne zložitá úloha, ktorá je dnes nepredstaviteľná bez silných špecializovaných nástrojov počítačovej podpory. V článku je uvedený návrh koncepcie emulátora energetických systémov (nástroja na vývojové a aplikačné práce s energetickými systémami), ktorý je postavený na báze dnes štandardne používaných decentralizovaných riadiacich systémov. Sú tu uvedené základné princípy modulárnej stavby emulátora a príklad jeho realizácie na báze DCS systému SIMATIC-S7 od firmy Siemens.

Továrne budúcnosti (15)

10.5.2018
Továrne budúcnosti (15)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Možnosti využitia aditívnej technológie DMLS v strojárskom priemysle

10.5.2018
Možnosti využitia aditívnej technológie DMLS v strojárskom priemysle

V súčasnosti sa vo všetkých odvetviach zaznamenáva prudký rozvoj v oblasti technológií. Tento rozvoj je viditeľný aj v strojárskej výrobe prostredníctvom neustáleho modernizovania, zlepšovaním výrobných zariadení a zdokonaľovaním nových metód obrábania či výrobných postupov. Jednou z aktuálnych metód, ktoré sa aplikujú čoraz viac v strojárskom priemysle, je metóda DMLS. Prostredníctvom tejto metódy možno vo vývojových fázach rýchlym spôsobom rekonštruovať poškodené formy a vyrábať prototypy a vnútorné tvary, ktoré prostredníctvom konvenčných metód nemožno vyrobiť, a iné.

Chytré zariadenia v priemysle (5)

10.5.2018
Chytré zariadenia v priemysle (5)

Využitie v poľnohospodárstve.

Prežijú len rýchli a flexibilní

16.4.2018
Prežijú len rýchli a flexibilní

Konferencia Trendustry 2018, ktorej prvý ročník sa uskutočnil počas dvoch februárových dní v atraktívnom prostredí Hotela Partizán na Táloch, priniesla niekoľko hodnotných a inšpiratívnych myšlienok odborníkov z rôznych oblastí. ATP Journal ako oficiálny mediálny partner tohto podujatia vám niektoré z nich priblíži.

Prísľub riešení „čokoľvek ako služba“ – tu a teraz

16.4.2018
Prísľub riešení „čokoľvek ako služba“ – tu a teraz

Keď v roku 2015 spoločnosti Accenture a HfS zrealizovali prieskum medzi vedúcimi pracovníkmi s cieľom zistiť, v akom stave sa nachádza XaaS („čokoľvek ako služba“) pre podnikové procesy a IT, výsledky boli prekvapivé. Väčšina organizácií (68 %) verila, že ich hlavné podnikové procesy nebudú dodávané ako služba skôr než o päť rokov. Veci sa však rýchlo zmenili. Koncom roka 2016 ďalší report HfS zistil, že 56 % starších vedúcich zo všetkých zúčastnených chce v priebehu dvoch rokov prijať funkcie typu XaaS, napríklad inteligentné operácie. Je jasné, že pre niektoré organizácie je XaaS produkt prítomný a prináša im pridanú hodnotu. Ostatní sa toho čoskoro dočkajú.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
ATP Journal - 25.rokov
Reklama

Máme viac energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj viac skleníkových plynov

V minulom roku sa na celom svete nainštalovalo doteraz najviac systémov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné...
Anton Gérer

Elektrotechnici a celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie? Pre niekoho strata času. Paradoxne tak často uvažujú tí menej odborne zdatní. Možno už samotný názov celoživotné...
Ing. Vladimír Vránsky

Máme viac energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj viac skleníkových plynov

V minulom roku sa na celom svete nainštalovalo doteraz najviac systémov výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné...
Anton Gérer
SKSI
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
Podujatia na deň 11.7.2018
CAN FD technology day 2018, Ostrava, ČR

11.7.2018

12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
RSS | iCal