Vo vydaniach ATP Journal 1 až 10/2022 sa v každom kole súťažilo o tri ceny od publikujúcich firiem. Všetci, ktorí sa zúčastnili aspoň piatich súťažných kôl a odpovedali správne aspoň na tri otázky zo štyroch, postúpili do záverečného losovania o atraktívne ceny od hlavných sponzorov.

S radosťou vám predstavujeme troch tohtoročných výhercov, ktorí nám o sebe poskytli viac informácií.

  • Ing. Štefan Zatroch, Drnava

Počas štúdia na EF SVŠT v Bratislave (ešte za bývalej republiky) som sa špecializoval na meraciu a automatizačnú techniku, s tým súvisí aj môj záujem o ATP Journal, ktorý čítam už od nepamäti. Už viac ako 22 rokov pracujem pre firmu, ktorá prepravuje plyn, spočiatku ako technológ riadiacich systémov, neskôr ma vietor času odvial trochu bokom, v súčasnosti zastávam funkciu manažéra údržby líniovej časti v Jablonove nad Turňou, čo je dedinka zhruba na polceste medzi Lučencom a Košicami. S MaR už priamo nerobím, ale aj prostredníctvom vášho (nášho) časopisu si udržiavam prehľad o tejto tematike. Rád si prečítam príhovor šéfredaktora, rozhovory a názory odborníkov a v poslednom čase najmä články so zameraním na elektrotechniku, prípadne ochranu pred bleskom a pod.

  • Ing. Michal Gahér, Čachtice

K práci s počítačmi som sa dostal už na základnej škole, kedy som si poskladal svoj vlastný počítač 486-tku, samozrejme, do krabice od topánok. Pri mechatronike, ktorú som študoval na strednej škole, som zostal aj na FEI STU v odbore Aplikovaná Mechatronika. Počas štúdia som sa zoznámil s časopisom ATP Journal, ktorý mi robí spoločnosť dodnes. Po škole som začal svoju programátorskú kariéru pričom takmer denne využívam technické znalosti. Už 8 rokov pracujem ako programátor DCS a PLC, aktuálne riešim zariadenie na sofistikované plnenie vysokej pece v Brazílskom meste Belo Horizonte. Pracujem pre rakúsku firmu Synelecs, naše projekty zahŕňajú hlavne Process Control Systems, Safety Instrumented Systems, Emergency Shutdown Systems v rôznych odvetviach priemyslu.

  • Ing. Kristián Hájos, Malé Dvorníky

Pracujem ako Business Information Security Officer v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Každodenné aktivity v tejto pozícii pokrývajú široké spektrum činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ako vyštudovaný kybernetik sa zaujímam o témy automatizácie, robotiky a samozrejme kybernetickej bezpečnosti, preto rád čítam články okolo nich, keďže pomáhajú rozvíjať moje vedomosti.


Výhercom gratulujeme, sponzorom ďakujeme za poskytnuté ceny, čitateľom za aktivitu a tešíme sa na ďalší ročník čitateľskej súťaže.

Dagmar Votavová
obchod a marketing