V desiatich kolách, vo vydaniach ATP Journal 1 až 10/2021, ste si správnymi odpoveďami „vysúťažili“ zaujímavé a praktické ceny od publikujúcich firiem. Všetci, ktorí sa zúčastnili aspoň piatich súťažných kôl a odpovedali správne aspoň na tri otázky zo štyroch, postúpili do záverečného losovania o tri atraktívne ceny od hlavných sponzorov.

Pôvodný plán z doby „predcovidovej“, kedy sme ceny odovzdávali osobne v zložení zástupcov firiem, členov redakcie a výhercov, sme ani tento rok nemohli zrealizovať. Boli to vždy zaujímavé rozhovory a dobrá príležitosť „prepojiť“ dodávateľov riešení a ich používateľov nie len na stránkach ATP Journal, ale aj priamo v redakcii.

Šťastných výhercov hlavných cien sme preto požiadali, aby nám napísali trochu viac o sebe, aj o tom, čo ich profesijne zaujíma:

Ján Rajniak, Humenné: „Už som na dôchodku. Pracoval som v podniku Chemlon na oddelení el. údržby. Po rozdelení Chemlonu som ostal pracovať v Chemese a odpracoval som tam spolu 39 rokov.

Zaujímajú ma novinky v oblasti elektroinštalácií a energetiky. S touto problematikou som sa oboznamoval v časopise ATP Journal.

Vladimír Roman, Čadca: „Pracujem ako vývojár testovacích zariadení v spoločnosti CRT Electronic. Mojou náplňou práce je vypracovanie návrhu testera podľa požiadaviek zákazníka - HW+SW, jeho skonštruovanie a následné zapracovanie do výroby.

Časopis ATP Journal je pre mňa vhodný hlavne z dôvodu informácii o nových automatizačných prvkoch - či už komerčné články publikujúcich firiem alebo aj praktické príklady z praxe.

Erik Čavojský, Prievidza: Pracujem vo firme ILJIN Slovakia s.r.o. na pozícii asistenta manažéra údržby. Sme subdodávateľská firma pre MOBIS, ktorá vyrába podvozky pre automobilky Hyundai a Kia. V našej firme sa vyrábajú tzv. Axle, čo sú vlastne diely zavesenia kolies, vrátane ložísk a brzdových kotúčov. Mojou náplňou práce je sledovanie a analýza porúch výrobných zariadení, evidenciu a objednávanie náhradných dielov pre údržbu, príprava dokumentácie a každodenná práca v systéme SAP. Jednou z tém, ktoré ma zaujímajú je robotika a taktiež ekologické riešenia v priemysle.

ATP Journal pri práci využívam hlavne ako inšpiráciu a zdroj nových dodávateľov náhradných dielov, nakoľko sa u nás vo výrobe nachádzajú poloautomatizované a automatizované zariadenia, zostrojené z komponentov známych výrobcov ako napr. FESTO, SMC, Farnell, Autonics, Allen-Bradley, atď., ktoré sú prezentované v ATP Journal.


Výhercom gratulujeme, sponzorom ďakujeme za poskytnuté ceny, čitateľom za aktivitu a tešíme sa na ďalší ročník čitateľskej súťaže

Dagmar Votavová
obchod a marketing