V desiatich kolách súťaže vo vydaniach ATP Journal 1 až 10/2023 sa súťažilo o tri ceny od publikujúcich firiem. Všetci, ktorí sa zúčastnili aspoň piatich súťažných kôl a odpovedali správne aspoň na tri otázky zo štyroch, postúpili do záverečného losovania o atraktívne ceny od hlavných sponzorov:

  • Autocont Control, s.r.o.
  • B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka 
  • Siemens, s.r.o.

S radosťou vám predstavujeme troch tohtoročných výhercov, ktorí nám o sebe poskytli viac informácií.

Ing. Miroslav Tvrdoň, Omšenie

Po ukončení štúdia na strojníckej fakulte (KSIVSZ) v Bratislave som nastúpil ako konštruktér obrábacích strojov do TOS Trenčín n.p., po 19 rokoch zmenil firmu a prestúpil do EVPÚ a.s. Nová Dubnica, taktiež na pozíciu konštruktéra no so širším zameraním – konštrukcia a vývoj ložiskových automatov, manipulátora do jadrovej elektrárne, papierenských strojov, rekonštrukcia sklárskych strojov. Aktuálne som už na dôchodku. Časopis ATP Journal mi bol vo veľa prípadoch nápomocný a inšpirujúci pri riešení mnohých projektov. Zaujímajú ma rôzne novinky v oblasti strojných zariadení a nových technológií, robotiky, ochrany životného prostredia. Rád si prečítam aj príspevky šéfredaktora p. Gérera.

Ing. Július Héger, Buzica

Pracujem už niekoľko rokov vo firme U. S. Steel Košice s.r.o. na DZ TVa na pozícii elektrotechnik - plánovač opráv. Pravidelne čítam ATP Journal, aby som si stále rozširoval všeobecný rozhľad v mojom odbore - elektrotechnike.

Ing. Ondrej Andó, Vrútky

Pracujem vo firme KELEX s.r.o. od roku 2004 na pozícii projektový manažér. Zaoberám sa prípravou dokumentácie, nákupom materiálu a návrhom rozvádzačov pre slovenských aj zahraničných partnerov. Podľa potreby sa zaoberám aj elektroprojektovaním. V ATP Journal ma naposledy zaujali články o návrhu bleskozvodovej sústavy a najmä pri inštalácii FVE. Rád si prečítam o nových trendoch v riadení priemyselných prevádzok a nových riadiacich systémov. Na konci si vždy pozriem prehľad nových vydaných elektrotechnických noriem STN.


Výhercom gratulujeme, sponzorom ďakujeme za poskytnuté ceny, čitateľom za aktivitu a tešíme sa na ďalší ročník čitateľskej súťaže.

Dagmar Votavová
obchod a marketing