Po desiatich súťažných kolách, vo vydaniach ATP Journal 1 až 10/2020, sme vylosovali výhercov hlavných cien. Do losovania postúpili všetci, ktorí sa zúčastnili aspoň piatich súťažných kôl a odpovedali správne aspoň na tri otázky zo štyroch. Vaša aktivita svedčí o tom, že ani v tejto dobe ste si nenechali ujsť príležitosť získať atraktívne ceny od sponzorov. A aj keď výhercovia môžu byť len traja, veríme, že prínosom sú pre Vás aj získané informácie z ATP Journal. Jedno obmedzenie sa ale dotklo aj nás - podmienky nám neumožnili zorganizovať osobné odovzdávanie za prítomnosti sponzorov, výhercov a členov redakcie. Šťastných výhercov hlavných cien sme preto požiadali, aby nám napísali trochu viaco sebe, aj o tom, čo ich zaujíma v ATP Journal:

Stanislav Tremko, Spišské Podhradie: „Pracujem ako operátor pri riadení tunelov vo firme NDS a.s. ATP Journal je jediné médium, kde je možnosť sa vzdelávať, resp. dozvedieť sa novinky vo svete automatizácie a riadenia procesov a využívam to hlavne pri definovaní problémov alebo navrhovaní riešení a náhrad v reťazci technologických procesov pri riadení prevádzky. Samozrejme, ATP čítajú aj kolegovia, ktorí to taktiež využívajú pri svojej práci.“
(získava Kameru do auta od spoločnosti B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka) 

Martin Kosec, Žilina: „Pracujem v spoločnosti Kia Motors Slovakia, s. r. o. na pozícií údržbár linky montáže motorov od roku 2012. Medzi moje záujmy patrí priemyselná automatizácia (každá jej oblasť - PLC, robotika, pneumatika,... ); IIoT; Arduino; Raspberry Pi; Linux; 3D tlač; rôzne programovacie jazyky... ATP Journal využívam ako veľmi dobrý zdroj informácií z oblastí, o ktoré sa práve zaujímam a zároveň mám prehľad aj o nových produktoch. Veľmi oceňujem práve rubriku "čitateľská téma".
(získava Televízor Samsung od spoločnosti AutoCont Control spol. s .r.o. )

Juraj Fodor, Lúka: „Pracujem v Slovenských elektrárňach a.s., konkrétne závod Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice na pozícii vedúci údržby SKR (systém kontroly a riadenia). Riadim oddelenie, ktoré zabezpečuje údržbu zariadení meracej a regulačnej techniky. Realizujeme údržbu a opravy SKR zariadení počas prevádzky, generálnej a bežnej opravy blokov jadrových elektrární. Pri práci využívam ATP Journal pre získanie nových poznatkov o nových technológiách a zariadeniach a o ich využití v priemysle. Zaujímam sa o oblasť meracej a regulačnej techniky a automatizácie.“
(získava Vinotéku AMICA od spoločnosti Siemens, s.r.o.)

Výhercom gratulujeme, sponzorom ďakujeme za poskytnuté ceny, čitateľom za aktivitu a tešíme sa na ďalší ročník čitateľskej súťaže.

Dagmar Votavová
obchod a marketing