ATP Journal 1/2020

Uzávierka podkladov: 13. 12. 2019
Téma
čitateľov

 Problém regulácie vykurovacej sústavy vzhľadom na krátkodobú resp.dlhodobú predpoveď počasia

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 1 – tepelné elektrárne, kogenerácia, paroplyn
Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd

OT a IT

Riadenie v energetike • ASR a MaR plynových a parných turbín, generátorov a kotlov, budiace systémy
Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia
Rozvody a úprava pary • Odvázdače kondenzátu, regulátory pary a teploty, výmenníky, armatúry
Systémy pre diaľkový prenos údajov • Telemetria, GSM/GPRS/4G
Revízie a elektorinštalácie 1 • Skúšačky, detektory a datalogery

Priemysel4.0

Zabudované (embedded) technológie
Mobilné technológie v priemysle

K podujatiu ARTEP

 

ATP Journal 2/2020

Uzávierka podkladov: 9. 1. 2020
Téma
čitateľov

Prenos a zber dát z meraní spotreby plynu v rozsiahlom areáli

Odvetvia

Petrochemický a plynárenský priemysel

OT a IT

Prevádzkové meracie prístroje 1  Vysielače tlaku, tlakovej diferencie, spínače tlaku  Snímače výšky hladiny  Vlhkomery, snímače pH/redox
Údržba a diagnostika 1  Údržba a diagnostika prevádzkových meracích prístrojov  Asset Management  Manažment nádrží
Analýza kvapalín, plynov, častíc  Analyzátory, chromatografy, spektrometre
Riešenie pre Ex-prostredia

Priemysel4.0

Údržba 4.0 – prediktívna a proaktívna údržba, výpočty zostávajúcej životnosti, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

K podujatiu Fórum praktickej údržby, Trenčiansky robotický deň

 

ATP Journal 3/2020

Uzávierka podkladov: 6. 2. 2020
Téma
čitateľov

Diagnostika sietí Profinet, Profibus a ASI (tipy, triky, návody)
Prenos energie bez použitia káblových vedení

Odvetvia

Elektrotechnický a polovodičový priemysel

OT a IT

Pohony  Systémy pre riadenie pohonov  Frekvenčné meniče, softštartéry  Servopohony
Priemyselná komunikácia, komunikačné prevodníky  Priemyselný ethernet, OPC UA, smerovače, opakovače  Prevodníky signálov, sledovania kvality siete
Robotika 1  SCARA, kartézske a jednoosé roboty
Energetický manažment  HW/SW/služby pre riadenie a optimalizáciu spotreby energetických médií

Priemysel4.0

3D tlač
Aditívna výroba
Kusová výroba

K podujatiu AMPER (ČR), NEWMATEC, Konferencia elektrotechnikov SR

 

ATP Journal 4/2020

Uzávierka podkladov: 6. 3. 2020
Téma
čitateľov

Raspberry Pi v spojení s reálnou výrobnou linkou

Odvetvia

Tlačiarenský a baliarenský priemysel, obalový priemysel
Doprava a logistika

OT a IT

Rozhranie človek-stroj (HMI)  Panelové PC, operátorské panely, displeje
Bezpečnosť strojov a zariadení  Koncové spínače, dverové spínače, svetelné závory, skenery, rohože, tlačidlá núdzového vypnutia  Bezpečnostné riadiace jednotky a relé
Lineárne technológie  Lineárne vedenia a polohovacie systémy  Lineárne motory, aktuátory
Snímače 1  Indukčné, optoelektronické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače
Doprava a logistika  Automatizácia a riadenie pre cestnú a koľajovú dopravu  HW/SW/služby pre logistiku a skladové hospodárstvo

Priemysel4.0

XaaS - čokoľvek ako služba
Spolupracujúca výroba
Logistika 4.0
Inteligentné dodávateľské reťazce

K podujatiu Bezpečnosť technických zariadení, Energetický manažment

 

ATP Journal 5/2020

Uzávierka podkladov: 6. 4. 2020
Téma
čitateľov

Skrutkovanie pomocou robotov, navádzanie na skrutky 
Automatizácia v automobiloch/elektromobiloch

Odvetvia

Strojársky priemysel 1 – Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
Gumárenský priemysel

OT a IT

Robotika 2  Robotika – zváranie, delenie, lakovanie, obsluha strojov  AGV vozíky, mobilné robotické platformy • SW a HW pre programovanie robotov a vizualizáciu robotizovaných pracovísk
Priemyselné PC  Priemyselné PC, priemyselné notebooky
Manažment výrobných postupov  RFID, Pick-to-light
Pneumatické systémy  Pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy, polohovacie systémy  

Priemysel4.0

PLM systémy
SW pre simuláciu a vizualizáciu výroby
3D priestorové skenery

K podujatiu MSV a ELO SYS, Nitra; Národné fórum údržby; 

 

ATP Journal 6/2020

Uzávierka podkladov: 6. 5. 2020
Téma
čitateľov

Komplexné riešenie ochrany objektov proti účinkom bleskov
Perspektíva pre podporu veterných elektrárni
Optimálne využitie tepelného čerpadla

Odvetvia

Výroba elektrickej energie 2 – jadrové, vodné a fotovoltické elektrárne
Elektroenergetika

OT a IT

ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Bezpečnostné systémy pre elektrárne 
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika  Spínacie a signalizačné prístroje, časové spínače
Ochrana MaR proti prepätiu  Ističe, chrániče, prepäťové ochrany
Revízie a elektorinštalácie 2  Revízne prístroje pre kontrolu izolácie, uzemnenia, testery strojov a ručného náradia

Priemysel4.0

Priemyselné cloudové zariadenia a služby

K podujatiu ELTECH SK

 

ATP Journal 7/2020

Uzávierka podkladov: 5. 6. 2020
Téma
čitateľov

Diagnostika vykonávaná na silových a ovládacích kábloch
Káble odolné voči požiaru a ich diagnostika
Softvérová bezpečnosť v rámci PLC

Odvetvia

Papierenský a drevársky priemysel a spracovanie celulózy
Nábytkársky priemysel 

OT a IT

Riadiace systémy • DCS, PLC, PAC SoftPLC
Regulátory Jednoslučkové a viacslučkové regulátory
Priemyselná kalibrácia Multifunkčné kalibrátory Slučkové kalibrátory
Napájacie zdroje a UPS AC-DC,DC-AC zdroje a trnasformátory  UPS, energocentrály
Prípojnícové a káblove systémy Káble a vodiče pre priemysel Káblové a prepojovacie žľaby

Priemysel4.0

Kybernetická bezpečnosť v priemysle
Umelá inteligencia a strojové učenie pre priemysel

K podujatiu

  

ATP Journal 8/2020

Uzávierka podkladov: 4. 7. 2020
Téma
čitateľov

Použitie meračov rôznych plynov v chemickom priemysle 

Odvetvia

Chemický a plastikársky priemysel

OT a IT

Priemyselné armatúry, čerpadlá Ventily - poistné, uzatváracie, regulačné, spätné Klapky - uzatváracie a regulačné Pohony akčných členov - pneumatické a elektrické Čerpadlá – odstredivé, zubové, membránové
Údržba a diagnostika 2 Vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termovízia
Prepojovacie systémy V/V systémy Konektory a svorkovnice Ranžírovanie 
SW pre projektovanie - ELCAD/CAE/CAx

Priemysel4.0

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita

K podujatiu

 

ATP Journal 9/2020

Uzávierka podkladov: 5. 8. 2020
Téma
čitateľov

Budúcnosť využitia dronov (lietajúcich a vodných), ich HW/SW riešenia
CNC obrábanie hliníka s nasadením automatizácie

Odvetvia

Strojársky priemysel -  výrobcovia strojov a zariadení, OEM

OT a IT

Výroba automatizovaných liniek, jednoúčelových strojov
Komplexné automatizačné vývojové platformy
Robotika 3  Balenie, paletizácia, manipulácia
Systémy pre riadenie strojov CNC/DNC
Riadenie pohybu Riadenie pohybu v reálnom čase Polohovacie systémy
Snímanie a spracovanie obrazu Snímače tvaru, farby, polohy Kamerové systémy                         

Priemysel4.0

Spolupracujúca robotika a pokročilé koncové manipulátory robotov
Drony pre priemyselné použitie

K podujatiu

MSV Brno (ČR)
ELKON

 

ATP Journal 10/2020

Uzávierka podkladov: 7. 9. 2020
Téma
čitateľov

Výkonové transformátory VN/NN; Návrhy NN rozvádzačov
Osvetľovacie sústavy s automatickou reguláciou osvetlenia

Odvetvia

Prenos a distribúcia elektrickej energie

OT a IT

Inteligentné siete (Smart Grid)
Virtuálne elektrárne

Spoľahlivosť dodávky energie Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice Systémy HDO Komunikačné systémy pre rozvodne
Kvalita elektrickej energie Záznamníky a analyzátory kvality elektrickej siete a energie
Rozvádzače a rozvodnice
Revízie a elektroinštalácie 3  Meranie elektrických inštalácií - U, f, polarita, izolačný odpor, testovanie prúdových chráničov

Priemysel4.0

Digitálne dvojča

K podujatiu

ENERGOFÓRUM
Výrobný manažment
Konferencia Projektanti

 

ATP Journal 11/2020

Uzávierka podkladov: 5. 10. 2020
Téma
čitateľov

Využitie paralelných kinematických štruktúr - Tricept, Hexapod, Hexaglide
Open-source programy pre management výrobných dát v podniku

Odvetvia

Potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel

OT a IT

Výrobné informačné systémy MES/MOM SCADA
Prevádzkové meracie prístroje 2 Prietokomery - Coriolis, magnetické, vírivé, ultrazvukové Snímače, prevodníky teploty
Dávkové systémy (batch) Dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá

Priemysel4.0

Inteligentné výrobné informačné systémy
MES/MOM 4.0

K podujatiu

 

ATP Journal 12/2020

Uzávierka podkladov: 6. 11. 2020
Téma
čitateľov

Vrecovacie váhy a baliace linky vriec na palety
Spoľahlivé a presné váženie uhlia na dopravníkovom páse

Odvetvia

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

OT a IT

Motory, prevodovky Energeticky účinné motory NN a VN asynchrónne motory Servomotory a servopohony Synchrónne motory a generátory Prevodovkové motory, krokové motory
Ochrana motorov
Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo Manipulátory, pásové, valčekové dopravníky a príslušenstvo
Váhové systémy a tenzometria Priemyselné váhy, pásové váhy Tenzometrické systémy a snímače
Snímače 2 Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy

Priemysel4.0

Vzdelávanie, nové pracovné pozície
Kariéra 4.0

K podujatiu

 

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 181-2