„ATP Journal ma priviedol k môjmu terajšiemu zamestnávateľovi. Prečítal som si článok, ten ma zaujal natoľko, že som poslal žiadosť o zamestnanie.“
Marcel Š., MaR v oblasti zdravotníctva

„Našiel som viaceré inšpirácie v oblasti priemyselnej automatizácie, pretože neviem o inom podobnom časopise na Slovensku.“
Edmar K., distribúcia, stavebný priemysel

„ATP journal ma inšpiroval pri vývoji vlastného monitorovacieho riešenia založeného na Raspberry Pi.“
Martin K., údržba, výroba automobilov

„Pravidelne kolegom posielam nové témy, ktoré ma zaujmú ako nápad na zatraktívnenie a aktualizáciu učiva pre žiakov.“
Adriana B., výuka, stredná technická škola

„Poskytol mi informácie o možnostiach MES/MOM a digitálnych továrňach.“
Michal L., výroba, elektrotechnický priemysel

„Pomohla mi séria článkov o princípe merania hladín rôznych látok – riešenie problému s meraním hladín kvapalín v úpravni vody v našom podniku.“
Rastislav J., údržba, chemický priemysel

„Zvyčajne som sa skôr pri čítaní ATP Journalu utvrdzoval, že riešenie, ktoré som použil bolo správne, lebo také isté alebo podobné bolo prezentované aj v ATP.“
Ľubomír Č., programovanie, automobilový priemysel

„Inšpirujú ma úspešní ľudia, ktorých pozývate na rozhovor.“
Róbert Ď., manažment, doprava

„Zatiaľ ATP Journal je najviac používaný kanál na novinky.“
Gabriel K., odd. investícií, rafinérska spoločnosť

„…informácie o SW a HW, ktoré som nepoznal, ukážky, ako to aj naprojektovať a čomu sa vyhýbať.“
Peter H., aplikačný inžinier, softvérova spol. v obl. stavebníctva

„Ide hlavne o články s problematikou robotizácie a automatizácie. Na základe aj Vašich článkov sme oslovili a nadviazali spoluprácu s robotickou firmou z Trenčína.“
Roman T. technológ, dodávateľ pre automobilový priemysel

„ATP Journal používam práve na získavanie prehľadu o trendoch a riešeniach. Je jedno z akej oblasti. Dobrý nápad sa dá zmeniť na úplne iné technické riešenie pre moju oblasť. A trend priamo zmení zabehnuté technické riešenie.“
Stanislav K., projekcia, inžinierske služby

„Ako odbornému pedagógovi je táto platforma dôležitá súčasť mojej práce. Požívam ju pre motiváciu žiakov k vedeckému pokroku a k štúdiu automatizácie ako neoddeliteľnej súčasti ich pracovnej budúcnosti.“
Nikola P., výuka, stredná technická škola

„ATP Journal je pre mňa doplnkový zdroj, inšpiruje. Konkrétne články sa týkali najmä využitia dronov, automatizácie v poľnohospodárstve a diagnostiky strojov.“
Tibor K., výuka, vysoká technická škola