„Dozvedel som sa o novinkách, ktoré sme mohli uplatniť pri našich projektoch v praxi. Konkrétne prípadové štúdie nás inšpirovali pri našich riešeniach.“
Dalibor T., výkonný riaditeľ dodávateľ SW/HW služieb pre metalurgiu, energetiku, strojárstvo, Košice

 

„Na základe článkov ohľadom kamerových systémov Cognex som tieto kamery imlementoval do výroby. Kamery sa osvedčili s veľmi doboru spoľahlivosťou a jednoduchým nastavením potrebných parametrov.“
Matúš G., programátor inžinierska a projekčná spoločnosť, Košice

 

„ATP Journal nám pomohol v rámci prípravy pre budúce projekty.“
Pavel M. projektant inžinierska a projekčná spoločnosť, Košice

 

„Tým, že píštete o novinkách v oblasti merania niektorých veličín, získavame prehľad o nových možnostiach – riešeniach, čo nám pomáha napr. pri výbere kontrolných prostriedkov do výroby (tlak, teplota, čítačky kódov, prevodníky, dlžkové snímače, …).“
Milan R. metrológ výrobca pneumatík, Púchov

 

„ATP Journal nám pomohol pri výbere riadiacich systemov, HMI a iných komponentov k jednotlivým úlohám.“
Norbert K. developer spracovanie železnej rudy, výroba železa, Košice

 

„Váš časopis mi pomohol pri riešení problematiky bleskozvodov – články p. Kroupu z fy. Dehn+Sohne.“
Pavol Z., projektant elektroprojekčná kancelária, Žilina

 

„Mnohé odborné články z oblasti mechatroniky nám pomohli riešiť osnovu v predmetoch strojníctvo, pneumatika, hydraulika, senzorika, priemyselená informatika, riadenie PLC a automatizácia a diagnostika. Polemiku sme viedli o obsahu viac ako štyri roky, pričom všetci kolegovia pracovali mnohé roky v praxi.“
Ing. Alexander H., učiteľ, stredná priemyselná škola, Dubnica n./Váhom

 

„ATP Journal nám pomohol pri návrhoch HMI.“
Martin K., Motoráreň 2 – údržba výrobca automobilov, Žilina

 

„ATP Journal nám pomáha priamo aj nepriamo. Spomínam si, že jedna časť sa venovala Coriolisovým prietokomerom. Používame ich, ako súčasť väčšej technológie. V článku bolo pekne vysvetlené ich fungovanie a použitie.“
Matúš F., CNG project manager dodávka technológií pre výrobu CNG, Košice

 

„ATP Journal nám pomáha ako inšpirácia pri riešení niektorých problémov, napr. séria článkov o HMI, články o zvyšovaní efektivity údržby.“
Ján T., elektrokonštruktér – programátor výrobca CNC strojných zariadení, Trenčín

 

„Váš časopis mi pomohol orientovať sa v problematike a hlavne ma obznamuje s novými vecami. Napr. séria článkov o nových smeroch vizualizácie obrazoviek DCS systémov.“
Ivan M., odborný inžinier rafinérska spoločnosť, Bratislava

 

„Časopis nám pomohol pri rozšírení obzorov o firmy, ktoré by sme v budúcnosti mohli osloviť ako potenciálnych zákaznikov.“
Peter P., technický a obchodný zástupca dodávateľ elektroinštalácií a automatizácie, Pezinok

 

„Veľakrát mi časopis ATP Journal poslúžil ako dobrá inšpirácia pri práci na projektoch. Vďaka nemu mám prehľad o rôznych snímačoch a elektronických komponentov a ich možnom využití. Pomáha tak získať rozhľad v danej problematike.“
Peter K., študent vysoká škola technická, Brno

 

„ATP Journal som použil pri argumentácii o EMC, pri rozšírení si vedomostí o riadiacich systémoch, v ujasnení si niektorých oblastí pri pochopení fyzikálnych princípov a metód merania, napr. články ako ’Para-energetické médium’, snímače EMERSON, ’MERANIE TLAKU’, …“
Kamil L., špecialista konfigurácie úvodného projektu – SKR energetická spoločnosť, Bratislava

 

„Váš časopis mi pomohol pri posudzovaní projektov využitím poznatkov o najnovších technológiách v oblasti elektrotechnických zariadení a automatizácie procesov.“
Ing. Miroslav J., inšpektor jadrovej bezpečnosti štátna dozorná inštitúcia, Trnava

 

„Využil som informácie z oblasti čerpadiel, snímačov hladiny a prietoku.“
Jaroslav Š., technický riaditeľ projekcia a výroba strojových zariadení, Nové Mesto n./Váhom

 

„ATP Journal mi pomohl pri návrhu armatúr pre parný rozvod.“
Stanislav V., konateľ výrobno-obchodná spoločnosť v oblasti energetiky, Dolný Kubín

 

„Pomáha pri mojej príprave na vyučovanie hodín automatizácie, kde učím žiakov strednej priemyselnej školy danú problematiku, ktorá je obsahom Vášho časopisu.“
Jozef S., učiteľ odborných predmetov stredná škola, Šaľa

 

„ATP Journal mi aj v poslednom čísle pomohol pri projekte kategorizácii nahradných dielov v technickom sklade.“
Pavol B. maintenance planner výrobca potravín, Michalovce

 

„Som učiteľka odborných elektrotechnických predmetov, veľa článkov som mohla použiť v predmete mechatronika – snímače, alebo v priemyselnej informatike – automatizačné linky a roboty.“
Ing. Alena K., učiteľka odborných elektrotechnických predmetov stredná priemyselná škola, Levice

 

„Časopis mi pomohol najmä pri zavádzaní noviniek v prístrojovej náplni (prístrojov) do projektov v elektrotechnike (napr. Schneider Electric a pod.).“
Marián D., vedúci výroby rozvádzačov výroba a projektovanie v elektrotechnike, Žilina

 

„Z ATP Journal som čerpal námet pre nasadenie mobilného riešenia – tablet.“
Ján B., technický riaditeľ výroba a distribúcia tepelnej energie

 

„Článok v ATP Journal mi pomohol nepriamo tak, že som z jedného článku spoznal firmu, ktorá nám pomohla vyriešiť určitý problém.“
Vladimír S., vývojoví inžinier výskum a projektovenie v elektrotechnike, Nová Dubnica

 

„Časopis mi pomohol pri voľbe snímačov tlaku, výbere prepäťových ochrán a pri hľadaní spotrebného materiálu ku svojej práci.“
Jozef B., údržba preprava plynu, Bratislava

 

„Na základe mojej informácie pomohol časopis inšpirovať kolegov z Prahy tak, že pre hlavné mesto ČR objednali spracovanie príslušných štúdií a projektov pre aplikáciu dopravnej telematiky.“
Stanislav V., konateľ elektrotechnická spoločnosť, Bratislava

 

„Provides different prespective on various industrial problems, including such things as PID for steam or gas plants. Can be surprisingly a useful summative overview of a problem.“
Yuri S., štipendista univerzita Duisburg-Essen, Nemecko

 

Názory čitateľov 2013

Keď sme koncom augusta 2013 rozposielali vám, našim čitateľom dotazníky o tom, čo sa vám v ATP Journali a na našich webovských stránkach páči a čo nie, čoho by malo byť viac a čoho menej, vôbec sme neočakávali to, čo sa stalo. Prvých asi tridsať vyplnených dotazníkov nám prišlo v priebehu dvoch hodín po rozposlaní dotazníka. V konečnom súčte stoštyridsať vyplnených dotazníkov a informácií v nich obsiahnutých je pre nás tým najcennejším, čo si môže každá redakcia len želať. Za čas a ochotu, ktorú ste tomu venovali vám v mene svojom aj kolegov úprimne ďakujem.
Anton Gérer, šéfredaktor

„Pri riešení merania výšky hladiny v toku, kde sa občas vyskytovalo silné turbulentné prúdenie sme našli článok, kde bolo vysvetlené, ako to vyriešiť. Alebo pri výbere snímača vzdialenosti sme sa inšpirovali článkom v ATP a našli sme si dodávateľa Micro-Epsilon.“
Ján K.; riadenie, manažment; priemyselné riadiace systémy

 

„Dozvedel som sa info o nových riešeniach a produktoch a tým smerom sme sa vedeli vybrať. Napr. novinky z oblasti PLC systémov nám uľahčili výber aspoň množiny oslovených firiem v tendri.“
Gabriel K.; oddelenie investícií; rafinérsko-petrochemická spoločnosť

 

„Pomohli články venované údržbe pri obhajovaní podobných riešení v našej spoločnosti.“
Branislav S.; servis,údržba; cukrovar

 

„Najkvalitnejší odborný časopis z oblasti priemyselnej automatizácie a informatiky. Využívam informácie hlavne z oblasti meracej a regulačnej techniky (snímače a prevádzkové meracie prístroje).“
Róbert Š.; servis, údržba; výroba, prenos a predaj elektrickej energie a plynu

 

„ATP Journal mi pomohol pri hľadí riešenia pre meraní prietoku, prietočného množstva. Je to veľmi dobrý časopis na vysokej odbornej úrovni.“
Michal H.; prevádzka; technológia preprava zemného plynu

 

„Myšlienky a nápady publikované v ATP Journali nám pomohli v súvislosti s riešeniami v oblastiach automatizácie, čítačky, laserovej kontroly.“
Stanislav B.; prevádzka, technológia; výroba prevodoviek

 

„Časopis ATP Journal nám pomohol mi pri výbere prietokomerov – aký typ vybrať pre dané médium a rozsah hodnôt, veľmi poučné bývajú články k integrovaniu ochrán pred atmosférickým prepätím a spínacími prepätiami, ktoré mi ozrejmili rozsah ich použitia v zapojeniach MaR.“
Peter H.; projekcia, konštrukcia; služby a technológie v energetike

 

„Váš časopis mi pomohol pri získavaní dopytov pre ponuky na realizáciu meraní hladín a aplikácie frekvenčných meničov. Kvalita a kvantita informácií výborná, využiteľnosť výborná pre aplikácie do ponúk.“
Augustín N.; vedúci úseku obchodu; elektro inžinierska spoločnosť

 

„ATP Journal nám pomohol pri riešení implementácie prvkov MaR (meranie hladiny) do výrobného procesu v našej firme s využitím nových technológií.“
Ľubomír S.; technický pracovník; farmaceutická spoločnosť

 

„ATP Journal nám pomohol pri výbere nových produktov, ktoré sa oplatilo zahrnúť do projektov, ktoré sa ešte len išli realizovať, nakoľko ATP Journal informuje o nových technológiách.“
Anton M.; riadenie, manažment; realizácia vodných technológií

 

„Pri hľadaní riešenia detekcie kamerou som našiel info u vás.“
Andrej H.; programovanie; dodávateľ služieb v oblasti automatizácie výroby

 

„Časopis ATP Journal má veľmi kvalitné články a zároveň dostatok informácii, ktoré sa dajú využiť v rôznych projektoch. Každý mesiac sa človek dozvie mnoho nových vecí, ktoré mu pomáhajú držať krok s dobou a automatizáciou zároveň.“
Peter K.; študent VUT Brno

 

„ATP Journal je moderný časopis plný zaujímavých technológií, ktoré sú použiteľné pre moju prácu. Vďaka modulom S7 popísaným v ATP sme vo firme VW urobili riadenie pásového dopravníka.“
Eduard J.; programovanie; vývojová spoločnosť

 

„Pracujem na údržbe, takže mi pomáha každý článok o novinkách, nových prístrojoch z oblasti meracej a regulačnej techniky, hlavne pri výmene a nahradzovaní zastaraných snímačov (prevodníky, teplomery, snímače tlaku, snímače hladiny atď.).“
Róbert Š.; údržba, servis; výroba, prenos a predaj elektrickej energie a plynu

 

„Práve v poslednom čísle ste zverejnili zaujímavý článok o produkte dotykového panelu. Na stránke zástupcu daného dodávateľa som našiel aj ďalšie zaujímavé produkty z danej oblasti.“
Maroš Š.; programovanie; oceliarska spoločnosť

 

„ATP Journal mi pomohol pri hľadí riešenia pre meranie prietokov, konkrétne pri výbere vhodnej metódy merania.“
Štefan D.; projekcia, konštrukcia; dodávateľ riešení v energetike

 

„Využil som viacero predstavených noviniek v oblasti senzorickej techniky, získal kontakty na dodávateľov pre Slovensko.“
Ján A.;  technický pracovník; energetické služby a monitoring