Prehľadové články


Informačné technológie – nástroj zvýšenia kvality výučby elektrotechnických odborov

12.12.2017
Informačné technológie – nástroj zvýšenia kvality výučby elektrotechnických odborov

Elektrotechnika má v celosvetovom meradle osobitné postavenie a mimoriadny strategický význam. Toto odvetvie techniky je považované za hybnú silu dnešnej modernej technickej civilizácie. Záujem o vysokokvalifikovaných absolventov elektrotechnických odborov schopných prispievať k rozvoju nových pokrokových technológií a ich implementácii v praxi neustále narastá. Kľúčovým faktorom sa stáva kvalita vzdelania mladej generácie, označovanej ako digitálni domorodci (Digital Natives). V nasledujúcom texte sú prezentované praktické skúsenosti získané v rámci odbornej prípravy profesionálov v tomto odvetví s podporou informačných technológií. Pozornosť je zameraná na e-learningové projekty využívané nielen ako nástroj na transfer znalostí, výsledkov výskumu a najnovších poznatkov do vzdelávacieho procesu, ale aj na zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a techniku.

História, súčasnosť a budúcnosť výkonovej elektroniky

12.12.2017
História, súčasnosť a budúcnosť výkonovej elektroniky

Príspevok hovorí o význame a historickom postavení výkonovej elektroniky, ako aj o predpokladoch jej vzniku, ktoré siahajú až do obdobia začiatku elektrizácie. Potreby premien druhu a parametrov elektrického prúdu sleduje z hľadiska uplatnenia v pokrokovej spoločnosti a jej nedeliteľnej súčasti – priemysle. Stručne historicky mapuje vývoj v oblasti, od postupného zvládnutia technológie výroby prvkov a aplikácie riadenia cez obdobie racionalizácie a konsolidácie až po súčasnosť, ktorú možno charakterizovať snahou maximalizácie synergie ekonomických a ekologických parametrov. V závere príspevok naznačuje možnosti ďalšieho smerovania uvedenej problematiky.

Integrácia údajov z procesu váženia

12.12.2017
Integrácia údajov z procesu váženia

Efektívny prenos údajov z procesov váženia na vyššiu úroveň systémov MES alebo ERP môže pomôcť zvýšiť transparentnosť výrobných procesov. Zvýšená transparentnosť môže zlepšiť využiteľnosť podnikových aktív, znížiť prevádzkové náklady a uľahčiť dodržiavanie certifikačných noriem alebo priemyselných predpisov. Identifikácia a implementácia najefektívnejšieho systému zberu a integrácie údajov môže byť však náročná najmä v prípade starých výrobných prevádzok.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (1)

12.12.2017
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (1)

V spolupráci s Úniou váharov SR sme pre vás pripravili súbor článkov zameraných na meranie hmotnosti.

Spojovacie a upevňovacie systémy OBO Bettermann

12.12.2017
Spojovacie a upevňovacie systémy OBO Bettermann

Komplexný sortiment OBO Bettermann prechádza neustálym inovačným vývojom aplikujúcim najnovšie technické a technologické možnosti. Z hľadiska posledných inovačných krokov v segmente spojovacích a upevňovacích systémov predstavujú praktický prínos najmä produktový rad škatúľ série T a úplne nové malé rozvodnice radu SDB.

Murrelektronik intenzívne expanduje v strednej a vo východnej Európe

20.11.2017
Murrelektronik intenzívne expanduje v strednej a vo východnej Európe

Stredoeurópske a východoeurópske krajiny patria k hlavným oblastiam expanzie spoločnosti Murrelektronik. Tento región riadený z centrály pre CEE vo Schwechate pri Viedni predstavuje dynamický motor pre rozvoj, ktorý každoročne prináša 14 % nárast obratu a jednou desatinou prispieva do celkového obratu koncernu. Murrelektronik je ako nadnárodne pôsobiaci špecialista na decentralizovanú automatizačnú techniku s centrálou koncernu v nemeckom Oppenweileri činný po celom svete a zamestnáva vyše 2 200 pracovníkov. Viac ako 24 000 zákazníkov – medzi nimi ABB, Siemens, Rosenbauer, BMW, Daimler, Ford a Liebherr – stavia vo svojich výrobných reťazcoch na inteligentné riešenia decentralizovanej automatizácie, ktoré vyvinul Murrelektronik.

Šesť spôsobov ako ochrániť diaľkový prístup k HMI/SCADA systémom

20.11.2017
Šesť spôsobov ako ochrániť diaľkový prístup k HMI/SCADA systémom

O Internete vecí (IoT) ste už istotne počuli, ale nemusíte si vedieť predstaviť, čo všetko zahŕňa. Čokoľvek, od notifikácie na smartfóne, že vaša káva je dovarená, až po nastavenie termostatu cez tablet, sa točí okolo rozsiahlej stroj-stroj (machine-to-machine – M2M) komunikácie, ktorá je postavená na cloude a senzorových sieťach získavajúcich dáta. Okrem rezidenčnej sféry sa tento koncept čoraz viac presadzuje v priemyselnom sektore, kde sa označuje ako Priemyselný Internet vecí (IIoT).

Dôležitosť simulovania procesov v začiatočných fázach konštrukcie výlisku

16.11.2017
Dôležitosť simulovania procesov v začiatočných fázach konštrukcie výlisku

Článok sa zameriava na dôležitosť simulovania v začiatočných prípravách návrhu konštrukcie výlisku a formy na vstrekovanie plastu. Poukazuje na správnu voľbu materiálu. Dáva do popredia, ako predísť chybám v procese výroby už pri samotných začiatkoch konštruovania jednotlivých výliskov. Opisuje, ako správne navrhnúť chladenie pre formu určenú na vstrekovanie plastu, aby sa zabezpečilo rovnomerné ochladzovanie výlisku. Rieši problematiku, ako predísť k neskorším deformáciám, ktoré by spôsobili navýšenie cien a predĺženie času v procese výroby.

Pripojiteľnosť – požiadavky návrhu pre náročné prostredie (2)

15.11.2017
Pripojiteľnosť – požiadavky návrhu pre náročné prostredie (2)

V prvej časti seriálu sme spomenuli faktory, ktoré ovplyvňujú výkon pripojiteľnosti, a to najmä výber vhodného materiálu a chemická kompatibilita. V záverečnej časti sa budeme zaoberať ochranou proti vniknutiu častíc, vibráciami, teplotou a ťahovou silou. Aj tieto faktory vplývajú na spoľahlivosť riešenia pripojiteľnosti.

Sedem krokov ako optimalizovať paletizačnú bunku s duálnym uchopovačom

06.10.2017
Sedem krokov ako optimalizovať paletizačnú bunku s duálnym uchopovačom

Paletizácia je ideálna aplikácia pre duálne uchopovače. Je však dôležité kvantifikovať zlepšenie výkonu nasadením druhého uchopovača, aby bolo jasné, že investícia má zmysel. Tento článok popisuje, ako vypočítať čas, o ktorý sa skráti proces paletizácie pri nasadení duálneho uchopovača.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Ruku na srdce

s našimi tínedžermi pravidelne riešim otázku maximálne prípustného času, ktorý majú vyhradený na použitie mobilných telefónov na niečo iné,...
Anton Gérer

Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?

Vzdelanie rozvíja duševné schopnosti človeka neustálym poznávaním a štúdiom. Akékoľvek vzdelávanie človeka však ešte neznamená, že bude...
Peter Ratkoš

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (4)

Demokracia v súčasnosti má síce podobu slobody, umožňuje nám prakticky voľne cestovať po svete, ale náš súčasný prístup k pracovným...
Ján Meravý
NEWMATEC 2018
TRENDUSTRY 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
Podujatia na deň 25.1.2018
15. Zákaznícky deň spoločnosti ZAT, Příbram

25.1.2018

26 27 28
29 30 31  
RSS | iCal

Videá