Prehľadové články


Nové metódy kalibrácie meracích reťazcov (1)

14.7.2020
Nové metódy kalibrácie meracích reťazcov (1)

Technici z oblasti merania a regulácie sa zvyčajne držia postupov, ktoré boli zavedené pred mnohými rokmi a nie je nič výnimočné počuť: „Takto sme to robili vždy.“ No technológia merania sa neustále zlepšuje a je čoraz presnejšia.

Berte bezpečnosť vážne dnes – nie zajtra

10.7.2020
Berte bezpečnosť vážne dnes – nie zajtra

PLC sú jadrom priemyselných riadiacich systémov. Ich bezpečnosť má zásadný vplyv na bezpečnosť celého priemyselného podniku. Vo všeobecnosti sú priemyselné riadiace systémy často vzájomne prepojené a závislé systémy, ktoré sa používajú v kľúčových odvetviach priemyslu, ako sú jadrové elektrárne či distribúcia zemného plynu a elektrickej energie. Preto je bezpečnosť riadiacich systémov primárnym predpokladom na zabezpečenie normálnej prevádzky. Na rozdiel od tradičných počítačových útokov, ktoré spôsobujú únik údajov alebo poškodenie počítača, útoky na riadiace systémy môžu dokonca zničiť fyzické zariadenie a spôsobiť nenapraviteľné škody podnikom a dokonca aj krajinám.

Zdroje porúch, diagnostika stavu a metódy na lokalizáciu porúch na NN kábloch

10.7.2020
Zdroje porúch, diagnostika stavu a metódy na lokalizáciu porúch na NN kábloch

Príspevok poskytuje stručný prehľad o používaných metódach na lokalizáciu porúch a trasovanie NN káblov.

Prispievajú k požiarnej bezpečnosti stavieb

10.7.2020
Prispievajú k požiarnej bezpečnosti stavieb

Prevažná väčšina z nás berie káble a elektrické inštalácie ako prirodzenú súčasť života a pravdepodobne sa nad ich vlastnosťami príliš nezamýšľa. A pritom žijeme vo svete moderných technológií, ktorých bezproblémové a bezpečné fungovanie nám umožňujú práve káble. Či už nakupujete v obchodnom centre, idete vlakom, sedíte na rokovaniach v business centre, konzultujete v banke alebo sa pohybujete v zdravotníckych zariadeniach, všade na týchto miestach (a nielen na nich) majú káble svoje nezastupiteľné miesto. Navyše vhodne vybrané a dobre inštalované káble nám môžu v kritických situáciách aj zachrániť život.

Umelá inteligencia rozširuje ľudské schopnosti, nenahrádza ich

10.7.2020
Umelá inteligencia rozširuje ľudské schopnosti, nenahrádza ich

Použitie umelej inteligencie sa dnes považuje za hlavnú silu inovácií. Či už v súkromnej, verejnej alebo ekonomickej oblasti, využívanie umelej inteligencie má vplyv na spoločnosť ako celok. Nejde však o novú tému. Vývoj prvých myšlienok a technológií sa začal už v polovici minulého storočia. V tom čase však boli technológie obmedzené najmä kapacitou digitálnej pamäte a výpočtovou silou. V súčasnosti je umelá inteligencia už všade nasaditeľná, pričom sa berie do úvahy neustály pokrok v tejto oblasti a potreby, ktoré vytvára.

Vývoj výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE

10.7.2020
Vývoj výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje smer, ktorým sa musí energetický priemysel uberať, aby spĺňal podmienky znižovania uhlíkovej stopy. Zvyšujúca sa spotreba elektrickej energie je spojená so zvyšujúcim sa komfortom života obyvateľov. Rýchly rast životnej úrovne je vo vysokej miere spôsobený nízkymi cenami elektrickej energie vyrobenej vysokoúčinnými technológiami z fosílnych palív. Znižovanie závislosti výroby elektrickej energie od fosílnych palív má významný vplyv na investície do nových technológií.

Slovensko – európsky líder vo využívaní jadrového vykurovania (2)

09.7.2020
Slovensko – európsky líder vo využívaní jadrového vykurovania (2)

V prvej časti seriálu sme uviedli ambiciózne plány EÚ smerujúce k získaniu uhlíkovej neutrality v roku 2050, ktoré vyvolávajú absolútnu nevyhnutnosť využívania jadrovej energie. Doplnili sme aj informácie týkajúce sa využívania tepla z činnosti jadrových elektrární na Slovensku aj v ďalších krajinách EÚ. V druhej časti sa bližšie pozrieme na konkrétne zrealizované projekty.

Digitalizácia a transformácia energetického hodnotového reťazca (2)

09.7.2020
Digitalizácia a transformácia energetického hodnotového reťazca (2)

Digitalizácia transformuje aj odvetvie výroby energie z obnoviteľných zdrojov a je predmetom mnohých seminárov a konferencií. Aby sme však pochopili jej výhody, musíme si najprv uvedomiť, že digitalizácia v tejto oblasti nie je len o technológii. V najjednoduchšom prípade ide o to, ako interagujeme s obnoviteľnou energiou, či už ako súčasť dodávateľského reťazca, zákazníka alebo konečného používateľa/spotrebiteľa. Ide o každého, kto je zapojený do energetického hodnotového reťazca, a o služby, ktoré sa nachádzajú na jeho rôznych úrovniach.

Digitalizácia a transformácia energetického hodnotového reťazca (1)

10.6.2020
Digitalizácia a transformácia energetického hodnotového reťazca (1)

Digitalizácia transformuje aj odvetvie výroby energie z obnoviteľných zdrojov a je predmetom mnohých seminárov a konferencií. Aby sme však pochopili jej výhody, musíme si najprv uvedomiť, že digitalizácia v tejto oblasti nie je len o technológii. V najjednoduchšom prípade ide o to, ako interagujeme s obnoviteľnou energiou, či už ako súčasť dodávateľského reťazca, zákazník alebo konečný používateľ/spotrebiteľ. Ide o každého, kto je zapojený do energetického hodnotového reťazca a o služby, ktoré sa nachádzajú na jeho rôznych úrovniach.

Vývoj určovania výkupnej ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie v období 2009 – 2019

10.6.2020
Vývoj určovania výkupnej ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie v období 2009 – 2019

Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov určila smer k pretransformovaniu energetického priemyslu k udržateľnosti. Vysoký podiel výroby energie z fosílnych palív prináša viacero rizík. Prvé je prírodné, ktorého pôvodcom je postupná vyčerpateľnosť v súčasnosti využívaných zdrojov. Druhé riziko je ekonomické, keďže Slovenská republika má malé zásoby nerastného bohatstva vhodného na premenu na elektrickú energiu, preto je závislá od dovozu.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Kým sa vyvinie digitálna vakcína, vírusy sa budú šíriť aj v kyberpriestore

Ak možno veriť palcovým titulkom na hlavných stránkach viacerých ekonomických a odborných médií, tak presun práce z kancelárií do domáceho...
Anton Gérer

Znižovanie nákladov – dvakrát meraj, raz…

Koronakríza znamenala pre mnohé podniky veľké zmeny. Niektoré firmy zaznamenali nárast predaja a príjmov. Boli to napríklad maloobchody...
Milan Čuj

Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE

Celosvetový prechod na obnoviteľné zdroje energie je nielen trendom očakávaným, ale aj nevyhnutným. Očakávaným z toho dôvodu, že...
Radoslav Štompf

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
RSS | iCal

Videá

No video
No video