Prehľadové články


Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (13)

21.12.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (13)

V predchádzajúcich častiach série článkov o vážení sme hovorili o vážiacich systémoch, o princípe, na akom fungujú, o druhoch meradiel, triedach presnosti, rôznych aplikáciách, ale aj o legislatíve, overovaní či kalibrovaní meradiel hmotnosti. V záverečnej časti seriálu sa budeme venovať jednej z najdôležitejších povinností, ktoré ukladá zákon používateľom určených meradiel a o ktorú by mali dbať aj používatelia ostatných (pracovných meradiel, t. j. tých, ktoré nie sú určené na metrologickú kontrolu) – udržiavaniu technického stavu meradiel.

Adaptívne verejné osvetlenie

21.12.2018
Adaptívne verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je špecifický typ osvetľovacej sústavy s rozmanitými požiadavkami, ovplyvňovanej viacerými faktormi. Niektoré sa menia veľmi rýchlo, ale verejné osvetlenie je navrhnuté na konkrétny stav a často sa neuvažuje so zmenami okrajových podmienok. Takéto zmeny môžu byť napr. hustota dopravy alebo vplyv počasia. Riadiaci systém, ktorý by zohľadňoval všetky vplyvy, v súčasnosti neexistuje. Cieľom príspevku je ukázať možnosti a tiež technické predpoklady realizácie takýchto systémov.

Pamätnica k 50. výročiu vzniku VÚVT v Žiline (8)

28.11.2018
Pamätnica k 50. výročiu vzniku VÚVT v Žiline (8)

V záverečnej časti seriálu si predstavíme najznámejšie prídavné zariadenia vyvinuté vo VÚVT Žilina v rámci programu SMEP.

Měřící systém pro elektroenergetické aplikace založený na platformě LabVIEW

28.11.2018

Článek se zabývá popisem vývoje nízkonákladového systému pro měření a ukládání dat ve vybraných elektroenergetických aplikacích týkajících se zejména připojování OZE. V úvodu jsou rozebrány technické specifikace a teoretické limity použitého DAQ systému NI PCI-6221. Následující text se zabývá aplikací pro měření proudů a napětí. Hlavní cíl je monitorování vstupní a výstupní strany AC/DC střídačů fotovoltaických systémů. Následující část se věnuje problematice měření kvality dodávané energie podle IEC 610000-3-12 a vysvětluje limity vyvíjeného systému pro tyto účely. V závěrečných kapitolách je představen systém pro přímé měření fotovoltaických panelů a konečně rozšíření pomocí přepínače měřících míst řízeného příkazy SCPI.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (12)

27.11.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (12)

V tomto pokračovaní série článkov o vážení sa zameriame na kontrolné vyraďovacie váhy (tzv. checkweigher), ktoré spájajú presun výrobkov po páse a kontrolu 100 % kusov produkcie počas výroby. V článku rozoberieme kontrolné vyraďovacie váhy zaradené do výrobných liniek, ich prínos pre výrobu a možnosti spojenia s inými druhmi kontroly výrobkov.

Smart/Intelligent Edge – vplyv na energetickú náročnosť IoT zariadení

27.11.2018

Internet vecí (IoT) našiel svoje uplatnenie v širokej škále aplikačných oblastí vďaka základnej schopnosti monitorovať a ovládať okolité prostredie. IoT zariadenia sú však často značne limitované, čo treba zohľadniť pri návrhu a následnej implementácii riešení. Jednou zo základných výziev v IoT je výdrž zariadení napájaných batériou, nakoľko ich dobíjanie nemusí byť rentabilné z dôvodu zložitého prístupu k zariadeniam. Táto časť série Smart/Intelligent Edge [1] – [3] analyzuje koncept rozhodovania na okraji siete z hľadiska energetickej náročnosti a opisuje, aký vplyv majú dodatočné výpočty na životnosť koncových IoT zariadení.

Webové aplikácie sú najzraniteľnejším miestom firemných sietí

10.10.2018
Webové aplikácie sú najzraniteľnejším miestom firemných sietí

Analýza penetračných testov v rámci podnikových sietí, ktorú realizovali experti spoločnosti Kaspersky Lab v roku 2017, odhalila, že takmer tri štvrtiny (73 %) prienikov do firemných sietí boli úspešné z dôvodu zraniteľných webových aplikácií. Kľúčové zistenia sú zhrnuté v aktuálnej správe Hodnotenie bezpečnosti firemných informačných systémov v roku 2017.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (11)

10.10.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (11)

V doterajších častiach seriálu sme sa venovali prevažne statickým váham (váham s neautomatickou činnosťou). V tomto pokračovaní sa budeme zaoberať pásovými váhami, ktoré patria do skupiny váh s automatickou činnosťou.

Pamätnica k 50. výročiu vzniku VÚVT v Žiline (7)

18.9.2018
Pamätnica k 50. výročiu vzniku VÚVT v Žiline (7)

V tomto pokračovaní nášho seriálu si priblížime dva významné 16-bitové minipočítačové systémy SMEP so spoločnou zbernicou – SM 4-20 a SM 52/11+.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (10)

18.9.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (10)

Vážení čitatelia, v tomto pokračovaní série článkov o vážení sa zameriame na inovatívne technológie, ktoré spájajú presun tovaru a jeho váženie do jedného zariadenia. Na účely tohto článku budeme o mobilných vážiacich systémoch uvažovať ako o váhach integrovaných do logistického/dopravného zariadenia (manipulačnej techniky).

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Konferencia Robotika II
Reklama

Tak si tu žijeme/stavebníctvo

V štruktúre výrobných odvetví národného hospodárstva sú priemysel a stavebníctvo na prvých priečkach. Stavebníctvo sa dostalo do krízy....
Ing. Vladimír Vránsky

Naozaj sa zadarilo?

Tento rok sa vydaril. Čísla sú dobré, potešili. Kade chodím, tade počúvam samé dobré správy. Práce bolo dosť, ba až priveľa, firmy...
Anton Gérer

Technológia a humanita

Technika a technológie pomohli ľuďom v posledných storočiach využívať vodu, paru, železnice, oceľ, elektrinu, ropu, automobily, plyn,...
Ján Košturiak
NEWMATEC 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
Podujatia na deň 22.1.2019
ROAD SHOW 2019, Nitra, Žilina, Košice

22.1.2019 - 24.1.2019

23
Podujatia na deň 23.1.2019
ROAD SHOW 2019, Nitra, Žilina, Košice

22.1.2019 - 24.1.2019

24
Podujatia na deň 24.1.2019
ROAD SHOW 2019, Nitra, Žilina, Košice

22.1.2019 - 24.1.2019

25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal