Prehľadové články

Prehľadové články

Vizualizácia procesných stavov automatizovaného pracoviska na báze komunikácie IO-Link

Cieľom príspevku je predstaviť spoľahlivé nastavenie, integráciu a overenie funkčnosti SmartLight – signalizačného LED majáka (Balluff) ako inovatívneho komponentu pre priemyselné riešenie na báze vizualizácie stavov jednotlivých prebiehajúcich procesov. Prezentovaný postup je ilustrovaný, experimentálne overený a implementovaný do konkrétneho automatizovaného pracoviska firmy FESTO (FMS 500) s dôrazom na rýchlu signalizáciu stavov, čítanie tendencií či prehľadné zobrazovanie kritických hodnôt. Charakteristickým znakom SmartLight – signalizačného LED majáka (Balluff) je najmä jeho schopnosť komunikovať technológiou IO-Link. Navyše, toto zariadenie dokáže pracovať až v štyroch pracovných módoch, je vybavené pokročilými funkciami (svetelná indikácia, zvuková signalizácia a ďalšie) a pomocou farebnej stupnice obsluha ľahko prečíta tendencie, priebehy a trendy fyzikálnych veličín pracoviska.

INOFEST 2022, Bučany