Prehľadové články

Prehľadové články

5G siete pre prepojený priemysel a automatizáciu (3)

V predchádzajúcich častiach seriálu sme si vysvetlili základné charakteristiky 5G sietí, čo sú to priemyselné 5G siete, naznačili sme oblasti využitia 5G technológií, prípady použitia a požiadavky na výkon a funkčnosť. V tejto časti predstavíme kľúčové technológie 5G a ich hlavné funkcie.

Fórum kvality 2023