Prehľadové články


Digitálny kalibračný certifikát (2)

12.7.2019
Digitálny kalibračný certifikát (2)

V predchádzajúcej časti sme sa oboznámili so základnými požiadavkami, ktoré sa kladú na kalibračné certifikáty a ktoré musí spĺňať aj digitálny kalibračný certifikát (DCC).

Kalibračná neistota pre nematematikov

09.7.2019
Kalibračná neistota pre nematematikov

Tento článok hovorí o základoch neistoty pri meraní a kalibrácii. Nie je určený matematikom alebo metrológom, ale tým z vás, ktorí plánujú a realizujú praktické merania a kalibráciu v priemyselných aplikáciách.

Správny prístup k výberu a návrhu napájania

09.7.2019
Správny prístup k výberu a návrhu napájania

Napájací zdroj je kľúčovým prvkom v akomkoľvek návrhu elektroniky a často sa pri ňom zvažuje rozhodnutie o vlastnej výrobe verzus nákupe. Najefektívnejší prístup z hľadiska návrhu závisí od viacerých kritérií a neexistuje univerzálny prístup, ktorý by vyhovoval každej aplikácii.

Metódy strojového učenia v službách kybernetickej bezpečnosti CAV (1)

09.7.2019

Článok je zamyslením autorov nad aktuálnymi výzvami, ktoré sa vynárajú v oblasti kybernetickej bezpečnosti automobilových aplikácií v súvislosti s prepojenými a autonómnymi vozidlami, a nad tým, akú úlohu zohrávajú alebo môžu zohrávať metódy strojového učenia v celom procese. Obsahuje prehľad súčasného stavu a poukazuje na existujúce problémy, najmä bezpečnostné a potenciál vybraných metód.

Digitálny kalibračný certifikát (1)

10.6.2019
Digitálny kalibračný certifikát (1)

Digitalizácia v metrológii odráža zavádzanie moderných informačno-komunikačných technológií do všetkých oblastí každodenného života. Jedným z dôležitých krokov bude aj postupný prechod na vydávanie digitálnych kalibračných certifikátov. V článku sa pokúsime priblížiť problematiku takýchto kalibračných certifikátov, ich súčasti, navrhované technické riešenia a výhody aj výzvy, ktoré sú s nimi spojené.

Aplikácia smartfónu na správu údajov výrobného podniku

07.6.2019
Aplikácia smartfónu na správu údajov výrobného podniku

Vzhľadom na aktuálne trendy v oblasti IT technológií a životného štýlu ľudí, ktorí si bez mobilných zariadení – telefónov a tabletov – nedokážu predstaviť svoj život, sa do popredia dostávajú mobilné aplikácie. V súčasnosti sa vývoj mobilných aplikácií nezameriava len na sféru zábavného priemyslu, ale aj na sféru výrobných technológií. Cieľom príspevku je opis návrhu a tvorby aplikácie pre mobilné telefóny používajúce operačný systém Android vytvorenej na správu dát oddelenia technickej prípravy výroby (TPV). Navrhnutá aplikácia je vytvorená prostredníctvom softvéru Android Studio a programovacieho jazyka Java. Na ukladanie dát a prácu s nimi využíva databázový server, s ktorým komunikuje. Takéto riešenie návrhov aplikácií môže nájsť uplatnenie v mnohých prevádzkach výrobných podnikov.

Tvorba elektro dokumentácie rýchlo a pohodlne

28.5.2019
Tvorba elektro dokumentácie rýchlo a pohodlne

Ste projektant elektro alebo kreslíte elektro dokumentáciu? Máte dlhé dodania projektovej dokumentácie? Trvá Vám tvorba výkazov?

Príprava stavebných slepých výkresov pre potreby TZB

20.5.2019
Príprava stavebných slepých výkresov pre potreby TZB

Projektová dokumentácia profesií TZB je závislá na podkladoch dodaných od stavbára alebo architekta, ktorí pracujú v rôznych programoch, ako sú napr. ARCHICAD, Revit, AutoCAD a podobne. Táto rôznorodosť podkladov často spôsobuje nemalé problémy pri príprave stavebných slepých výkresov, a práve tento článok Vám ukáže, aké komplikácie sa najčastejšie vyskytujú vrátane ich riešení.

Faktory úspešného nasadenia automatizovaných riešení v kontexte Priemyslu 4.0

15.5.2019

Doterajší pokrok v oblasti senzorickej interakcie medzi ľuďmi, informáciami a automatizáciou ako takou nás privádzajú do prostredia technicky vyspelej reality nazývanej aj Priemysel 4.0 na všetkých úrovniach priemyselných podnikov. Z pohľadu ochrany osôb považujeme integrované senzorické systémy za jeden zo zdrojov lepších pracovných podmienok na akejkoľvek úrovni automatizovaného pracoviska [1].

Návrh a optimalizácia robotizovanej výrobnej linky

18.4.2019
Návrh a optimalizácia robotizovanej výrobnej linky

Cieľom článku je opísať proces automatizácie a robotizácie výrobného procesu, počas ktorého sa budú opracúvať hliníkové odliatky. Odliatky tvoria komponenty na automatickú prevodovku nákladného automobilu. Navrhnuté pracovisko bude vyrábať sedem druhov komponentov, s ktorými bude manipulovať. Úlohou robota bude odoberať polovýrobky, následne ich ukladať do výrobných strojov a po obrobení príslušných plôch hotové diely vyberať a ukladať na výstupné dopravníky. Postup návrhu linky vychádza z optimalizácie rozmiestnenia strojov, zariadení a priemyselného robota. Na optimalizáciu návrhu rozmiestnenia zariadení sa využije prostredie Fanuc Roboguide.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Bez cieľa

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako tých, ktorí nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na...
Ján Košturiak

Kybernetická bezpečnosť naberá na dôležitosti

Človek zostáva pre priemyselné riadiace systémy a súvisiace siete najväčšou hrozbou z hľadiska ich bezpečnosti. Vyplynulo to z prieskumu...
Anton Gérer

Možnosti zmiernenia dosahu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

V posledných rokoch sa stretávame s problémom nedostatku pracovnej sily a ešte horšie je to s kvalifikovanou pracovnou silou. Nechcem byť...
Gabriel Zsilinszki
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Podujatia na deň 15.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

16
Podujatia na deň 16.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

17
Podujatia na deň 17.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

18
Podujatia na deň 18.7.2019
Školenie vo Vibrodiagnostike, Nitra

15.7.2019 - 18.7.2019

19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
RSS | iCal