Prehľadové články


Infraštruktúra pre elektromobilitu v rukách odborníkov

23.10.2019
Infraštruktúra pre elektromobilitu v rukách odborníkov

Asi len málokto z nadšencov elektromobility vie, že prvé elektrické auto nepochádzalo od žiadnej známej automobilky, ale nadšencov a bádateľov žijúcich v 19. storočí. Na základe dobových záznamov sa prvý elektromobil vydal na svoju cestu v Holandsku v roku 1835 a jeho autorom bol profesor Sibrandus Stratingh. Po takmer stoosemdesiatich rokoch sme sa posunuli do obdobia, kedy by mala elektromobilita zásadným spôsobom zmeniť náš spôsob života. Uvedomujú si to tak jednotlivé štáty, ako aj výrobcovia automobilov či dodávatelia infraštruktúry potrebnej pre prevádzku elektromobilov.

Budovanie bezpečnej infraštruktúry inteligentného merania vo Východoslovenskej distribučnej

23.10.2019
Budovanie bezpečnej infraštruktúry inteligentného merania vo Východoslovenskej distribučnej

Od začiatku platnosti vyhlášky 358/2013 Z. z. o zavádzaní inteligentných meracích systémov do jednotlivých distribučných spoločností ubehlo už takmer šesť rokov. Stále platná vyhláška umožňuje určitú mieru flexibility pri obstarávaní a implementácii inteligentných zariadení do praxe. Postupná implementácia systémov na zber a správu meraných dát sa dopĺňa novými požiadavkami bezpečnosti dát, definovanými zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ale aj rastúcimi požiadavkami na bezpečnosť dát a kybernetického priestoru.

O čom sa diskutuje pri napájaní

22.10.2019
O čom sa diskutuje pri napájaní

V roku 2018 sme si pripomenuli 50. výročie rôznych udalostí, ktoré sa udiali v roku 1968, pričom jedna z nich sa odohrala aj v oblasti digitálnej elektroniky. Spoločnosť RCA predstavila prvý integrovaný obvod CMOS, pričom túto technológiu v skutočnosti vyvinula spoločnosť Fairchild asi o päť rokov skôr. CMOS bola prísľubom „takmer nulovej“ spotreby statickej energie pri zariadeniach v pokojovom stave a z hľadiska energie bola významným krokom vpred v porovnaní so svojimi energeticky nenásytnými predchodcami N-MOS a P-MOS.

Presun na hranu

16.9.2019

V tomto príspevku je zhodnotený potenciál prínosov presunu automatizácie na úrovni prevádzky bližšie ku cloudu.

prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný

16.9.2019
prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný

Ak chceme posúdiť význam osobnosti prof. J. Bízika a ním vychovanej generácie pre rozvoj automatizácie na Slovensku, treba sa pozrieť do neďalekej minulostí.

Konektory pre náročné prostredie

09.8.2019
Konektory pre náročné prostredie

Konektivita alebo schopnosť prepojiteľnosti je základným pilierom dnešného sveta nabitého technológiami. Tento pojem presahuje do rôznych oblastí a môže sa týkať internetu, dátovej siete, domácich spotrebičov a zariadení všetkých veľkostí, automobilových súčiastok, ťažkých strojov či vojenských a priemyselných zariadení. Bez ohľadu na kontext sú to práve konektory, ktoré umožňujú všetkým týmto rôznym systémom zostať v prevádzke a prepojené. Prakticky všetko dnes využíva obvody alebo dosky plošných spojov s osadenými súčiastkami, ktoré zase používajú konektory na prepojenie rôznych modulov. Konektory preto hrajú dôležitú úlohu v spoľahlivosti a odolnosti systému.

Metódy strojového učenia v službách kybernetickej bezpečnosti CAV (2)

09.8.2019

Článok je zamyslením autorov nad aktuálnymi výzvami, ktoré sa vynárajú v oblasti kybernetickej bezpečnosti automobilových aplikácií v súvislosti s prepojenými a autonómnymi vozidlami, a nad tým, akú úlohu zohrávajú alebo môžu zohrávať metódy strojového učenia v celom procese. V prvej časti sme sa zaoberali rôznymi formami umelej inteligencie, automatizáciou prepojených a/alebo autonómnych vozidiel (CAV) a pomenované boli aj problémy bezpečnosti CAV.

Digitálny kalibračný certifikát (3)

08.8.2019

V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa oboznámili s problematikou digitalizácie v metrológii, najmä čo sa týka vydávania digitálnych kalibračných certifikátov (DCC), požiadaviek, ktoré sa na ne kladú, a možných technických riešení.

Digitálny kalibračný certifikát (2)

12.7.2019
Digitálny kalibračný certifikát (2)

V predchádzajúcej časti sme sa oboznámili so základnými požiadavkami, ktoré sa kladú na kalibračné certifikáty a ktoré musí spĺňať aj digitálny kalibračný certifikát (DCC).

Kalibračná neistota pre nematematikov

09.7.2019
Kalibračná neistota pre nematematikov

Tento článok hovorí o základoch neistoty pri meraní a kalibrácii. Nie je určený matematikom alebo metrológom, ale tým z vás, ktorí plánujú a realizujú praktické merania a kalibráciu v priemyselných aplikáciách.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Blockchain môže prispieť k riešeniu výziev v energetike

V posledných rokoch len niekoľko technologických inovácií upútalo takú pozornosť ako blockchain. Väčšina pozornosti sa sústredila na...
Anton Gérer

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.11.2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Poprad

06.11.2019 - 07.11.2019

7 8
Podujatia na deň 8.11.2019
BeREADY CONFERENCE 2019, Bratislava

08.11.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

CEE Automotive Supply Chain 2019, Olomouc

12.11.2019 - 13.11.2019

13
Podujatia na deň 13.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

CEE Automotive Supply Chain 2019, Olomouc

12.11.2019 - 13.11.2019

14
Podujatia na deň 14.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

15
Podujatia na deň 15.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

16 17
18 19
Podujatia na deň 19.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Praha

19.11.2019

20
Podujatia na deň 20.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Ostrava

20.11.2019

OČAKÁVAJME NEOČAKÁVANÉ, Žilina

20.11.2019

21
Podujatia na deň 21.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Trenčín

21.11.2019

22 23 24
25 26
Podujatia na deň 26.11.2019
Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2019, Patince

26.11.2019

27 28
Podujatia na deň 28.11.2019
Zimný energetický balíček – ako ďalej…, Bratislava

28.11.2019

29 30  
RSS | iCal