Prehľadové články

Prehľadové články

BI a udržateľná výroba: zvyšovanie efektívnosti a ekologickej priaznivosti

Trvalo udržateľná výroba sa stala základným kameňom moderného priemyslu, ktorý poháňa rastúce povedomie o otázkach životného prostredia a dopyt spotrebiteľov po ekologických výrobkoch. Podniky teraz čelia dvojitej výzve: splniť ciele udržateľnosti pri zachovaní prevádzkovej efektívnosti a ziskovosti. V tomto úsilí sa Business Intelligence (BI) ukazuje ako silný spojenec, ktorý poskytuje spoločnostiam nástroje a poznatky potrebné na vyváženie ekonomických a environmentálnych záujmov.