Prehľadové články


Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (4)

23.3.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (4)

V minulej časti seriálu sme sa zamerali na chyby váh s neautomatickou činnosťou (NAWI) zaradených ako určené meradlá. O zaradení váhy medzi určené alebo pracovné meradlá rozhoduje účel, na aký váhu používate. Spôsoby použitia, ktoré sú kontrolované štátom, uvádza príslušná legislatíva. Zmyslom tejto kontroly je ochrana spotrebiteľa a osôb dotknutých vážením.

Pamätnica k 50. výročiu vzniku Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline (1)

13.3.2018
Pamätnica k 50. výročiu vzniku Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline (1)

Dnes v početnej obci hlavne mladších IT špecialistov na Slovensku už len málokto vie, že už pred cca 50 rokmi sa začala písať história vlastného výskumu, vývoja a výroby prostriedkov výpočtovej techniky na Slovensku.

Rozdiely medzi kartézskymi, šesťosovými robotmi a robotmi SCARA

13.3.2018
Rozdiely medzi kartézskymi, šesťosovými robotmi a robotmi SCARA

Roboty boli pôvodne určené na zautomatizovanie liniek, ktoré vyrábali, resp. spracúvali veľký objem produktov. Dnes sa situácia zmenila a roboty vykonávajú úlohy v menších aplikáciách, pretože ich nasadenie je oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. V tomto článku porovnáme kartézske roboty so šesťosovými robotmi a robotmi SCARA.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (3)

12.2.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (3)

V prvej časti seriálu sme sa venovali úvodu do problematiky váženia, opísali sme princíp váženia a uviedli definíciu hmotnosti, etalónov a závažia. V predchádzajúcej časti sme vysvetlili najdôležitejšie technické pojmy z oblasti váženia a uviedli sme rozdelenie váh a vážiacich systémov podľa rôznych kritérií.

Podmienky vzniku a kontinuálneho progresu elektrotechniky (2)

12.2.2018
Podmienky vzniku a kontinuálneho progresu elektrotechniky (2)

V predchádzajúcej časti seriálu sme uviedli podmienky vzniku a rozvoja elektrotechniky, a to hlavne opisom diania v 19. storočí, keď nastal najväčší skok na ceste vedúcej k súčasnej elektromagnetickej teórii.

120 rokov vývoja rozvádzačov vysokého napätia

22.1.2018
120 rokov vývoja rozvádzačov vysokého napätia

Článok sa venuje niektorým aspektom vývoja vysokonapäťových rozvádzačov. V prvej časti príspevku uvádzame základné informácie o distribúcii elektrickej energie a úlohe rozvádzačov v prenosovom reťazci, ako aj základné terminologické náležitosti. V ďalšej časti príspevku sa podrobne zaoberáme históriou rozvádzačov a najmä problematikou použitých spínacích prvkov. Ďalej sa venujeme progresu v technológii rozvádzačov, t. j. prechodu od kobkových rozvodní k rozvádzačom. Záverečná časť príspevku je o aktuálnych výzvach v tejto špecifickej oblasti.

Meranie homogenity, stability a chyby nastavenia kalibračných termostatov a iných zariadení

22.1.2018
Meranie homogenity, stability a chyby nastavenia kalibračných termostatov a iných zariadení

Zariadenia na generovanie teplotných polí sa využívajú v takmer každom priemyselnom odvetví. Do tejto kategórie patria všetky zariadenia od jednoduchých chladničiek na uchovávanie produktov až po komplikované kalibračné kúpele alebo blokové termostaty. Vzhľadom na to, že teplotné pole, resp. jeho kvalita, môže mať zásadný vplyv na výsledný produkt alebo poskytovanú službu, treba poznať jeho parametre. Medzi základné parametre patrí napr. stabilita a homogenita teplotného poľa a chyba nastavenia teploty (teda rozdiel medzi nastavenou teplotou na regulátore a teplotou v pracovnom priestore). Aby sa udržala trvalá kvalitatívna úroveň, treba stanoviť požiadavky na tieto zariadenia, plnenie týchto požiadaviek pravidelne a systematicky kontrolovať a vykonávať opatrenia na udržiavanie daných parametrov. Tento článok je vzhľadom na obmedzený priestor a rozsiahlosť problematiky cielený hlavne ako úvod do danej témy.

Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (2)

22.1.2018
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (2)

V prvej časti seriálu sme sa venovali úvodu do problematiky váženia, opísali sme princíp váženia, definíciu hmotnosti, etalónov a závažia. V druhej časti si vysvetlíme najdôležitejšie technické pojmy z oblasti váženia a uvedieme rozdelenie váh a vážiacich systémov podľa rôznych kritérií.

25 rokov inšpirácií alebo o čom sme písali v prvom čísle

22.1.2018
25 rokov inšpirácií alebo o čom sme písali v prvom čísle

Svet médií prešiel v posledných rokoch mimoriadne turbulentným obdobím. Od nástupu počítačov a internetu mnohí predpovedali zánik klasických foriem šírenia informácií – papierovej pošty, novín či kníh. Nestalo sa. Situácia sa nepochybne zmenila a spomínané klasické formy dopĺňajú stále tie sofistikovanejšie a modernejšie spôsoby – digitálne a virtuálne prostredie. Symbióza klasiky a moderny však prináša väčší efekt ako nekritické velebenie jednej z uvedených možností. Mať dobrý produkt a služby, vedieť ich predať a navyše prinášať cez ne úžitok iným, to je model dlhodobo udržateľného biznisu.

Teoretická elektrotechnika: pilier elektrotechnického inžinierstva

22.1.2018
Teoretická elektrotechnika: pilier elektrotechnického inžinierstva

Cieľom príspevku je poukázať na významné postavenie teoretickej elektrotechniky v hierarchii vedného odboru elektrotechniky a na neoslabujúcu potrebu jej zachovania vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme zameranom na elektrotechnické študijné programy.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
ATP Journal - 25.rokov
Reklama

Technológie a trendy, ktoré budú určovať smer

Už sme si zvykli na to, že mnohé technológie vyvinuté pre oblasť spotrebnej elektroniky a telekomu sa nakoniec po menších či väčších...
Anton Gérer

Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí

Rád by som vás upozornil na dokument, ktorý uverejnila Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) s názvom Základné...
Nikolay Pankov

STN alebo viac slovenčiny

Pracovne sa pohybujem v prostredí, kde je nevyhnuté používať a dodržiavať technické normy. Všeobecná definícia normy hovorí, že norma je...
Vladimír Vránsky
Automatizácia procesov v obrábaní 2018
IFS World Conference 2018
MSV Nitra 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
Podujatia na deň 17.4.2018
Konferencia SAP pre sieťové odvetvia, Lisabon, Portugalsko

17.4.2018 - 19.4.2018

18 19 20 21 22
23 24 25
Podujatia na deň 25.4.2018
Bezpečnosť technických zariadení 2018, Vyhne

25.4.2018 - 26.4.2018

26
Podujatia na deň 26.4.2018
eWON Flexy 205 - zoznámte sa!, Liptovský Mikuláš

26.4.2018, 09:30

Bezpečnosť technických zariadení 2018, Vyhne

25.4.2018 - 26.4.2018

27 28 29
30  
RSS | iCal