Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Čistá práca v Emi

Dagmersellen, západná časť Zurichu, je sídlom jedného zo závodov spoločnosti Emi, ktorá patrí medzi najväčších švajčiarskych spracovateľov mlieka. Závod v Dagmersellene sa špecializuje na výrobu práškového mlieka a mozzarelly. V súlade s hlavným konceptom mliekarne, ktorý súvisí s udržateľnosťou výroby mliečnych výrobkov, sa podnik sústredí aj na efektívne využívanie a spotrebu energií v rámci procesov čistenia odpadových vôd.
Čistá práca v Emi

Obr.Trvalo udržateľná prevádzka čistenia odpadových vôd v závode na spracovanie mlieka spoločnosti Emmi v Dagmersellene

Vďaka optimálnej regulácii prevzdušňovacieho systému v sekvenčnom dávkovom reaktore (SBR) dokáže spracovateľ mlieka usporiť v rámci procesu predčistenia odpadovej vody až 40 – 50 % energie.

Kyslík ako súčasť biologických procesov čistenia

Aby dokázali baktérie v kale optimálne vykonávať svoju činnosť, treba zabezpečiť prísun minimálne 2 mg kyslíka na jeden liter odpadovej vody. Príliš veľa kyslíka spôsobí tvorbu peny, ktorej výskyt nie je žiaduci. Úroveň kyslíka by sa v ideálnom prípade mala pohybovať v rozmedzí 2 až 3,5 mg/l.

Úloha

Spoločnosť sa zaviazala minimalizovať dosah svojich výrobných aktivít na životné prostredie. Cieľom bolo:

  • trvalo udržateľné predčisťovanie odpadových vôd so znížením spotreby chemického okysličovania (COD) až o 95 %,
  • dosiahnutie výraznej úspory energií.

To znamenalo zníženie vysokých dávok COD 5 000 mg/l na úroveň približne 300 mg/l v internom cirkulačnom reaktore (ICR) a následne ďalšie zníženie na 15 mg/l v rámci SBR.

Riešenie

Systémy spoločnosti Endress+Hauser garantujú účinné čistiace procesy v SBR:

  • Digitálny optický snímač Oxymax COS61D zaručuje rýchle spojité meranie úrovne kyslíka v odpadovej vode.
  • Viackanálový vysielač Liquiline CM44 prenáša namerané hodnoty do miestnosti riadenia.

Výsledkom je, že proces čistenia sa vykonáva spoľahlivým spôsobom a cenovo nákladná dodávka kyslíka je obmedzená len na minimálny čas. Paralelné monitorovanie hodnoty pH pomocou snímačov Orbisint CPS11D chráni odpadové vody, aby v nich nedochádzalo ku kvaseniu. Vďaka tomu by sa znížila úroveň produkcie oxidu uhličitého.

„Prístroj Oxymat vyžaduje len minimálnu údržbu, je odolný a spoľahlivý – je to zariadenie najvyššej triedy,“ konštatuje Rolf Reichlin, operátor prevádzky čistenie odpadových vôd v závode Emi v Dagmersellene.

Prínosy pre zákazníka

  • úspora energie na úrovni 40 – 50 % pri procese čistenia odpadových vôd vďaka presnej regulácii čerpadiel kyslíka,
  • úspora nákladov pri všetkých súvisiacich procesoch,
  • koncept spoločnosti Emi o trvalej udržateľnosti je podporený dlhými servisnými intervalmi a vysokou úrovňou stability systému,
  • súčasné sledovanie viacerých bodov a parametrov merania vďaka použitiu viackanálových meracích prevodníkov,
  • kal z vyčistenej odpadovej vody bohatý na energiu možno využiť na výrobu bioplynu.

www.transcom.sk