Už je to rok, čo Kawasaki Heavy Industries, Ltd., oznámila uvedenie nového, veľmi tuhého, ultravysoko zaťažiteľného šesťosového robota MG10HL. Jeho maximálne zaťaženie je 1/1,5 tony, čo je najväčšie medzi robotmi Kawasaki. Dnes sme svedkami rastúcej potreby na prepravu ultraťažkého tovaru. To zahŕňa produkty s veľkými rozmermi, ako sú automobily, lode, koľajové vozidlá, lietadlá, odliatky, kované výrobky a iné druhy materiálov s hmotnosťou viac ako 1 t. V Kawasaki reagovali na túto potrebu vyvinutím robota MG10HL.