Koboty sa dajú rýchlo naprogramovať na nové úlohy pomocou skriptovacieho jazyka. Možno tiež využiť unikátnu možnosť intuitívneho „tréningu“ robota, keď operátor pohne ramenom, naznačí body, tzv. waypointy, ktoré si kobot zapamätá, a následne ich zopakuje. Robot je ovládaný pomocou dotykového displeja. Nespornou výhodou kobotov je nižšia cena v porovnaní s priemyselnými robotmi a tiež rýchlejšie odpisy a prístup k aplikačnému a programovaciemu know-how od výrobcov z celého sveta.

Koboty Universal Robots majú prevádzkovú presnosť pohybu ±0,03 mm, a to aj v nepretržitej prevádzke. Ich implementáciou do prevádzky možno výrazne zrýchliť pracovný cyklus a obmedziť plytvanie materiálom. S optickými systémami sa môžu koboty postarať aj o kontrolu kvality po dokončení výroby. Vďaka tomu sa významne redukuje výroba nekvalitných výrobkov.

Kolaboratívne roboty možno použiť v tzv. cleanroomoch aj pri výrobe nábytku, kde sa vyžaduje ochrana pred škodlivým prachom vznikajúcim pri spracovaní dreva a výparmi z lakovania. Koboty sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s ľuďmi bez potreby akéhokoľvek bezpečnostného oplotenia (po analýze rizík).

Koboty fungujú dobre v mnohých aplikáciách súvisiacich s výrobou v nábytkárskom a drevospracujúcom priemysle a môžu byť užitočné vo väčšine výrobných spoločností bez ohľadu na veľkosť prevádzky. Najčastejšie automatizujú procesy, ako je napríklad pick&place, leštenie, vstrekovanie, obsluha CNC, balenie a paletizácia, kontrola kvality, montáž, skrutkovanie, lepenie alebo lakovanie. Koboty možno ľahko a rýchlo nastaviť na novú sériovú výrobu alebo na vykonávanie iných úloh. Vďaka malej veľkosti môžu pracovať na malých pracovných staniciach alebo v stiesnených montážnych linkách. Kolaboratívne roboty tiež pomáhajú s plnením veľkých výrobných zákaziek, ktoré by spoločnosť nebola schopná s existujúcou pracovnou silou pokryť. Napríklad v procese lepenia zaručujú koboty stálu vysokú kvalitu a rovnomernú úroveň dávkovania, a to aj po niekoľkých rokoch prevádzky.

Príklady aplikácií

Kolaboratívne riešenie pomocou robota UR10 implementovala spoločnosť Etalex, výrobca regálových systémov. Kobot vo firme odoberá kusy z lisu pomocou prísavky a ukladá ich na kopu. Predtým sa táto činnosť vykonávala ručne spôsobom, ktorý predstavoval pre obsluhu lisu bezpečnostné riziko. Vďaka Universal Robots bolo teraz možné túto hrozbu eliminovať a operátor tak strávi iba hodinu denne kontrolou kvality práce robota. Robot pracuje 24 hodín denne a bez akýchkoľvek bezpečnostných zábran.

Franke, výrobca kuchynského vybavenia, sa zase rozhodol optimalizovať výrobu drezov s cieľom znížiť náklady a zlepšiť konkurencieschopnosť. Koboty UR5 pomáhajú Franke vyrobiť až 10 000 drezov ročne tým, že zaisťujú údržbu foriem na lisy. Tiež pomáhajú odstrániť prebytočné lepidlo a znižujú tak chybovosť pri lepení.

Viac informácií o využívaní kobotov v nábytkárstve môžete nájsť v e-booku .