Odborné vzdelávacie moduly sú vyvinuté za účasti zahraničných expertov, expertov Slovenskej technickej univerzity a odborníkov z praxe. Vzdelávanie zachytáva najnovšie trendy kľúčových kompetencií špecializovaných technických zručností a zvyšuje konkurencieschopnosť priemyselných podnikov. Vzdelávacie moduly je možné realizovať od apríla 2020 do decembra 2020. Školení pracovníci získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Členovia Národného centra robotiky majú na starosti Modul 3: Základy obsluhy priemyselných robotov (2 dni).

Viac informácii môžete nájsť na tejto stránke alebo napíšte e-mail na projekty@euvzdelavanie.sk