Veľtrh nebol doteraz nikdy zrušený, uskutočnil sa dokonca s menším časovým posunom i po 21. auguste 1968. „Museli sme ukončiť pretrvávajúcu neistotu okolo jeho konania. MSV je ďalšou obeťou vírusu medzi významnými európskymi veľtrhmi. Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som kedy musel urobiť,“ uviedol Jiří Kuliš, generálny riaditeľ Veletrhov Brno.

„Oznámené pravidlá pre konanie veľtrhov zo strany Ministerstva zdravotníctva sa nedajú na MSV aplikovať. Tieto pravidlá popierajú logistiku veľtrhu pri takom rozsahu, aký má MSV. Strojársky veľtrh by už nebol veľtrh,“ uviedol vedúci manažér veľtrhu Michalis Busios. Vystavovatelia MSV netrpezlivo čakali na hygienicko-bezpečnostné pravidlá. Od marca boli ohľadom jeho konania v neistote. Pretrvávajúca neistota, ďalší vývoj epidémie, nastavenie opatrení na veľtrhu, zdravie zamestnancov, riziko neúčasti obchodných partnerov z tuzemska, zo Slovenska a ďalších susedných krajín vrátane absencie mimoeurópskych účastníkov boli doteraz hlavnými obavami na strane vystavovateľov. „Vystavovatelia a návštevníci žiadne obmedzenia nechcú. Chcú si podávať ruky, komunikovať. Musia sa po veľtrhu voľne pohybovať. Nemôžu byť viazaní na jeden sektor pri obmedzenom počte tisíc osôb bez toho, aby sa mohli pohybovať voľne po výstavisku,“ upresňuje M. Busios námietky organizátora.

Podľa uskutočneného prieskumu medzi vystavovateľmi sa firmy obávajú zmarenia svojich investícií do veľtrhu v prípade nových obmedzení či zákazu konania zo strany štátu pred plánovaným konaním v októbri. Ďalšími dôvodmi, pre ktoré tradiční vystavovatelia účasť zatiaľ iba zvažovali alebo sa nakoniec rozhodli nezúčastniť, sú zlá firemná ekonomická situácia, zákaz účasti od zahraničných materských firiem z ekonomických alebo bezpečnostných dôvodov.

Prieskum medzi vystavovateľmi potvrdil obchodný a marketingový význam MSV. Vystavovatelia považujú účasť na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu za firemne dôležitú obchodnú prezentáciu, ktorá umožňuje veľmi efektívne osobné rokovania so súčasnými a novými obchodnými partnermi. Pre vystavovateľov je dôležitá reprezentatívna účasť celého odboru, významných firiem vrátane konkurenčných a medzinárodnosť akcie. Tieto atribúty úspešného veľtrhu by tohtoročný MSV za danej situácie nespĺňal.

Vystavovatelia oceňujú medzinárodný dosah veľtrhu a jeho exportný význam. Viac ako polovica vystavujúcich tuzemských firiem rokuje so zahraničnými partnermi. Účasť zahraničných návštevníkov zo susedných krajín zdôrazňujú ako významnú všetci zahraniční vystavovatelia. Práve obmedzenie globálneho cestovania, doteraz uzatvorené hranice EÚ pre mimoeurópske krajiny a riziko opätovného uzavretia hraníc znemožňujú realizáciu vysoko medzinárodnej akcie.

„Doteraz perfektne do sebe zapadajúce kolesá strojárskeho veľtrhu sa tento rok z dôvodu pandémie zadrhli. Zadrhla sa i ekonomika, čo je z prípravy veľtrhu evidentné. Ešte v marci signalizovali prihlášky účasti na MSV rekordný ročník. Dnes je všetko inak. Ekonomika je zavírená, na trhu chýba investičná nálada. Veľtrh by bol pre podporu ekonomiky potrebný, ale musíme manažérsky eliminovať potenciálne riziká naše i vystavovateľov vrátane rizika našej reputácie. Sme zodpovednou firmou, ktorá chce zachovať prestíž veľtrhu a dodrží stanovené hygienické pravidlá,“ zhrnul generálny riaditeľ Veletrhov Brno J. Kuliš.

62. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa uskutoční v termíne 13. – 17. september 2021.

www.bvv.cz/msv