Návštevníci veľtrhu nájdu odpovede na otázky o tom, ako témy z oblasti digitálna transformácia, človek a stroj či umelá inteligencia (UI) ovplyvnia výrobný svet zajtrajška. Falk Senger, generálny riaditeľ Messe München, zdôraznil, že „automatica sa týka spoločností zo všetkých odvetví priemyslu. Rozsah tém presahuje tradičnú výstavu. Sprievodný program poskytuje jedinečnú platformu pre dialóg, ako aj prístup k inováciám, vedomostiam a trendom s vysokým významom pre podnikanie“. Aby sa pokryl obrovský rozsah, obsadí automatica aj halu C6, ktorá sa bude od roku 2020 nazývať Pavilón budúcnosti robotiky.

Robotika a automatizácia budú vždy veľmi žiadané

Téma automatizácie hrá dôležitú úlohu v ekonomike ako celku. Patrick Schwarzkopf, generálny riaditeľ VDMA Robotics + Automation, vysvetlil: „Robotika a automatizácia sú kľúčové technológie zvyšujúce konkurencieschopnosť, kvalitu a udržateľnosť. Ak chcete čo najlepšie využiť inteligentnú automatizáciu a robotiku a spoznať všetky nové trendy, odpovede nájdete na veľtrhu automatica v Mníchove. Toto podujatie je v tejto oblasti lídrom.“

Kľúčoví hráči a noví vystavovatelia

Pokračujúca silná účasť vystavovateľov ukazuje, že dopyt po automatizačných riešeniach je väčší ako kedykoľvek predtým. Prítomnosť dôležitých kľúčových hráčov, najmä lídrov v oblasti robotiky, ako sú ABB, FANUC, KUKA a YASKAWA, potvrdzuje vedúce postavenie tohto veľtrhu. Prítomných je aj mnoho nových vystavovateľov vrátane spoločností Basler, Baumer, Hanwah, Nokia Solutions & Networks, Schaeffler Technologies a ZF Friedrichshafen. Dopyt je mimoriadne silný v oblasti spolupracujúcej mobilnej robotiky, ktorej je venovaný Pavilón budúcnosti robotiky C6. Šesť mesiacov pred začiatkom veľtrhu je nárast výstavnej plochy zo zahraničia už o 12 % vyšší v porovnaní s konečným výsledkom v roku 2018.

Vízia autonómnej výroby

Témy ako digitalizácia, rozsiahle údaje a umelá inteligencia poskytujú výrobným spoločnostiam obrovské príležitosti. Ako z nich vyťažiť čo najviac? Do akej miery môže byť továreň budúcnosti automatizovaná? Do akej miery sú kroky smerom k autonómnej výrobe možné a rozumné? Akú úlohu budú hrať ľudia v budúcnosti? Niet pochýb o tom, že dnešná realita je stále ďaleko od vízie autonómnej výroby. Vzhľadom na rýchle tempo technologického pokroku je však nevyhnutne potrebný otvorený dialóg o príležitostiach a perspektívach. Vyžaduje si to, aby sa autonómne dopravné systémy stali flexibilnejšími, stroje, ktoré dokážu čoraz samostatnejšie riešiť zložité úlohy, a softvér, ktorý bude ešte viac sieťovo prepojený a inteligentnejší. Veľtrh automatica, miesto stretnutí priekopníkov, vizionárov, podnikateľov a technologických odborníkov, poskytuje ideálnu platformu na profesionálnu výmenu a ďalší rozvoj kreatívnych nápadov pre výrobu budúcnosti.

Ďalšie rozširovanie: automatizácia a IT

Digitálna transformácia zahŕňa všetky oblasti hospodárstva a vyžaduje nové myslenie, nové aliancie, nové procesy a štruktúry. V rámci tematického celku IT2priemysel s cca 80 očakávanými vystavovateľmi, fórom IIoT a pavilónom inteligentnej údržby, predstaví automatica celé spektrum riešení od robotiky a automatizácie po informačné technológie a celú cestu ku cloudovým výpočtom a veľkým údajom.

Novinkou bude konferencia o priemyselnom internete vecí (IIoT)

S cieľom priblížiť svet výroby a IT pripravili organizátori veľtrhu spolu s vydavateľstvom Heise nový formát – konferenciu zameranú na IIoT. V rámci nej sa klasické témy, ktoré sú súčasťou veľtrhu automatica, prepoja s IT prednáškami a workshopmi. Cieľom je preklenúť priepasť medzi inžiniermi automatizácie a vývojármi softvéru, ako aj odborníkmi v oblasti IT. Ponuka je určená technickému publiku z oblasti IT a pozostáva z jedného konferenčného dňa a poldňového workshopu.

Rozšírená prezentácia technológie snímačov

Relevantné údaje tvoria základ technológií, ako sú rozsiahle údaje a umelá inteligencia. Senzory sa stávajú dôležitou súčasťou hodnotového reťazca a tým aj pre samotný veľtrh. Prvýkrát bude na veľtrhu prezentovaná The Sensor Show, komponentovo orientovaná výstava senzorov s prednáškami a sprievodným kongresom. Cieľom rozšírenia ponuky veľtrhu je zvýšiť zameranie na už zavedené senzory a testovacie a meracie technológie s cieľom skompletizovať hodnotový reťazec a pokryť oblasti pre nové cieľové skupiny návštevníkov. Známe spoločnosti ako BMW Group, Deloitte, Tesla, Hugo Boss, MTC Aero, Dell EMC, General Motors a TATA Technologies už potvrdili svoju účasť na The Sensor Show Congress a kooperačnom fóre The Sensor Show.

Znalosti zamerané na získanie prehľadu s vysokým obchodným významom

S odbornými fórami, medzinárodnými kongresmi, ukážkami a prípadovými štúdiami, tematickou výstavou zameranou na servisnú robotiku, ako aj praktickými formátmi, ako je plánované laboratórium pre umelú inteligenciu, poskytuje veľtrh znalosti a následne konkrétnu pridanú hodnotu pre návštevníkov a vystavovateľov. K trendovým témam, ako je digitálna transformácia, rozhranie človek a stroj či umelá inteligencia, sa budú vyjadrovať odborníci vo všetkých ich praktických scenároch, ktoré sa dajú využiť v priemysle.

Fórum veľtrhu automatica poskytuje cenný prenos know-how. Hlavnými témami prednášok budú práca 4.0, kolaboratívna robotika v praxi, mobilná robotika v logistike, umelá inteligencia vo výrobe a analytika dát.

Počas veľtrhu sa bude konať aj popredná svetová konferencia o robotike – Medzinárodné sympózium o robotike (ISR) 2020, a to v dňoch 17. a 18. júna. Viac ako 100 prednášok poskytne informácie o najmodernejších robotických technológiách.

Automatizácia pre nastupujúcu generáciu

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je hlavným problémom výrobných podnikov. Cieľom veľtrhu je prostredníctvom niekoľkých iniciatív upozorniť mladú generáciu na potenciál v automatizačnom priemysle. Medzi hlavné ťaháky budú na tohtoročnom veľtrhu patriť Start-up Arena, rozšírená súťaž Makeathon s až 250 účastníkmi, nový formát VDMA Robotics Challenge a ďalšie atraktívne ponuky pre študentov vysokých a stredných škôl. Prostredníctvom veľtrhu sa pre každého otvárajú nové možnosti! Mladí ľudia z rôznych vekových skupín budú mať na veľtrhu možnosť využiť zaujímavé príležitosti, všeličo vyskúšať a získať kontakty na profesionálny rozvoj.

https://automatica-munich.com