Cieľom stretnutia bolo stanoviť usmernenia pri výbere a hodnotení inteligentných zariadení, ktoré sa majú používať v systémoch považovaných za dôležité pre bezpečnosť elektrární. Bude to vôbec prvá správa o bezpečnosti z dielne MAAE, ktorá bude zverejnená koncom tohto roka.

Inteligentné zariadenia, ktoré sú vo všeobecnosti elektronickými zariadeniami pripojenými k iným zariadeniam alebo sieťam prostredníctvom rôznych komunikačných protokolov a môžu fungovať do určitej miery interaktívne a autonómne, sú možnými nástrojmi na modernizáciu technológií a vybavenia. Súčasťou riešenia môžu byť aj nástroje zahŕňajúce umelú inteligenciu. Jadrová energetika ako trh je sám osebe príliš malý na vývoj inteligentných zariadení prispôsobených špecificky elektrárňam. Preto si ich výber a nasadzovanie môže vyžadovať starostlivé zváženie, aby sa zaistilo bezpečné nasadenie v jadrových elektrárňach.

„Inteligentné zariadenia sa môžu používať v zariadeniach alebo systémoch na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrární, na zvýšenie bezpečnej prevádzky alebo zlepšenie rôznych funkcií. Ak však nebudú správne vybrané a kvalifikované, môžu potenciálne predstavovať nové nebezpečenstvá a zraniteľné miesta a môžu spôsobiť poruchy,“ uviedol Alexander Duchac, špecialista na jadrovú bezpečnosti MAAE. „Je to potenciálny problém pri prevádzkovaných aj nových jadrových reaktoroch.“

Pri príprave správy odborníci zvažujú najlepšie postupy z celého sveta, aby preukázali, že navrhované zariadenie je vhodné na použitie v jadrových elektrárňach. Členovia tímu, ktorý správu pripravuje, sa zhodli aj na tom, že pri regulačných orgánoch a prevádzkovateľoch vidno záujem inovovať a posunúť sa ďalej od prístupov, ktoré sa používali v minulosti.

„Musíme nájsť rovnováhu medzi technickou uskutočniteľnosťou a nákladmi na implementáciu kvalifikačných požiadaviek a dodatočným prínosom pre bezpečnosť a výkon, ktorý prinášajú,“ povedal Alexander Wigg, technik prevádzkových prístrojov a riadiacich systémov vo francúzskej spoločnosti EDF, ktorá bola účastníkom prípravného výboru. „Existuje priame spojenie medzi technickými a bezpečnostnými cieľmi stanovenými regulátormi a prevádzkovými nákladmi pri výbere a používaní inteligentných zariadení.“

Prax posudzovania bezpečnosti týchto zariadení na použitie v jadrovom priemysle v jednotlivých krajinách sa líši, preto treba dosiahnuť konsenzus o tom, čo predstavuje vysokú úroveň bezpečnosti. „Usmernenia MAEE v tejto veci sú pre nás dôležité, pretože vyvíjame náš regulačný rámec,“ povedala Ionita Madalina, poradkyňa pre jadrovú bezpečnosť v Národnej komisii pre kontrolu jadrových činností (CNCAN) v Rumunsku.

„Nové technológie môžu tiež priniesť nové výzvy,“ uviedol Greg Rzentkowski, riaditeľ pre bezpečnosť jadrových zariadení v MAAE. „Vylepšenia bezpečnosti sa opierajú o vyváženú kombináciu inovatívnych a overených technológií – našou úlohou je poskytovať pomoc.“

Zámerom správy MAAE je poskytnúť spoločný technický základ pre všetky krajiny. Na pripravovanej správe o bezpečnosti participuje 43 regulačných orgánov, prevádzkovateľov, návrhárov inteligentných zariadení a vývojárov ďalších medzinárodne uznávaných bezpečnostných noriem z 20 krajín. Bude obsahovať model, ako navrhovať, vyberať a hodnotiť možné inteligentné zariadenia na bezpečné používanie v systémoch jadrovej bezpečnosti vrátane prevádzkových prístrojov a riadenia, elektrických, strojárskych a iných oblastí.

Zdroj: Broussard, E.: Addressing Safety of Smart Devices for Use in Nuclear Power Plants. IAEA. [online]. Publikované 19. 3. 2020. Citované 20. 4. 2020. Dostupné na: https://www.iaea.org/newscenter/news/addressing-safety-of-smart-devices-for-use-in-nuclear-power-plants.

www.iaea.org