Edičný plán


ATP Journal č. 1 2 3
Uzávierka podkladov 18.12.2017 8.1.2018 8.2.2018
Odvetvia

Výroba elektrickej energie 1 – tepelné elektrárne, kogenerácia, paroplyn

Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd

Petrochemický a plynárenský priemysel

Elektrotechnický a polovodičový priemysel

OT a IT

Riadenie v energetike

 • ASR a MaR plynových a parných turbín, generátorov a kotlov, budiace systémy

Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia

Rozvody a úprava pary

 • Odvázdače kondenzátu, regulátory pary a teploty, výmenníky, armatúry

Systémy pre diaľkový prenos údajov

 • Telemetria, GSM/GPRS/4G

Revízie a elektorinštalácie 1

 • Skúšačky (napätie, test spojitosti, sledovanie fáz, ...)
  detektory (°C, tlak, vlhkosť, CO2, otáčky a datalogery

Prevádzkové meracie prístroje 1

 • Vysielače tlaku, tlakovej diferencie, spínače tlaku
 • Snímače výšky hladiny
 • Vlhkomery, snímače pH/redox

Údržba a diagnostika 1

 • Údržba a diagnostika prevádzkových meracích prístrojov
 • Asset Management
 • Manažment nádrží

 Analýza kvapalín, plynov, častíc

 • Analyzátory, chromatografy, spektrometre 

Riešenie pre Ex-prostredia

 Pohony

 • Systémy pre riadenie pohonov
 • Frekvenčné meniče, Softštartéry
 • Servopohony

Priemyselná komunikácia, komunikačné prevodníky

 • Priemyselný ethernet, smerovače, opakovače
 • Prevodníky signálov, sledovania kvality siete

Robotika 1

 • SCARA, kartézske a jednoosé roboty

Energetický manažment

 • HW/SW/služby pre riadenie a optimalizáciu
  spotreby energetických médií (elektrina, plyn, voda, para, stlačený vzduch)
Priemysel4.0

Zabudované (embedded) technológie – zabudovaná elektronika, komunikácia, výpočty mikropočítače, M2M, IIoT, LoRa, Sigfox...

Mobilné technológie v priemysle

Údržba 4.0 – výpočty zostávajúcej životnosti, automatická diagnostika, vzdialená diagnostika

Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

3D tlač

Aditívna výroba

Kusová výroba

Speciálne vydania
a distribúcia na podujatí
ARTEP NEWMATEC, Fórum praktickej údržby, Trenčiansky robotický deň AMPER (ČR), Konferencia elektrotechnikov SR

 

ATP Journal č. 4 5 6
Uzávierka podkladov 8.3.2018 6.4.2018 4.5.2018
Odvetvia

Tlačiarenský a baliarenský priemysel, obalový priemysel

Doprava a logistika

Strojársky priemysel 1 - Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

Gumárenský priemysel

Výroba elektrickej energie 2 – jadrové elektrárne, vodné a fotovoltické elektrárne (> 1MW)

OT a IT

Rozhranie človek-stroj (HMI)
- Panelové PC, operátorské panely, displeje

Bezpečnosť strojov a zariadení

 • Koncové spínače, dverové spínače, svetelné závory, skenery, rohože, tlačidlá núdzového vypnutia
 • Bezpečnostné riadiace jednotky a relé

Lineárne technológie

 • Lineárne vedenia a polohovacie systémy
 • Lineárne motory, aktuátory

Snímače 1

 • Indukčné, optoelektronické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače

Doprava a logistika

 • Automatizácia a riadenie pre cestnú a koľajovú dopravu
 • HW/SW/služby pre logistiku a skladové hospodárstvo

Robotika 2

 • Robotika – zváranie, delenie, lakovanie, obsluha strojov
 • SW a HW pre programovanie robotov a vizualizáciu robotizovaných pracovísk

Priemyselné PC

 • Priemyselné PC, priemyselné notebooky

 Manažment výrobných postupov

 • RFID, Pick-to-light

 Pneumatika v automatizácii

 • Pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy, polohovacie systémy           

ASR a MaR riešenia pre jadrové elektrárne

Bezpečnostné systémy pre elektrárne

 • Safety Integrated Systemsm (SIS)
 • Regulátory a ochrany turbín pre vodné elektrárne

Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV

Spínacia, istiaca a inštalačná technika

 • Spínacie a signalizačné prístroje,
  časové spínače

Ochrana MaR proti prepätiu

 • Ističe, chrániče, prepäťové ochrany

Revízie a elektorinštalácie 2

 • Revízne prístroje pre kontrolu izolácie, uzemnenia, testery strojov a ručného náradia
Priemysel4.0

Produkt ako služba (PaaS)
Výrobné IT ako služba
Výroba ako služba (MaaS)
Spolupracujúca výroba

Inteligentné dodávateľské reťazce

PLM Systémy

SW pre simuláciu a vizualizáciu výroby

3D priestorové skenery

Priemyselné cloudové zariadenia a služby

SW platformy pre zber, spracovanie a prenos údajov zo zariadení/výroby do cloud systémov

Komunikačné rozhrania - zariadenia do clou a naopak

Speciálne vydania
a distribúcia na podujatí

Bezpečnosť technických zariadení
Energetický manažment

MSV a ELO SYS, Nitra
Národné fórum údržby
Energetika, Ekonómia, Ekológia
Digitálny podnik

ELTECH SK

 

ATP Journal č. 7 8 9
Uzávierka podkladov 4.6.2018 4.7.2018 6.8.2018
Odvetvia

Papierenský a drevársky priemysel a spracovanie celulózy

Nábytkársky priemysel 

Chemický a plastikársky priemysel

 

Strojársky priemysel 2 - Výrobcovia strojov a zariadení, OEM

 

 OT a IT

Riadiace systémy

 • DCS, PLC, PAC
 • SoftPLC

Regulátory

 • Jednoslučkové a viacslučkové regulátory

Priemyselná kalibrácia

 • Multifunkčné kalibrátory
 • Slučkové kalibrátory, meranie a generovanie prúdu

Napájacie zdroje a UPS

 • AC-DC,DC-AC zdroje a trnasformátory
 • UPS, energocentrály

Prípojnícové a káblove systémy

 • Káble a vodiče pre priemysel
 • Káblové a prepojovacie žľaby

Priemyselné armatúry, čerpadlá

 • Ventily - poistné, uzatváracie, regulačné, spätné
 • Klapky - uzatváracie a regulačné
 • Pohony akčných členov - pneumatické a elektrické
 • Čerpadlá – odstredivé, zubové, membránové

Údržba a diagnostika 2

 • Vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termovízia

 Prepojovacie systémy

 • V/V systémy
 • Konektory a svorkovnice
 • Ranžírovanie

SW pre projektovanie - ELCAD/CAE/CAx

Výroba automatizovaných liniek, jednoúčelových strojov 

Komplexné automatizačné vývojové platformy

Robotika 3

 • Robotika – balenie, paletizácia, manipulácia

Systémy pre riadenie strojov CNC/DNC

Riadenie pohybu

 • Systémy riadenia pohybu v reálnom čase
 • Polohovacie systémy

Inšpekčné a kontrolné systémy

Snímanie a spracovanie obrazu

 • Snímače tvaru, farby, polohy
 • Kamerové systémy 
Priemysel 4.0

Kybernetická bezpečnosť v priemysle, bezpečnosť pred produktovým pirátstvom

Umelá inteligencia pre priemysel

Virtuálna a rozšírená realita

Spolupracujúca robotika a pokročilé koncové manipulátory robotov

Drony pre priemyselné použitie

Speciálne vydania
a distribúcia na podujatí

MSV Brno (ČR)
ELKON

 

ATP Journal č. 10 11 12
Uzávierka podkladov 6.9. 2018 8.10.2018 6.11.2018
Odvetvia

Prenos a distribúcia elektrickej energie

Potravinársky, nápojový
a farmaceutický priemysel

Ťažobný a cementárenský priemysel

Stavebný priemysel

Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

 OT a IT

Inteligentné siete (Smart Grid)

Spoľahlivosť dodávky energie

 • Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice
 • Systémy HDO
 • Komunikačné systémy pre rozvodne

Kvalita elektrickej energie

 • Záznamníky a analyzátory kvality elektrickej siete a energie

Rozvádzače a rozvodnice

Revízie a elektroinštalácie 3

 • Meranie elektrických inštalácií - U, f, polarita, izolačný odpor, testovanie prúdových chráničov

Výrobné informačné systémy

 • MES/MOM
 • SCADA

Prevádzkové meracie prístroje 2

 • Prietokomery - Coriolis, magnetické, vírivé, ultrazvukové
 • Snímače, prevodníky teploty

Dávkové systémy (batch)

 • Dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá

 

Motory, prevodovky

 • Energeticky účinné motory
 • NN a VN asynchrónne motory
 • Servomotory a servopohony
 • Synchrónne motory a generátory
 • Prevodovkové motory, krokové motory

Ochrana motorov

Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo

 • Manipulátory, pásové, valčekové dopravníky a príslušenstvo

Váhové systémy a tenzometria

 • Priemyselné váhy, pásové váhy
 • Tenzometrické systémy a snímače

Snímače 2

 • Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy
Priemysel 4.0

Digitálne dvojča

Inteligentné výrobné informačné systémy

MES/MOM 4.0

 Vzdelávanie, nové pracovné pozície

Speciálne vydania
a distribúcia na podujatí

ENERGOFÓRUM
Výrobný manažment
Konferencia Projektanti

 

Informácie a objednávky:
mediamarketing@hmh.sk
Tel.: +421 2 32 332 181-3

 

 

Žiadne články v tomto zozname.

Ruku na srdce

s našimi tínedžermi pravidelne riešim otázku maximálne prípustného času, ktorý majú vyhradený na použitie mobilných telefónov na niečo iné,...
Anton Gérer

Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?

Vzdelanie rozvíja duševné schopnosti človeka neustálym poznávaním a štúdiom. Akékoľvek vzdelávanie človeka však ešte neznamená, že bude...
Peter Ratkoš

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (4)

Demokracia v súčasnosti má síce podobu slobody, umožňuje nám prakticky voľne cestovať po svete, ale náš súčasný prístup k pracovným...
Ján Meravý
TRENDUSTRY 2018
NEWMATEC 2018
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
Podujatia na deň 25.1.2018
15. Zákaznícky deň spoločnosti ZAT, Příbram

25.1.2018

26 27 28
29 30 31  
RSS | iCal

Videá