Komerčná reportáž

Nemáte čas písať články? My ich napíšeme za vás. Komerčná reportáž obsahuje návštevu výrobného podniku, v ktorom sa nachádza vaše produktové riešenie, kompletnú fotodokumentáciu a profesionálne odborné spracovanie našimi redaktormi. Cena je vrátane publikovania v tlačenom vydaní (rozsah dve normostrany) a na internetových stránkach (rozsah 15 000 znakov). Reportáž nemusíte vôbec využiť v našich publikáciách, môžete ju použiť na vlastné marketingové účely.

Komerčné interview

Rozhovor so zástupcom spoločnosti vo vašej réžii realizovaný našim redaktorom, vrátane profesionálnych fotografií. Rozsah v tlačenom časopise je jedna normostrana a 10 000 znakov na internetových stránkach. Môžete sa rozhodnúť, či publikujete interview u nás alebo ho použijete na iné účely.

Exkluzívne podujatie

Spojili sme najobľúbenejšie služby minulého roku do jednej – directmail, umiestnenie do kalendára a krátku správu (Internet a Print). Pripravili sme pre vás komplexný balík pre maximálnu podporu vášho podujatia, školenia alebo stánku na veľtrhu.

Exkluzívna krátka správa

Krátka správa, ktorá sa súčasne zobrazuje aj v tlačenom vydaní časopisu aj na internetových stránkach. Na internetových stránkach môžete pridať multimediálny objekt a hypertextový odkaz. Najlepší pomer cena/výkon.

Krátka internetová správa

Klasická reklamná správa, tzv. „News“ v multimediálnom šate sa umiestňuje na úvodné stránky do rubriky Krátke správy a môže dosahovať dĺžku textu 3 000 znakov. Prílohou krátkej správy môže byť jedna multimediálna príloha (video, audio, dokument) a jeden hypertextový odkaz.

Internetová správa

Ak potrebujete na informácie o vašich produktoch, riešeniach informovať čitateľov vo väčšom rozsahu môžete použiť reklamnú správu s dĺžkou až 10 000 znakov. Vhodné riešenie pre dlhšie produktové správy a praktické riešenia. Ku článku sa dajú priložiť tri multimediálne prílohy a 10 hypertextových odkazov.

Internetový článok

Rozsiahle články predostriete čitateľom pomocou reklamného článku, ktorého text dosahuje až 15 000 znakov, čo v tlačenom časopise zodpovedá takmer 3 stranám. Priestor na katalógové listy, videá a iné dokumenty máte vyhradený veľkoryso – 5 multimediálnych príloh a 15 hypertextových odkazov.

Vlastný názor

Najčítanejšou rubrikou na hlavnej stránke ATP Journal je „Vlastný názor“, kde sa pravidelne vyjadrujú odborníci a špecialisti z oblasti automatizácie. Lukratívne miesto osloví čitateľov instantne. Počas celého roka máte k dispozícii neskutočných 36 príspevkov – čiže 3 príspevky mesačne. Vyjadrite svoj názor alebo predstavte realizácie projektov pomocou vašich produktov. Dĺžka jedného príspevku nie je obmedzená.

Dotazník

Vysoko efektívna forma na získanie názorov priamo od čitateľov časopisov. Vopred zadefinujete iba čo chcete od čitateľov vedieť a my sa postaráme o zvyšok. Pripravíme dizajn dotazníkov, obsah, propagáciu, zabezpečíme rozposielanie. Dotazníky vyhodnotíme a zašleme vám report. Ideálne na získavanie priamych informácií od odborníkov z praxe.

Directmail

Jeden z najpopulárnejších produktov minulého roku. Jednoduchá a priama prezentácia prostredníctvom emailu odosielaného na viac než 1100 aktívnych odborníkov z vašej oblasti. Ideálny nástroj na propagáciu workshopov, konferencií alebo uvádzania nových produktov na trh. Directmail musí byť v šablóne vydavateľstva a môže obsahovať jednu prílohu. Odporúčame však pripraviť directmail bez prílohy, radšej s odkazom na stiahnutie.

 

Cenník reklamných služieb na www.atpjournal.sk

Produkt Cena  ( v EUR bez DPH)
M E D I A M I X
komernčá reportáž 665 €
komerčné interview 440 €
exkluzívne podujatie 300 €
exkluzívna krátka správa 100 €
I N T E R N E T
krátka internetová správa 80 €
internetová správa 330 €
internetový článok 480 €
vlastný názor 1500 €
dotazník 450 €
directmail 230 €
square banner (300 x 300 px) 440 € / mesiac
leaderboard (728 x 90 px) 330 € / mesiac
rectangle banner (667 x 83 px) 275 € / mesiac
top banner (165 x 165 px) 135 € / mesiac
logo+link (189 x 94 px, 250 znakov) 110 € / mesiac

V prípade vášho záujmu o reklamné služby na stránke www.atpjournal.sk nás kontaktujte na mediamarketing@hmh.sk alebo tel. 02/32 332 182 .