Podujatia na deň 21.9.2022


Aktuálne kybernetické hrozby, ako sa na ne pripraviť, Bratislava + online

21.9.2022, 09:00 - 21.9.2022, 15:00 | Publikované 25.7.2022
Aktuálne kybernetické hrozby, ako sa na ne pripraviť, Bratislava + online

Digitálny svet vystavuje organizácie všetkých veľkosti novým výzvam a aj značným rizikám. Konferencia, z radu pravidelných podujatí eFocus, má ambíciu nachádzať odpovede na viaceré aktuálne otázky. Jednou z nich je eliminácia kybernetických bezpečnostných rizík v kontexte legislatívnych a normatívnych požiadaviek.

FÓRUM KVALITY 2022, Žilina

20.9.2022 - 21.9.2022 | Publikované 22.7.2022
FÓRUM KVALITY 2022, Žilina

Motto 4.ročníka konferenice: "Kvalitné procesy, kvalitné produkty, kvalitní ľudia." Inšpirácie, kontakty, trendy z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.