FÓRUM KVALITY 2022, Žilina

20.9.2022 - 21.9.2022 | Hotel Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina
Motto 4.ročníka konferenice: "Kvalitné procesy, kvalitné produkty, kvalitní ľudia." Inšpirácie, kontakty, trendy z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.
FÓRUM KVALITY 2022, Žilina


Rečníci konferencie:

  • Miroslav Tománek, Obchodný riaditeľ, Bartech Slovakia
  • Jana Chynoradská, Riaditeľka, Harmony Academy
  • Juraj Šeleng, Špecialista pre zlepšovacie projekty kvality, MTA Slovakia
  • Juraj Vagovský, Product Sales Manager X-ray/CT, Carl Zeiss Slovakia 
  • Vladimír Kokarda, Sales representative, Carl Zeiss Slovakia
  • Ján Košturiak, Líder v oblasti inovácií, poradca, kouč a spoluzakladateľ IPA Slovakia, IPA Slovakia
  • Martina Jankolová, Lektorka, koučka, IPA Slovakia
  • Mária Chrástová, Koordinátor zlepšovania, LEONI Wiring Systems Slovakia
  • Lucia Očovská, CI Coordinator, Cloetta Slovakia

Moderátor Fóra kvality

  • Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.


Program konferencie

REGISTRÁCIA

www.forumkvality.sk
www.ipaslovakia.sk