Prietokomery - Coriolis

Obsah: Správny výber technológie merania prietoku, Hmotnostné prietokomery, Prevádzkové charakteristiky Coriolisových prietokomerov, Špecifiká Coriolisových prietokomerov pre niektoré typy procesov a aplikácií, Výhody a nevýhody Coriolisových prietokomerov, Normy a nariadenia vzťahujúce sa na používanie Coriolisových prietokomerov, Trendy a očakávané zlepšenia Coriolisových prietokomerov, Vybrané riešenia niektorých výrobcov, Prieskum slovenského trhu v oblasti Coriolisových prietokomerov, Zoznam Coriolisových prietokomerov, ktoré boli schválené ako určené meradlá v Slovenskej republike, Zoznam firiem, Tabuľkový prehľad Coriolisových prietokomerov.

HMI

Obsah: Rozhranie človek - stroj, 6 faktorov, ktoré ovplyvňujú výber správneho HMI rozhrania, Výber správneho dodávateľa pre HMI, Ergonomická stránka HMI, Aktuálne normy, normalizačné aktivity, Vybrané riešenia niektorých výrobcov v oblasti HMI, Súčasný stav a aktuálne trendy HMI, Očakávania koncových používateľov HMI, Prieskum slovenského trhu, Zoznam firiem, Tabuľkový prehľad operátorských panelov.

Prevádzkové prístroje a bezdrôtové technológie na úrovni prevádzky

Obsah: Hodnotenie existujúcich priemyselných bezdrôtových komunikačných technológií, Rôzne typy topológií priemyselných bezdrôtových sietí, Kritéria a metódy voľby prostriedkov pre priemyselnú bezdrôtovú komunikáciu, Kritéria výberu dodávateľa priemyselných bezdrôtových technológií, Voľba úrovne bezpečnosti bezdrôtovej LAN (WLAN siete, Wi-Fi-n nové možnosti priemyselnej bezdrôtovej komunikácie, Normy a normotvorné aktivity, Vybrané riešenia niektorých výrobcov v oblasti priemyselných bezdrôtových komunikačných technológií, Prieskum slovenského trhu v oblasti prevádzkových prístrojov a bezdrôtových technológií na úrovni prevádzky, Zoznam firiem.

Pohony - Frekvenčné meniče

Obsah: Mechatronický systém, Interakcia motora s pracovným mechanizmom, Polovodičové meniče pre jednosmerné motory, Energeticky optimálne riadenie striedavých motorov, Vplyv vo vysokofrekvenčnej oblasti, Všeobecné odporúčania pre dimenzovanie motora a frekvenčného motora, Normy a platné legislatívne predpisy súvisiace s prevádzkou frekvenčných meničov, Vybrané riešenia niektoré výrobcov pohonov, Technika pohonov - nové trendy, Prieskum slovenského trhu v oblasti frekvenčných meničov, Zoznam firiem, Tabuľkový prehľad - frekvenčné meniče.