Prevádzkové prístroje - vysielače tlaku

Obsah: Snímače a vysielače tlaku a tlakovej diferencie, Prístroje na meranie tlaku, Typy snímačov tlaku, Výber vhodného snímača/vysielača tlaku a výšky hladiny, Zabudovanie prevádzkových vysielačov tlaku do technológie, Jednotné metódy skúšok priemyselných vysielačov, kalibrácia prevádzkových vysielačov tlaku, Vybrané riešenia niektorých výrobcov vysielačov tlaku, Prieskum slovenského trhu v oblasti vysielačov tlaku, Zoznam firiem

SCADA/HMI

Obsah: Definície SCADA systémov podľa IEC, Základné charakteristiky a štruktúra SCADA systémov, Riešenia SCADA systému pre veľké počty údajov, Podstatné otázky pre dodávateľa SCADA systému, Bezdrôtové SCADA systémy, Ako zlepšiť kybernetickú bezpečnosť SCADA siete , Vybrané riešenia niektorých výrobcov SCADA SW, Trendy a budúcnosť SCADA systémov, Prieskum slovenského trhu v oblasti frekvenčných meničov, Zoznam firiem, Tabuľkový prehľad – SCADA SW