Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Slovenská ekonomika zažíva v súčasnosti konjunktúru, miera nezamestnanosti sa prvý raz od roku 2008 dostala pod hranicu 8%. Pociťujú to mnohé priemyselné podniky všetkých veľkostí, pre ktoré je zohnať kvalifikovanú aj nekvalifikovanú pracovnú silu čoraz ťažšie a sú nútené obzerať sa po náhradných riešeniach. Tie prináša robotika, ktorá dokáže mnohé ľudské činnosti nielenže rovnocenne zastúpiť, ale v kvalite práce ich aj výrazne prevýšiť.
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Táto príručka si kladie cieľ poskytnúť praktický návod k tomu, ako postupovať, ak sa zamýšľate nad inštaláciou robotického pracoviska a nemáte presnú predstavu, ako na to. Okrem iného sa v nej dočítate, kedy sa oplatí zamýšľať nad robotikou, ako taký projekt zavádzania robotiky v praxi vyzerá a ako sa robotické pracovisko navrhuje. V príručke tiež nájdete popis niekoľkých reálnych projektov z priemyslu a akú pridanú hodnotu robotika jednotlivým podnikom priniesla.


Ukážka publikácie Sprievodca robotikou


Obsah príručky

 1. Úvod
 2. Prehľad základných typov robotov a aplikácií nasadenia
 3. Kedy sa robotika oplatí
 4. Návrh a optimalizácia robotického pracoviska
 5. Praktický projekt zavádzania robotiky
 6. Posúdenie a vyhodnotenie rizika
 7. Normy
 8. Kolaboratívna robotika
 9. Financovanie inovačných projektov so zameraním na robotizáciu
 10. Prípadové štúdie z praxe
 11. Resumé

Chcem si objednať elektornickú publikáciu "Praktický sprievodca priemyselnou robotikou (nielen) pre malé a stredné podniky.


Cena príručky: 70,00 EUR bez DPH

Postup objednania: Kontaktuje nás emailom, telefonicky alebo cez webový formulár, následne Vám zašleme na podpis náš objednávkový formulár. Na základe podpísanej objednávky vystavíme zálohovú faktúru. Po úhrade zálohovej faktúry doručíme na emailovú adresu elektronickú publikáciu: Praktický sprievodca priemyselnou robotikou (nielen) pre malé a stredné podniky.

Objednávky: Sprievodcu môžete objednať telefonicky - 02/32 33 21 81, emailom - vydavatelstvo@hmh.sk alebo prostredníctvom webového formulára