Najnovšia verzia DCS PlantPAx® prepája pracovníkov inteligentnejším rozhraním

Najnovšia verzia distribuovaného riadiaceho systému (DCS) PlatnPAx od Rockwell Automation umožňuje priemyselným výrobným podnikom vytvárať inteligentnejšie, lepšie chránené prevádzky pracujúce s vyššou produktivitou. K funkciám nového DCS systému patrí intuitívnejšia štruktúra a možnosť zobrazenia kontextových informácií o celom vybavení závodu. Tieto vylepšenia pomáhajú s digitálnou transformáciou výrobných prevádzok – prispievajú k vytvoreniu prepojeného podniku s kratšími časmi uvedenia produktov na trh a nižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo.
Najnovšia verzia DCS PlantPAx® prepája pracovníkov inteligentnejším rozhraním

„DCS systém PlantPAx už dlhšiu dobu zabezpečuje prostredníctvom škálovateľnej automatizačnej technológie a otvorených komunikačných štandardov prepojenie celého podniku,“ konštatuje Kris Dornan, manažér rozvoja obchodu pre systém PlantPAx zo spoločnosti Rockwell Automation. „Rockwell Automation teraz pridáva ďalšie funkcie, vďaka ktorým môže riadenie prevádzok v rámci celého výrobného závodu poskytovať vyššiu pridanú hodnotu.“

Inteligentnejší systém

Uvedená verzia systému s pomocou podporných technológií sprístupňuje DCS systém malým a stredným podnikom. Vďaka konsolidácii serverov do jedného počítača môžu aj menšie aplikácie implementovať kompletnú sadu funkcií moderného systému DCS. Toto zjednodušenie, ktoré možno využiť tak vo virtuálnych, ako aj fyzických počítačoch, skracuje čas potrebný na technické úkony, znižuje počet licencií a zmenšuje priestorovú náročnosť systému až o 75%.

Moderný DCS systém je tiež vybavený rozšírenou knižnicou, ktorá podporuje zariadenia na ochranu elektrickej siete a využíva štandard EtherNet/IP a IEC 61850. Prepojenie elektroinštalačných funkcií s riadením prispieva k rozšíreniu prepojenia celého závodu a tým aj k zlepšeniu riadenia. Nová ponuka štandardných ovládacích panelov navyše uľahčuje implementáciu a znižuje riziká pri uvádzaní tohto systému do prevádzky.

Vyššia produktivita

Systém obsahuje rozšírenú knižnicu objektov procesov, ktoré zlepšujú interakciu človeka s procesmi, vrátane spracovania alarmov a neobvyklých udalostí. Zjednodušený vzhľad obrazoviek ponúka intuitívnejšie používateľské prostredie, ktoré uľahčuje zaškolenie a podporu. Knižnica obsahuje aj šablóny pre sledovanie udalostí, ktoré optimalizujú zobrazenie informácií o udalostiach v reálnom čase alebo historické údaje.

Lepšia ochrana

Systém DCS PlantPAx teraz umožňuje používateľom definovať prístupové práva podľa pracovného zaradenia aj podľa oblastí, čo prináša novú úroveň zabezpečenia prostredníctvom overovania a prístupových práv. Táto verzia systému tiež rozširuje možnosti komunikácie pomocou vzdialených V/V a rozširuje hodnotu konvergovaných architektúr pre celý závod. Viacvrstvový bezpečnostný model „hĺbkovej ochrany“ pomáha znižovať riziká útoku zvnútra aj zvonku podniku. Komplexný prístup týkajúci sa detekcie narušenia a škodlivého obsahu prostredníctvom riadenia prístupu k aplikáciám zaručuje vysokú mieru bezpečnosti technológií a celej prevádzky.

„Najnovšia verzia nášho DCS systému PlantPAx ponúka funkcie vychádzajúce z cenných pripomienok používateľov prevádzkových aplikácií a opiera sa o odborové štandardy a normy. Vzniká tak inte­ligentnejší, intuitívnejší a lepšie chránený systém pre široké spektrum výrobného priemyslu,“ hovorí Jim Winter, riaditeľ globálnej divízie procesov v spoločnosti Rockwell Automation. „Tieto inovácie pomáhajú firmám využívať moderný systém DCS pre ľahšie zvyšovanie ziskov prostredníctvom prepojenia celého závodu a vytvorenia prepojeného podniku.“