Ako jednoducho a rýchlo zobraziť výšku hladiny alebo úroveň procesu?

Túto otázku si kládlo mnoho prevádzkovateľov nádrží či zásobníkov a dnes im prinášame riešenie. S novým displejom LED-bargraf ITP15 rozširuje spoločnosť VENIO, s. r. o. sortiment displejov s rýchlou montážou do kruhového otvoru s priemerom 22,5 mm pre štandardné signálne svetlá a tlačidlá na lokálnych ovládacích skrinkách alebo spoločných paneloch. Toto zariadenie zobrazuje analógový vstupný signál ako 10 LED segmentov rozsvecovaných od 0 do 10, vďaka čomu možno rýchlo rozpoznať stav hladiny, úroveň procesu alebo prekročené limitné úrovne.
Ako jednoducho a rýchlo zobraziť výšku hladiny alebo úroveň procesu?

Procesný bargraf displej ITP15 pracuje so vstupným napäťovým lineárnym signálom 0(2) – 10 V alebo s prúdovým signálom 0(4) – 20 mA. Vstupný signál je voľne škálovateľný. Montážna časť ukazovateľa má valcovitý tvar, takže prístroj sa dá namontovať vertikálne alebo horizontálne. Vďaka diagonálnemu značeniu stupnice sa dajú hodnoty ľahko prečítať v oboch montážnych polohách. Tranzistorový výstup NPN umožňuje ovládať nízkonapäťové relé ovládacím napätím až do 42 V DC/200 mA.

Všestranný konfigurovateľný displej s dvojfarebnými LED diódami

ITP15 ponúka niekoľko možností konfigurácie. Všetky segmenty LED displeja sa môžu rozsvietiť zelenou alebo červenou farbou v závislosti od hodnoty vstupného signálu. Možno tiež nastaviť limity alarmov a LED segmenty môžu blikať s dvomi rôznymi frekvenciami. Vďaka tomu sa môže priblíženie a prekročenie limitnej hodnoty zobrazovať odlišne. Výstup NPN možno zapnúť alebo vypnúť podľa nastavených limitov alarmov. Prístroj sa nastavuje pomocou troch funkčných tlačidiel na zadnej strane. Rovnako ako kompaktné procesné displeje radu ITP od akYtec, aj grafický displej ITP15 je navrhnutý pre teplotu okolia od –40 do + 60 °C s krytím IP65.

ITP15 je určený na monitorovanie priemyselných procesov merania a riadenia hladiny, tlaku, teploty, vlhkosti a pod. Displej možno využiť v akomkoľvek priemyselnom odvetví, ako je napríklad výroba potravín, príprava a spracovanie pitnej a úžitkovej vody, likvidácia odpadu, konštrukcia strojov a zariadení, energetika, poľnohospodárstvo či lesníctvo. Spoločnosť VENIO, s. r. o., tak dopĺňa širokú škálu procesných displejov s montážou do kruhového otvoru s priemerom 22,5 mm.