Automatizácia výroby rozvádzačov je v súčasnosti zrejme najvýznamnejším prínosom pre zákazníkov firmy Rittal, ktorý sa môže pretaviť do podstatného zvýšenia produktivity a efektívnosti. Pritom jednou z najprácnejších operácií zapájania rozvádzača je príprava vodičov. Preto automatizácia tohto kroku prináša veľmi významný pokrok v produktívnosti. Wire Terminal je plne automatický stroj, ktorý podľa súboru z Eplan Pro Panelu pripraví vodiče všetkých druhov podľa farby, prierezu a dĺžky vrátane dutiniek a značenia. Najnovšia verzia bola prezentovaná na výstave SPS v Norimbergu. Spracuje až 36 druhov vodičov s prierezmi 0,5 až 2,5 mm2 a označí ich.

www.rittal.sk