Siemens novinky v Tatrách

Spoločnosť Siemens v duchu tradície posledných rokov zorganizovala tretí májový týždeň pre svojich zákazníkov a záujemcov o najnovšie produkty z oblasti automatizačnej techniky ďalší ročník technicko-konzultačnej akcie vo Vysokých Tatrách.
Siemens novinky v Tatrách

Pravdepodobne najviac noviniek očakávalo zákazníkov na stánku riadiacich systémov. Najväčšou novinkou, ktorá zaujala väčšinu zákazníkov, bolo vývojové prostredie TIA Portal, ktoré aktuálnym servis packom č.1 k verzii 14 úplne podporuje inštaláciu pod operačným systémov MS Windows 10. Z hardvérových noviniek pútali najviac pozornosti nová procesorová jednotka SIMATIC S7-1515TF a nové možnosti meničov. SIMATIC S7-1515TF je CPU, ktorá v sebe integruje možnosť riešiť úlohy z oblasti riadenia pohonov spolu s bezpečnosťou prevádzky daného zariadenia. Zákazník, či už konštruktér alebo používateľ tak má v jednom kompaktnom systéme realizovaný celý projekt. U základného radu meničov SINAMICS V20 zaujala možnosť bezdrôtového prístupu pomocou Smart Acsess modulu k nastavovaniu ich parametrov.

Samotnú akciu podľa vyjadrenia zástupcov spoločnosti navštívilo viac ako 500 zákazníkov, medzi ktorými dominovali technici, ktorých sa predstavené novinky najviac dotýkajú v praxi a v nadnesenom slova zmysle im zjednodušujú život. Podujatie navštívili aj zástupcovia z radov manažmentu, ktorých zaujímali otázky okolo možného znižovania nákladov za riešenie a taktiež odchádzali spokojní s obdržanými informáciami.