STN EN IEC 61400-50-3/Oprava AC: 2024-02 (33 3136) Veterné elektrárne. Časť 50-3: Použitie lidarov pripevnených na gondole na meranie vetra.*)

STN EN 50388-1: 2024-02 (34 1530) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie a koľajové vozidlá. Technické kritériá na koordináciu elektrických trakčných napájacích systémov a koľajových vozidiel na dosiahnutie interoperability. Časť 1: Všeobecne.

STN EN IEC 63251: 2024-02 (34 6513) Skúšobná metóda pre mechanické vlastnosti flexibilných dosiek s optoelektrickými obvodmi pri tepelnom namáhaní.*)

STN EN 50716: 2024-02 (34 2680) Dráhové aplikácie. Požiadavky na vývoj softvéru.*)

STN EN IEC 62153-4-16/Oprava AC: 2024-02 (34 7012) Skúšobné metódy kovových komunikačných káblov. Časť 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Rozšírenie frekvenčného rozsahu na vyššie frekvencie pre prenosovú impedanciu a na nižšie frekvencie pre skríningové merania útlmu pomocou triaxiálneho nastavenia.*)

STN EN IEC 63215-2: 2024-02 (34 6524) Metódy testovania odolnosti materiálov na pripevnenie matríc. Časť 2: Metóda testovania tepelným cyklom pre materiály aplikované na výkonových elektronických súčiastkách.*)

STN EN IEC 62282-4-202: 2024-02 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-202: Napájacie systémy na palivové články pre pohonné a pomocné napájacie jednotky. Bezpilotné lietadlá. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností.*)

STN EN IEC 62282-2-100/Oprava AC: 2024-02 (36 4512 Technológia palivových článkov. Časť 2-100: Moduly palivových článkov. Bezpečnosť.*)

STN EN IEC 60335-2-4: 2024-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na odstredivky bielizne.*)

STN EN IEC 60335-2-14/Zmena A1: 2024-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na kuchynské stroje.*)

STN EN IEC 60335-2-14/Zmena A11: 2024-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na kuchynské stroje.*)

STN EN 60730-2-5/Oprava AC: 2024-02 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov.*)

STN EN IEC 60335-2-4/Zmena A11: 2024-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na odstredivky bielizne.*)

STN EN IEC 63356-1: 2024-02 (36 0281) Charakteristiky svetelných zdrojov LED. Časť 1: Údajové listy.*)

STN EN IEC 60335-2-89/Oprava AC: 2024-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.*)

STN EN IEC 61820-3-2: 2024-02 (36 0068) Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Časť 3-2: Požiadavky na napájanie elektrickou energiou. Osobitné požiadavky na sériové obvody.*)

STN EN IEC 60335-2-110/Zmena A1: 2024-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-110: Osobitné požiadavky na komerčné mikrovlnné spotrebiče so zavadzacími alebo kontaktnými aplikátormi.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2024-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.