Fluid Mechanics of Control Valves: How Valves Control Your Process

Táto najnovšia publikácia týkajúca sa akčných členov predstavuje teoretické a praktické informácie ľahkým konverzačným štýlom, vďaka čomu je vynikajúcou pomôckou pre skúsených prevádzkových technikov, odborníkov na prevádzkové prístroje, ako aj pre študentov, ktorí sa chcú v tejto oblasti zorientovať.
Fluid Mechanics of Control Valves: How Valves Control Your Process

Kniha sa začína základným vysvetlením funkcie a účelu regulačných ventilov a opisuje rôzne typy ventilov, ktoré sú k dispozícii spolu s ich vlastnosťami a obmedzeniami. Súčasťou publikácie sú aj odporúčania na výber najlepšieho ventilu pre danú aplikáciu a správnych charakteristík prietoku, zjednodušené rovnice na určovanie veľkosti regulačných ventilov pre kvapaliny a plyny za normálnych a špeciálnych podmienok, ako je pulzujúce a laminárne prúdenie, odporúčania na minimalizáciu vplyvu na životné prostredie, ako je hluk spôsobovaný turbulentnými alebo kavitujúcimi tekutinami a aerodynamický hluk, riešenia problémov s dynamickou nestabilitou, metódy na zlepšenie stability regulačnej slučky či úvahy o otázkach súvisiacich s bezpečnosťou, ako je napríklad bezpečnosť pri zlyhaní a kybernetická bezpečnosť. Mnoho referenčných tabuliek poskytuje informácie, ktoré budú neoceniteľné pri výbere ventilov a týkajú sa materiálu, teplotných parametrov či rozmerov ventilov.

Autor: Baumann, H.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: International Society of Automation
ISBN 978-1643310046
Publikáciu možno zakúpiť na www.isa.org