Čítaním ATP Journal nemusíte získať len hodnotné informácie ale aj hodnotné vecné ceny.
Stačia 3 správne odpovede na súťažné otázky z aspoň piatich čísel ATP Journal a môžete vyhrať:

  • každý mesiac od januára do októbra jednu z troch zaujímavých cien
  • v záverečnom losovaní jednu z troch atraktívnych Hlavných cien.

Pravidlá čitateľskej súťaže

Hlavní partneri a ceny, o ktoré súťažíte v roku 2020: