Otázky v ATP Journal 01/2013

28.1.2013

Sponzor kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 2. 2013.

Súťažné otázky
1. Ktorý typ zvodiča SPD od výrobcu DEHN+SOHNE GmbH je vyvinutý a určený na ochranu video - vstupu kamery v kamerovom systéme, keď je na prenos videosignálu použité 2-drátové vedenie?
Zariadenie BLITZDUCTOR XT, Typ: BXT ML2 BE HF S 5, + BXT BAS. Objednávacie číslo 920 270 + 920 300.
2. Pre ktoré oblasti pohonov z hľadiska aplikácie je vhodný typový rad Sinamics? Vymenujte aspoň tri.
Pre všetky oblasti pohonov - pohony pre jednoduché aplikácie s čerpadlami a ventilátormi v spojitých technologických procesoch, sofistikované autonómne pohony pre centrifúgy, lisy, extrudéry, elevátory, dopravníky a prepravné zariadenia, pre viacpohonové systémy vo valcovniach, strojoch na spracovanie textilu, fólií a papiera, ako aj pre servopohony s veľkou dynamikou pre obrábacie, baliace a tlačiarenské stroje.
3. Čo umožňujú vežové upínacie systémy používané v rámci horizontálnych obrábacích centrách EC-400?
Výmenné vežové systémy umožňujú nakladanie a vykladanie dielov, zatiaľ čo je stroj stále v prevádzke. Umožňujú aj obrábanie z 3 strán bez manipulácie.
4. Čo je srdcom paroplynového cyklu v Teplárni, a. s., Považská Bystrica?
Srdcom PPC je spaľovacia turbína GE LM6000 PD Sprint, ktorá je aeroderivátom prúdového leteckého motora používaného v lietadlách Boeing 747.