Otázky v ATP Journal 06/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 6. 7. 2016

Súťažné otázky
1. Na čo slúži automatické zapájacie centrum Averex WM 3016 spoločnosti Rittal?
Zapájací automat, ktorý prístroje už upevnené na montážnej doske dokáže úplne samostatne a automaticky pozapájať.
2. Akú toleranciu majú výrobky vyrábané na sústruhu Haas ST-10Y, ktorý používa spoločnosť Lange CNC?
0,008 mm.
3. Ktorý typ nových priemyselných počítačov Megalis je vhodné zvoliť pre bezúdržbové systémy?
Magelis HMIPSO (Optimalised).
4. Aké tri typy projektovej dokumentácie sa v praxi používajúú pre projektovnie systémov ochrany pred bleskom a prepätím?
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie, realizačná projektová dokumentácia a môže, ale nemusí byť aj projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.