Otázky v ATP Journal 01/2020

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 14. 2. 2020.

Súťažné otázky
1. V ktorej norme sú definované požiadavky na vedenia zvodov (ako súčasti beskozvodov) a na ich potrebný počet?
STN EN 62305-3
2. Aký kolaboratívny robot získala spoločnosť ESTELIO, s.r.o. z Nitry, ktorý pomôže s veľmi presným výrezom a označením fólie pri výrobe neviditeľných zubných strojčekov vyrábaných na 3D tlačiarni?
UR5.
3. Aké typy prietokomerov sa používaj v ČOV krupina na meranie prietokov znečistených vôd, polymérneho flokulantu či kalu?
Ultrazvukové a indukčné prietokomery (od spoločnosti Nivelco a Krohne).
4. Na ktorých vrstvách OSI modelu poskytuje štandard OPC UA bezpečnú vertikálnu komunikáciu od snímača až do cloudu?
Na vrstvách 5-7.