Otázky v ATP Journal 01/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 2. 2021.

Súťažné otázky
1. Kedy hovoríme o uzemňovacej sústave Typu B?
Ak je okolo objektu uložený kruhový alebo pásový vodič.
2. Aký počet káblov a v akej celkovej dĺžke naprojektovali projektanti PPA ENERGO pre spaľovňu Rookery South?
6 300 káblov v celkovej dĺžke viac ako 280 km.
3. Ako sa volá jednoduchá platforma spoločnosti MathWorks pre prototypovanie aplikácií IoT?
ThingSpeak.
4. Čo je jednou z hlavných výhod kombinovaného (paroplynového) cyklu?
Lepšie využitie vloženej energie a nižšie emisie spalín s ohľadom na vyrobenú MWh.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022