Otázky v ATP Journal 01/2022

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 2. 2022.

Súťažné otázky
1. V ktorých dvoch spaľovniach vo Veľkej Británii sa presadila spoločnosť PPA ENERGO, s.r.o. a vyhrala dodávku realizačného projektu kabeláže?
Rookery South a Newhurst.
2. Aké je najstaršie dochované zariadenie nesúce značku HUMUSOFT?
Interface k počítaču ZX Spectrum, ktorý vyvinul Jan Houška už počas štúdia okolo roku 1987.
3. Na čo sa využíva rozhranie IoT v riešeniach spoločnosti Rittal?
Na inteligentné prepojenie chladiacich riešení Rittal alebo senzorov na monitorovanie fyzických okolitých podmienok.
4. Akú minimálnu energetickú účinnosť (%) musia mať zariadenia, aby boli v súlade s legislatívou o odpadoch považované za zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO)?
Zariadenia s energetickou účinnosťou nad 65 % sú kategorizované ako ZEVO.

Fórum praktickej údržby, Trnava