Otázky v ATP Journal 02/2013

 

Sponzor kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 8. 3. 2013

Súťažné otázky
1. Prečo chcela mať firma Gilbert Gilkes and Gordon Ltd. rovnaké obrábacie centrá Haas v Anglicku aj v USA?
Obrábacie centrá Haas boli podporované na oboch stranách Atlantiku a používali rovnaké ovládanie.
2. Akú presnosť merania dosahuje snímač diferenčného tlaku SITRANS P500?
Veľmi vysokú presnosť merania do 0,03 % z meranej hodnoty.
3. Čo je výhodou technológie „Through The Glas“ nových snímačov tlaku ABB?
Umožňuje pracovať s LCD ukazovateľom cez sklo, takže odpadá nutnosť demontáže krycieho viečka.
4. Podľa akej normy je možné vybudovať bezdrôtovú komunikáciu v aplikáciách pre riadenie?
ISA 100.11a