Otázky v ATP Journal 02/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 3. 2015

Súťažné otázky
1. Aká je maximálna záťaž stola kompaktnej frézy Haas CNC Mini Mill, ktorú si objednala spoločnosť PAL Robotics?
227 kg.
2. Ako sa volá rad moderných PAC systémov, ktoré vznikli po začlenení Modicon do spoločnosti Schneider Electric?
Modicon Premium a Modicon Quantum.
3. Aká je opakovaná presnosť upínacích čapov rýchlovýmenného paletového systému SCHUNk VERO-S?
Menej ako 0,005 mm.
4. V akých aplikáciách možno použiť zvonové odvádzače kondenzátu po pridaní spätného ventilu?
V potrubiach s prehriatou parou.