Otázky v ATP Journal 04/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 5. 2015

Súťažné otázky
1. Aký stroj spoločnosti Haas sa stal najnovším prírastkom spoločnosti Blumeprot?
5-osé univerzálne obrábacie centrum UMC-750.
2. Koľko VPN spojení dokážu vytvoriť nové firewally ConneXium?
256.
3. Čo sa podarilo dosiahnuť v robotických spojkách SCHUNK VERO-S NSR vďaka oceľovým vložkám v kontaktných oblastiach?
Že spojky sú extrémne odolné proti opotrebovaniu.
4. Ktorý z pohonných mechanizmov zabezpečujúci lineárny pohyb ma najlepšie vlastnosti z hľadiska presnosti polohovania (na dĺžke 300 mm)?
Lineárny motor.